menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Oznámenie o uložení zásielky – Jaroslav Horváth

31. mája 2023

Zverejnené
31. mája 2023

Meno prijímateľa
Jaroslav Horváth

Odberná lehota
18.06.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Anna Hegedušová

31. mája 2023

Zverejnené
31. mája 2023

Meno prijímateľa
Anna Hegedušová

Odberná lehota
18.06.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Marianna Nosianová

31. mája 2023

Zverejnené
31. mája 2023

Meno prijímateľa
Marianna Nosianová

Odberná lehota
18.06.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Martin Hamerlík

31. mája 2023

Zverejnené
31. mája 2023

Meno prijímateľa
Martin Hamerlík

Odberná lehota
18.06.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla – Ford Focus modrý – areál DI a Klbko

30. mája 2023

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Levárska

30. mája 2023

Kolaudačné rozhodnutie KV/SU/598/2023/12267/HK- realizácia stavebných úprav a stavebných prác – nebytový priestor č. GH v bytovom dome Staré Grunty 26 

30. mája 2023

Oznámenie o uložení zásielky – Jana Ješková

30. mája 2023

Zverejnené
30. mája 2023

Meno prijímateľa
Jana Ješková

Odberná lehota
17.06.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Katarína Rybárová

29. mája 2023

Zverejnené
29. mája 2023

Meno prijímateľa
Katarína Rybárová

Odberná lehota
16.06.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Adam Kostrej

29. mája 2023

Zverejnené
29. mája 2023

Meno prijímateľa
Adam Kostrej

Odberná lehota
16.06.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Výzva na predkladanie ponúk: INTERAKTÍVNE PODLAHY A DOTYKOVÉ OBRAZOVKY S MINI OPS POČÍTAČOM PRE MATERSKÉ ŠKOLY

29. mája 2023

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAJÚ NA STRÁNKE WWW.UVO.GOV.SK V IS EVO


Zverejnené
29. mája 2023

Druh zákazky
ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

Predpokladaná hodnota zákazky
25 850,-

Dátum zverejnenia
24 mája, 2023

Predloženie ponúk
7 júna, 2023 10:00

Otváranie ponúk
7 júna, 2023 10:05

Upovedomenie o začatí exekúcie – Martin Hamerlík

26. mája 2023

Oznámenie o uložení zásielky -Stanislav Jankech

26. mája 2023

Zverejnené
26. mája 2023

Meno prijímateľa
Stanislav Jankech

Odberná lehota
13.06.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Pavol Danihel

26. mája 2023

Zverejnené
26. mája 2023

Meno prijímateľa
Pavol Danihel

Odberná lehota
13.06.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla – strieborný Peugeot, J. Stanislava 37-55

25. mája 2023

Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla – strieborný Renault Thalia, parkovisko Kempelenova

25. mája 2023

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BL310ZC

25. mája 2023

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BA824IN

25. mája 2023

Dodatočné stavebné povolenie „Časť oplotenia pozemku“, SOFOS s.r.o., Dúbravská cesta 3

25. mája 2023

Zverejnené
25. mája 2023

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Roman Kourbakov

25. mája 2023

Zverejnené
25. mája 2023

Meno prijímateľa
Roman Kourbakov

Odberná lehota
25.06.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Martin Ogrodník

25. mája 2023

Zverejnené
25. mája 2023

Meno prijímateľa
Martin Ogrodník

Odberná lehota
12.06.2023

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania – nebytový priestor naAdámiho 24-26, súpis. č. 491, prízemie, LV 3247, parc. č. C: 1309 a 1310 v k. ú. Karlova Ves

24. mája 2023

Zverejnené
24. mája 2023

Oznámenie o uložení zásielky – Stanislav Zvozil

24. mája 2023

Zverejnené
24. mája 2023

Meno prijímateľa
Stanislav Zvozil

Odberná lehota
11.06.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky -Marta Perinová

24. mája 2023

Zverejnené
24. mája 2023

Meno prijímateľa
Marta Perinová

Odberná lehota
11.06.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Milan Šimonič 2x

24. mája 2023

Zverejnené
24. mája 2023

Meno prijímateľa
Milan Šimonič

Odberná lehota
11.06.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020