tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Zverejňovanie

šípka pre krok späť

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) – 4.2.2022 – 22.6.2022

25. januára 2022

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie na základe rozhodnutia starostu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) a § 10 ods. 2 VZN č. 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií

19. januára 2022

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie na základe rozhodnutia starostu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) a § 10 ods. 2 VZN č. 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií


Zverejnené
19. januára 2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

28. decembra 2021

V tomto roku prechádzame na nový, elektronický systém podávania žiadostí o dotácie. Robíme to preto, aby sme Vám zjednodušili podávanie žiadostí o dotácie. V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať. Radi pomôžeme. 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Postup


Zverejnené
28. decembra 2021

Výzva na predkladanie projektov v rámci participatívneho rozpočtu

22. decembra 2021

Štatistické zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu 2022

21. decembra 2021

Štatistické zisťovanie na úseku štatistiky práce – Výberové zisťovanie pracovných síl 2022

21. decembra 2021

Podávanie žiadostí o dotácie na rok 2022

10. novembra 2021

Ak netrpezlivo čakáte na otvorenie výzvy na podávanie žiadostí o dotácie na rok 2022, nasledujúce riadky sú určené vám.

Pripravujeme pre vás nový, jednoduchší a operatívnejší spôsob podávania žiadostí, ktorý si vyžaduje zmenu všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Táto zmena by sa mala udiať schválením na riadnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Karlova Ves, pripravovanom na 14. decembra 2021.

Po tomto termíne bude uverejnená výzva v súlade s pripravovaným VZN.

Podávanie žiadostí bolo už v septembri predĺžené do 30. januára 2022, takže na ich prípravu a podanie bude dostatočný časový priestor.

Už dnes sa tešíme na vaše nové projekty určené na skvalitňovanie života v Karlovej Vsi.

Anna Zemanová, predsedníčka Dotačnej komisie Bratislava-Karlova Ves


Zverejnené
10. novembra 2021

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie na základe rozhodnutia starostu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) a § 10 ods. 2 VZN č. 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií

1. októbra 2021

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

22. júla 2021

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie za obdobie od 1. apríla 2021 do 30. júna 2021

6. júla 2021

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

10. júna 2021

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)

17. mája 2021

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie na základe rozhodnutia starostky MČ Bratislava-Karlova Ves za I. štvrťrok 2021

3. mája 2021

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie poskytnutej na základe rozhodnutia starostky mestskej časti – IV. štvrťrok 2020

21. decembra 2020

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie poskytnutej na základe rozhodnutia starostky mestskej časti za III. štvrťrok 2020

21. decembra 2020

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021

20. októbra 2020

Oznámenie výsledku vybavenia petície označenej ako „Petícia – nesúhlas so zriadením Verejnoprospešných služieb na Segnerovej 1/B“

31. júla 2019

Ozn. vybavenia petície


Zverejnené
31. júla 2019

Majáles 2019

22. marca 2019

Chceli by ste predávať na tohtoročnom Karloveskom Majálese, ktorý bude 18.5.2019 v Líščom údolí? Prihláste sa do výberového konania na prenájom predajného miesta. Miestny úrad prijíma prihlášky do 15. 4. do 17:00 h. 

Oznámenie o výsledku výberového konania bude zverejnené najneskôr 25., resp. 26. 4. 20l9 na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a na internetovej stránke
www.karlovaves.sk

Prihláška do výberového konania

situačná mapa

výhlásenie – výberové konanie

čestné vyhlásenie

 

príloha č. 1

viac o akcii -> Majáles 2019


Zverejnené
22. marca 2019

Pošta
null

Oznámenie zámeru Ing. Juraja Gallu o kúpu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

4. februára 2019

Oznámenie žiadosti Juraja Zruneka o dlhodobý prenájom piatich parkovacích miest z dôvodu hodného osobitného zreteľa

4. februára 2019

Oznámenie žiadosti Ing. Milana Boháča o povolenie na umiestnenie vodovodnej šachty na pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

4. februára 2019

Oznámenie zámeru z dôvodu hodného osobitného zreteľa uzavrieť nájomné zmluvy na pozemky pod garážami a pozemok pod záhradou

4. februára 2019

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov

6. septembra 2018

Odvolanie vzniku požiarov


Zverejnené
6. septembra 2018

Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2017

6. júna 2018

Mimoriadne dotácie poskytnuté na základe rozhodnutia starostky – I. štvrťrok 2018

29. marca 2018

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť