tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Zverejňovanie

šípka pre krok späť

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Pozvánka na 2. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

7. decembra 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023

25. novembra 2022

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

16. novembra 2022

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí – zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v mestskej časti

30. októbra 2022

Pozvánka na 28. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

21. septembra 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022

8. septembra 2022

Pozvánka na 27. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

29. júna 2022

Pozvánka na 26. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

22. júna 2022

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves za rok 2021

9. júna 2022

Oznam o voľbe miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

26. mája 2022

Pozvánka na 25. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

18. mája 2022

Pozvánka na 24. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

20. apríla 2022

Pozvánka na 23. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

16. februára 2022

Pozvánka na 22. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

19. januára 2022

VZN č. 7/2021 o podmienkach poskytovania dotácií

15. decembra 2021

Pozvánka na 21. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

8. decembra 2021

VZN č. 6/2021 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 5/2019 zo dňa 24.09.2019 o podmienkach poskytovania dotácií v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 zo dňa 17.12.2019

30. septembra 2021

VZN č. 5/2021 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

30. septembra 2021

VZN č. 4/2021 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

30. septembra 2021

Pozvánka na 20. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

22. septembra 2021

VZN č. 3/2021 o nájme bytov vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

30. júna 2021

Pozvánka na 19. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

23. júna 2021

Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2020

2. júna 2021

Pozvánka na 18. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

19. mája 2021

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť