menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Oznámenie o uložení zásielky – Adam Tekauer

18. septembra 2023

Zverejnené
18. septembra 2023

Meno prijímateľa
Adam Tekauer

Odberná lehota
06.10.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Peter Bochin

18. septembra 2023

Zverejnené
18. septembra 2023

Meno prijímateľa
Peter Bochin

Odberná lehota
06.10.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Milan Leščinský

18. septembra 2023

Zverejnené
18. septembra 2023

Meno prijímateľa
Milan Leščinský

Odberná lehota
06.10.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Stanislav Jankech

18. septembra 2023

Zverejnené
18. septembra 2023

Meno prijímateľa
Stanislav Jankech

Odberná lehota
06.10.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny rozhodnutia KV/ŽP/3296/2022/20036/MS z dňa 28.9.2022, lokality Kuklovská, Ľudovíta Fullu, Hudecová, Nabělkova, Baníkova, Janotova

18. septembra 2023

Oznámenie o začatí stavebného konania – Výmena výťahových zariadení s navýšením o jedno podlažie, BD Donnerova 17, 19, 21

14. septembra 2023

Zverejnené
14. septembra 2023

Oznámenie o začatí stavebného konania – byt č. 703E na 6. poschodí v bytovom dome Rudolfa Mocka 2B, súpis. č. stavby 3751, pozemok parc. C č. 2920/204 v k. ú. Karlova Ves

14. septembra 2023

Zverejnené
14. septembra 2023

Oznámenie o uložení zásielky – Miroslav Řezníček

14. septembra 2023

Zverejnené
14. septembra 2023

Meno prijímateľa
Miroslav Řezníček

Odberná lehota
02.10.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Peter Král

14. septembra 2023

Zverejnené
14. septembra 2023

Meno prijímateľa
Peter Král

Odberná lehota
02.10.2023

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Adámiho

13. septembra 2023

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Jana Ješková

13. septembra 2023

Zverejnené
13. septembra 2023

Meno prijímateľa
Jana Ješková

Odberná lehota
31.10.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia – SPP

13. septembra 2023

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Annamária Lacková

12. septembra 2023

Zverejnené
12. septembra 2023

Meno prijímateľa
Annamária Lacková

Odberná lehota
30.09.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Sandra Rieglerová

12. septembra 2023

Zverejnené
12. septembra 2023

Meno prijímateľa
Sandra Rieglerová

Odberná lehota
30.09.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Dušan Mikulec

12. septembra 2023

Zverejnené
12. septembra 2023

Meno prijímateľa
Dušan Mikulec

Odberná lehota
30.09.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Litovská

12. septembra 2023

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní strategického dokumentu – územný plán zóny Dlhé Diely 6

11. septembra 2023

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Líščie údolie

11. septembra 2023

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Pernecká, Karloveská, Líščie údolie

11. septembra 2023

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Miriam Belhová

11. septembra 2023

Zverejnené
11. septembra 2023

Meno prijímateľa
Miriam Belhová

Odberná lehota
30.09.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Martin Ogrodník

11. septembra 2023

Zverejnené
11. septembra 2023

Meno prijímateľa
Martin Ogrodník

Odberná lehota
30.09.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Milan Šimonič

11. septembra 2023

Zverejnené
11. septembra 2023

Meno prijímateľa
Milan Šimonič

Odberná lehota
29.09.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Adam Kostrej

11. septembra 2023

Zverejnené
11. septembra 2023

Meno prijímateľa
Adam Kostrej

Odberná lehota
29.09.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Rozhodnutie – odkázanie na súd, ul. Staré Grunty č. 26A až 26H, vedení na LV č. 4577 so súp. Č. 3586, umiestneného na parc. č. C 2950/58 v k. ú. Karlova Ves

8. septembra 2023


Zverejnené
8. septembra 2023

Oznámenie o uložení zásielky – Rudolf Bednář 1964

8. septembra 2023

Zverejnené
8. septembra 2023

Meno prijímateľa
Rudolf Bednář 1964

Odberná lehota
26.09.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020