menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

rozhodnutie Hollého 9 a 11, Bratislava-Staré Mesto

7. marca 2019

rozhodnutie Hollého fin


Zverejnené
7. marca 2019

oznámenie o konaní Tilgnerova 8, stavebné úpravy bytu (loggia) MUDr. Kostrecová

20. februára 2019

oznámenie Tilgnerova 8


Zverejnené
20. februára 2019

Zverejnenie informácie o začatí kolaudačného konania stavby „Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING“

9. januára 2019

Zverejnenie informácie


Zverejnené
9. januára 2019

VÝZVA na VYJADRENIE sa k STAVEBNEJ UZÁVERE V LÍŠČOM ÚDOLÍ

11. decembra 2018

Zverejnenie informácie o začatí kolaudačného konania Westend Crossing – Trafostanica

3. decembra 2018

Oznámenie o začatí stavebného konania – Prístupová komunikácia ku skupine rodinných domov

29. novembra 2018

8_rodinných_domov_spevnené plochy komunikácii_parkovísk _a_zatrávnené plochy

10. októbra 2018

Výzva na predkladanie ponúk: „Revitalizácia areálu MŠ Suchohradská“

1. októbra 2018

8 rodinných domov, IO 01 Spevnené plochy – oznámenie o začatí stavebného konania

15. augusta 2018

Oznámenie o začatí stavebného konania


Zverejnené
15. augusta 2018

Oznámenie o vyhlásení výberového konania – nájom pozemkov pod predajné stánky na akcii Karloveské hody 2018

26. júla 2018

Apartmánový dom Boomerang SO 08.a Kominikácia a spevnené plochy – oznámenie o začatí stavebného konania.

2. júla 2018

Stavebné povolenie na stavbu: Apartmánový dom Boomerang, SO 08.b. Komunikácie a spevnené plochy

15. mája 2018

Oznámenie o začatí stavebného konania

4. apríla 2018

Oznámenie o začatí SK – Next Invest


Zverejnené
4. apríla 2018

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia – Lodenica Karloveské rameno, SO 21-Spev. plochy a parkovisko

21. marca 2018

OZN_Lodenica_Karloveske_rameno


Zverejnené
21. marca 2018

Rozhodnutie o zaradení pozemných komunikácii ul. Ľudovíta Fullu, Pribišova ul., Ul. Jána Stanislava do siete miestnych komunikácii ako miestne komunikácie III. triedy

1. júna 2017

Rozhodnutie Ministerstva dopravy – zamietnutie odvolania Združenia domových samospráv vo veci stavby „Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála“

27. apríla 2017

Stavebné povolenie v lokalite chatky Kútiky – NNK – miestne rozvody elektriny

27. apríla 2017

Príkaz primátora hl. mesta SR Bratislavy o vyhlásení mimoriadnej situácie – Devínska cesta

20. apríla 2017

Oznámenie o začatí konania o poverení poľovníckej organizácie na výkon ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver

7. apríla 2017

Rozhodnutie o dlžnom poistnom povinného poistenia ako samostatne zárobkovo činnej osoby – Zuzana Syneková

15. februára 2017

Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka – Karol Polakovič

25. augusta 2016

Rozhodnutie o dlžnom poistnom povinného poistenia SZČO – Zuzana Syneková

25. augusta 2016

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe – DD PSO127/16

17. augusta 2016

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia zásielky pre SRNAmoto, s.r.o.

17. augusta 2016

Oznámenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia vo veci schválenia programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Ostatné subjekty Bratislava na obdobie rokov 2016 – 2025

17. augusta 2016

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020