menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2064 Bratislavské luhy do národného zoznamu území európskeho významu

26. apríla 2017

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Židovská, Dvořákovo nábrežie, k. ú. Staré Mesto

20. apríla 2017

Upovedomenie Staré Mesto Židovská


Zverejnené
20. apríla 2017

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny, lokalita Jurigovo námestie

7. apríla 2017

Upovedomenie SBD Jurigovo nám 5


Zverejnené
7. apríla 2017

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny, lokalita Slávičie údolie

3. apríla 2017

Upovedomenie Gabánková


Zverejnené
3. apríla 2017

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Staré Grunty

27. marca 2017

Upovedomenie Hauskrecht

 


Zverejnené
27. marca 2017

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Staré Mesto, Jakubovo nám., Šafárikovo nám.

20. marca 2017

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny, lokalita Karloveská

8. marca 2017

Upovedomenie Lampartovci


Zverejnené
8. marca 2017

Oznámenie o výrube drevín v obratisku električiek z dôvodu údržby trate

8. marca 2017

Dopravný podnik Bratislava, a. s. v novembri 2015 oznámil na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie „výrub 13 ks drevín (stromov aj krov) v obvode dráhy električky v bezprostrednej blízkosti prevesov kotvených do trakčných stožiarov, ktoré nesú trolejové vedenie. Niektoré z drevín obmedzujú výhľadové pomery, čím ohrozujú bezpečnosť premávky.“
Oznámenie bolo vykonané podľa § 47 ods. 4 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a výrub bol vykonaný na základe zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach.

sken

098996-oznamenie o vyrube – DPB

 


Zverejnené
8. marca 2017

Oznámenie o oreze a výrube drevín, lokalita svah od Hany Meličkovej 1-5 po ul. Nad Dunajom

7. marca 2017

V dňoch 06.03.2017 – 30.03.2017 bude vykonávať spoločnosť Karolia, a. s. orez a výrub drevín na pozemkoch parc. č. 1421/1, 1421/2, 1422/1, 1422/2, 1426/198, 1426/199, 1426/201, 1426/267, 1426/268, 1426/304, 1426/476 C-KN v k. ú. Karlova Ves v súlade s § 47 ods. 4 písm. a) – g) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a § 43 ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.

lickova_2017-03-07_08-43-05

lickova_2017-03-07_08-44-36

 


Zverejnené
7. marca 2017

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny, lokalita Medveďovej v k. ú. Petržalka

22. februára 2017

Upovedomenie Medveďovej


Zverejnené
22. februára 2017

Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP – Určenie ochranných pásiem vodárenského zdroja Sihoť

20. februára 2017

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, Slovenská akadémia vied, lokalita Dúbravská cesta

13. februára 2017

Upovedomenie SAV – Dúbravská cesta


Zverejnené
13. februára 2017

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita cintorín Slávičie údolie

23. januára 2017

Upovedomenie Lukovicsová


Zverejnené
23. januára 2017

ROZHODNUTIE verejnou vyhláškou – prerušenie konania vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby

15. decembra 2016

Prerušenie konania vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Bratislava, Devínska cesta -SO 01 Kanalizácia, SO 02 Rekonštrukcia vodovodu“  na pozemkoch parc. č. 3815, 3813/1, 3814/1, 3646/1, 3722/1, 3641/1 k. ú. Karlova Ves, žiadateľa RP projekt, s.r .o., Stromová 2299/9, 900 31 Stupava pre stavebníka BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava

23926__kv20160023926


Zverejnené
15. decembra 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, Dúbravská cesta

12. decembra 2016

upovedomenie-westend-iii


Zverejnené
12. decembra 2016

ROZHODNUTIE Okresného úradu Bratislava – schválenie programu starostlivosti o lesy – Lesy SR Bratislava

9. decembra 2016

22966__kv20160022966


Zverejnené
9. decembra 2016

ROZHODNUTIE Okresného úradu Bratislava – schválenie programu starostlivosti o lesy – ostatné subjekty Bratislava

9. decembra 2016

21332__kv20160021332


Zverejnené
9. decembra 2016

Výzva neznámemu majiteľovi Škoda Felícia (farba modrá) na ulici Ľudovíta Fullu 2

25. novembra 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Sološnícka

23. novembra 2016

upovedomenie-solosnicka-46


Zverejnené
23. novembra 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Dúbravská cesta

21. novembra 2016

upovedomenie-westend-ii


Zverejnené
21. novembra 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Sološnícka

21. novembra 2016

upovedomenie-solosnicka


Zverejnené
21. novembra 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci výrubu drevín, lokalita Nad Ostrovom

24. októbra 2016

upovedomenie-secansky-nad-ostrovom


Zverejnené
24. októbra 2016

Rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – „Diaľnica D2 Bratislava, Lamačská cesta – Staré Grunty“

17. októbra 2016

rozhodnutie-dialnica-d2


Zverejnené
17. októbra 2016

Pošta
null

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny, lokalita cintorín Slávičie údolie

6. októbra 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Mamateyova – Petržalka

27. septembra 2016

upovedomenie-o-zacati-konania-mamateyova

.


Zverejnené
27. septembra 2016

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020