menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Patrícia Prašková

26. januára 2023

Zverejnené
26. januára 2023

Meno prijímateľa
Patrícia Prašková

Odberná lehota
13.02.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Pavol Hollý

26. januára 2023

Zverejnené
26. januára 2023

Meno prijímateľa
Pavol Hollý

Odberná lehota
13.02.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Zuzana Kertészová

26. januára 2023

Zverejnené
26. januára 2023

Meno prijímateľa
Zuzana Kertészová

Odberná lehota
13.02.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Upovedomenie Róberta Pušku, že prichádza do úvahy ako dedič po poručiteľovi zo zákona v tretej dedičskej skupine

26. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky – Anton Pňaček

26. januára 2023

Meno príjemcu:

Anton Pňaček

Odberná lehota:

10.2.2023

Zásielka uložená na pobočke:

Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, kancelária č. 413

Oznámenie o uložení zásielky – Anton Pňaček


Zverejnené
26. januára 2023

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Róbert Meško

25. januára 2023

Zverejnené
25. januára 2023

Meno prijímateľa
Róbert Meško

Odberná lehota
12.02.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Michaela Ružeková

25. januára 2023

Zverejnené
25. januára 2023

Meno prijímateľa
Michaela Ružeková

Odberná lehota
12.02.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Soňa Ševčovicová

25. januára 2023

Zverejnené
25. januára 2023

Meno prijímateľa
Soňa Ševcovicová

Odberná lehota
12.02.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Ladislav Papp

25. januára 2023

Zverejnené
25. januára 2023

Meno prijímateľa
Ladislav Papp

Odberná lehota
12.02.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Milan Šimonič

25. januára 2023

Zverejnené
25. januára 2023

Meno prijímateľa
Milan Šimonič

Odberná lehota
12.02.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Jana Bilinová

25. januára 2023

Zverejnené
25. januára 2023

Meno prijímateľa
Jana Bilinová

Odberná lehota
12.02.2023

Oznámenie o zámere prenajať majetok – priamy prenájom plaveckých dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62

25. januára 2023

Rozhodnutie – stavebné povolenie na stavebné úpravy v bytoch č. 25 a 26 v bytovom dome Majerníkova 1A

24. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky – Ján Ludwig

24. januára 2023

Meno príjemcu:

Ján Ludwig

Odberná lehota:

8.2.2023

Zásielka uložená na pobočke:

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3

Oznámenie o uložení zásielky – Ján Ludwig


Zverejnené
24. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky – Peter Bochin

24. januára 2023

Zverejnené
24. januára 2023

Meno prijímateľa
Peter Bochin

Odberná lehota
11.02.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Ján Dorušinec

24. januára 2023

Zverejnené
24. januára 2023

Meno prijímateľa
Ján Dorušinec

Odberná lehota
11.02.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Alena Adameová

24. januára 2023

Zverejnené
24. januára 2023

Meno prijímateľa
Alena Adameová

Odberná lehota
11.02.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Pavol Hollý

23. januára 2023

Zverejnené
23. januára 2023

Meno prijímateľa
Pavol Hollý

Odberná lehota
10.02.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Ján Hajdár

23. januára 2023

Zverejnené
23. januára 2023

Meno prijímateľa
Ján Hajdár

Odberná lehota
10.02.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Ľubomír Kubát

23. januára 2023

Zverejnené
23. januára 2023

Meno prijímateľa
Ľubomír Kubát

Odberná lehota
10.02.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Vladimír Vilém

23. januára 2023

Zverejnené
23. januára 2023

Meno prijímateľa
Vladimír Vilém

Odberná lehota
10.02.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Ing. Peter Králiček

20. januára 2023

Zverejnené
20. januára 2023

Meno prijímateľa
Ing. Peter Králiček

Odberná lehota
07.02.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Danko Klinko

20. januára 2023

Zverejnené
20. januára 2023

Meno prijímateľa
Danko Klinko

Odberná lehota
07.02.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Richard Ružek

20. januára 2023

Zverejnené
20. januára 2023

Meno prijímateľa
Richard Ružek

Odberná lehota
07.02.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Miroslav Gabčo

20. januára 2023

Zverejnené
20. januára 2023

Meno prijímateľa
Miroslav Gabčo

Odberná lehota
07.02.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020