tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Zverejňovanie

šípka pre krok späť

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Oznámenie o uložení zásielky – Denisa Kaprinayová

11. júna 2024

Zverejnené
11. júna 2024

Meno prijímateľa
Denisa Kaprinayová

Odberná lehota
29.06.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Pavol Hollý

11. júna 2024

Zverejnené
11. júna 2024

Meno prijímateľa
Pavol Hollý

Odberná lehota
29.06.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie zámeru prenajať majetok v zmysle zákona č. 138/199 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov

10. júna 2024

Oznámenie o uložení zásielky – Roman Kopčák

10. júna 2024

Zverejnené
10. júna 2024

Meno prijímateľa
Roman Kopčák

Odberná lehota
28.06.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Katarína Rigová

10. júna 2024

Zverejnené
10. júna 2024

Meno prijímateľa
Katarína Rigová

Odberná lehota
28.06.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Miroslav Synek

10. júna 2024

Zverejnené
10. júna 2024

Meno prijímateľa
Miroslav Synek

Odberná lehota
28.06.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34

Oznámenie o uložení zásielky – Ján Kiszler

10. júna 2024

Zverejnené
10. júna 2024

Meno prijímateľa
Ján Kiszler

Odberná lehota
28.06.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34

Oznámenie o uložení zásielky – Ján Diky

10. júna 2024

Zverejnené
10. júna 2024

Meno prijímateľa
Ján Diky

Odberná lehota
28.06.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34

Oznámenie o uložení zásielky – Peter Horváth

10. júna 2024

Zverejnené
10. júna 2024

Meno prijímateľa
Peter Horváth

Odberná lehota
28.06.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34

Oznámenie o uložení zásielky – Danica Marková

10. júna 2024

Zverejnené
10. júna 2024

Meno prijímateľa
Danica Marková

Odberná lehota
28.06.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34

Oznámenie o uložení zásielky – Ľuba Ščepková

10. júna 2024

Zverejnené
10. júna 2024

Meno prijímateľa
Ľuba Ščepková

Odberná lehota
28.06.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34

Oznámenie o uložení zásielky – Andrea Ščepková

10. júna 2024

Zverejnené
10. júna 2024

Meno prijímateľa
Andrea Ščepková

Odberná lehota
28.06.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34

Oznámenie o uložení zásielky – Lukáš Konečný

10. júna 2024

Zverejnené
10. júna 2024

Meno prijímateľa
Lukáš Konečný

Odberná lehota
28.06.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34

Oznámenie o uložení zásielky – Peter Janíček

10. júna 2024

Zverejnené
10. júna 2024

Meno prijímateľa
Peter Janíček

Odberná lehota
28.06.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34

Oznámenie o uložení zásielky – Adam Kostrej

10. júna 2024

Zverejnené
10. júna 2024

Meno prijímateľa
Adam Kostrej

Odberná lehota
28.06.2024

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34

Oznámenie začatia stavebného konania – otvor v nosnej stene bytu, Mgr. Michlíková, Ing. Slivka, Jamnického 18, BA

7. júna 2024


Zverejnené
7. júna 2024

Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2023

7. júna 2024

Upovedomenie o začatí konania o určení lesného celku Bratislava – verejná vyhláška

7. júna 2024

3629 Obnova BD Kuklovská 7, Vlastníci BaNP, SBD

7. júna 2024

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Líščie údolie

7. júna 2024

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ivan Majerský

7. júna 2024

Zverejnené
7. júna 2024

Meno prijímateľa
Ivan Majerský

Odberná lehota
30.06.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Richard Ružek

7. júna 2024

Zverejnené
7. júna 2024

Meno prijímateľa
Richard Ružek

Odberná lehota
24.06.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Jarmila Hornyáková

7. júna 2024

Zverejnené
7. júna 2024

Meno prijímateľa
Jarmila Hornyáková

Odberná lehota
24.06.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Zoltán Csala

7. júna 2024

Zverejnené
7. júna 2024

Meno prijímateľa
Zoltán Csala

Odberná lehota
24.06.2024

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť