menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Príkaz primátora hl. mesta SR Bratislavy o vyhlásení mimoriadnej situácie – Devínska cesta

20. apríla 2017

Oznámenie o začatí konania o poverení poľovníckej organizácie na výkon ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver

7. apríla 2017

Rozhodnutie o dlžnom poistnom povinného poistenia ako samostatne zárobkovo činnej osoby – Zuzana Syneková

15. februára 2017

Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka – Karol Polakovič

25. augusta 2016

Rozhodnutie o dlžnom poistnom povinného poistenia SZČO – Zuzana Syneková

25. augusta 2016

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe – DD PSO127/16

17. augusta 2016

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia zásielky pre SRNAmoto, s.r.o.

17. augusta 2016

Oznámenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia vo veci schválenia programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Ostatné subjekty Bratislava na obdobie rokov 2016 – 2025

17. augusta 2016

Oznámenie o dražbe

22. marca 2016

Verejná vyhláška k správnemu konaniu vo veci vyhotovenia programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Ostatné subjekty Bratislava na obdobie rokov 2016 – 2025

3. marca 2016

Zastavenie konania vo veci zaradenia pozemnej komunikácie Veternicová a Hlaváčikova do siete miestnych komunikácií MČ Bratislava-Karlova Ves

18. februára 2016

Oznámenie o začatí stavebného konania – Lodenica Karloveské rameno

19. januára 2016

Rozhodnutie o prerušení konania vo veci zaradenia pozemných komunikácií Veternicová

2. decembra 2015

Verejná vyhláška – Územný generel dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

14. októbra 2015

VV Územný generel dopravy hl. mesta


Zverejnené
14. októbra 2015

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť