menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Oznámenie o uložení zásielky – Milan Šimonič(1964)

29. septembra 2022

Zverejnené
29. septembra 2022

Meno prijímateľa
Milan Šimonič(1964)

Odberná lehota
17.10.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Staré Grunty

29. septembra 2022

Oznámenie o uložení zásielky – Rudolf Csonka

28. septembra 2022

Zverejnené
28. septembra 2022

Meno prijímateľa
Rudolf Csonka

Odberná lehota
16.10.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Angelika Bagalová

28. septembra 2022

Zverejnené
28. septembra 2022

Meno prijímateľa
Angelika Bagalová

Odberná lehota
16.10.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Matúš Baran

27. septembra 2022

Zverejnené
27. septembra 2022

Meno prijímateľa
Matúš Baran

Odberná lehota
12.10.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Centrum služieb Občanom

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Na Riviére 34

27. septembra 2022

Oznámenie o uložení zásielky – Stanislav Zelenák

27. septembra 2022

Zverejnené
27. septembra 2022

Meno prijímateľa
Stanislav Zelenák

Odberná lehota
09.10.2022

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34

Oznámenie o uložení zásielky – Ladislav Papp

27. septembra 2022

Zverejnené
27. septembra 2022

Meno prijímateľa
Ladislav Papp

Odberná lehota
15.10.2022

Pošta
Pošta 4, Karloveská 34

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Devínska cesta č. 1

26. septembra 2022

Rodinný dom na ulici Nad ostrovom, Územné rozhodnutie o umiestnení stavby

26. septembra 2022

Novostavba rodinného domu na ulici Nad ostrovom

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby


Zverejnené
26. septembra 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

26. septembra 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

26. septembra 2022

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Monika Gúthová

26. septembra 2022

Zverejnené
26. septembra 2022

Meno prijímateľa
Monika Gúthová

Odberná lehota
14.10.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Mgr. Natália Adameová

26. septembra 2022

Zverejnené
26. septembra 2022

Meno prijímateľa
Mgr. Natália Adameová

Odberná lehota
14.10.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Mgr. Ivona Fraňová

26. septembra 2022

Zverejnené
26. septembra 2022

Meno prijímateľa
Mgr. Ivona Fraňová

Odberná lehota
14.10.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Ľudmila Bizoňová

26. septembra 2022

Zverejnené
26. septembra 2022

Meno prijímateľa
Ľudmila Bizoňová

Odberná lehota
14.10.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Ing. Miloslav Hluško

26. septembra 2022

Zverejnené
26. septembra 2022

Meno prijímateľa
Ing. Miloslav Hluško

Odberná lehota
14.10.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Rudolf Csonka 1989

26. septembra 2022

Zverejnené
26. septembra 2022

Meno prijímateľa
Rudolf Csonka 1989

Odberná lehota
14.10.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Karol Binder

26. septembra 2022

Zverejnené
26. septembra 2022

Meno prijímateľa
Karol Binder

Odberná lehota
14.10.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Milan Šimonič 1964

26. septembra 2022

Zverejnené
26. septembra 2022

Meno prijímateľa
Milan Šimonič 1964

Odberná lehota
14.10.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Výzva na predkladanie ponúk: „REKONŠTRUKCIA KARLOVESKEJ KNIŽNICE – 3. ETAPA – OPAKOVANÁ SÚŤAŽ.“

23. septembra 2022

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAJÚ TU


Zverejnené
23. septembra 2022

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
uvádzame rozsah prác

Dátum zverejnenia
22 septembra, 2022

Predloženie ponúk
5 októbra, 2022 09:00

Otváranie ponúk
5 októbra, 2022 09:05

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Petržalka, lokalita Andrusovova, Švabinského, Prokofievova

23. septembra 2022

Verejná vyhláška – Elena Gergelčíková

22. septembra 2022

Zverejnené
22. septembra 2022

Meno prijímateľa
Elena Gergelčíková

Odberná lehota
07.10.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Centrum služieb Občanom

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokality ZUŠ Sekulská, Púpavová, Karloveská, Donnerova, Pod Rovnicami

22. septembra 2022

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Sološnícka

22. septembra 2022

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020