menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie na základe rozhodnutia starostky MČ Bratislava-Karlova Ves za I. štvrťrok 2021

3. mája 2021

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie poskytnutej na základe rozhodnutia starostky mestskej časti – IV. štvrťrok 2020

21. decembra 2020

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie poskytnutej na základe rozhodnutia starostky mestskej časti za III. štvrťrok 2020

21. decembra 2020

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021

20. októbra 2020

Oznámenie výsledku vybavenia petície označenej ako „Petícia – nesúhlas so zriadením Verejnoprospešných služieb na Segnerovej 1/B“

31. júla 2019

Ozn. vybavenia petície


Zverejnené
31. júla 2019

Majáles 2019

22. marca 2019

Chceli by ste predávať na tohtoročnom Karloveskom Majálese, ktorý bude 18.5.2019 v Líščom údolí? Prihláste sa do výberového konania na prenájom predajného miesta. Miestny úrad prijíma prihlášky do 15. 4. do 17:00 h. 

Oznámenie o výsledku výberového konania bude zverejnené najneskôr 25., resp. 26. 4. 20l9 na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a na internetovej stránke
www.karlovaves.sk

Prihláška do výberového konania

situačná mapa

výhlásenie – výberové konanie

čestné vyhlásenie

 

príloha č. 1

viac o akcii -> Majáles 2019


Zverejnené
22. marca 2019

Pošta
null

Oznámenie zámeru Ing. Juraja Gallu o kúpu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

4. februára 2019

Oznámenie žiadosti Juraja Zruneka o dlhodobý prenájom piatich parkovacích miest z dôvodu hodného osobitného zreteľa

4. februára 2019

Oznámenie žiadosti Ing. Milana Boháča o povolenie na umiestnenie vodovodnej šachty na pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

4. februára 2019

Oznámenie zámeru z dôvodu hodného osobitného zreteľa uzavrieť nájomné zmluvy na pozemky pod garážami a pozemok pod záhradou

4. februára 2019

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov

6. septembra 2018

Odvolanie vzniku požiarov


Zverejnené
6. septembra 2018

Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2017

6. júna 2018

Mimoriadne dotácie poskytnuté na základe rozhodnutia starostky – I. štvrťrok 2018

29. marca 2018

Výzva na predloženie ponuky na zabezpečenie projektových prác a spracovanie „Územného plánu zóny Karlova Ves-Líščie údolie, Mestská časť Bratislava-Karlova Ves“

4. júla 2017

Vyzva na predlozenie ponuky


Zverejnené
4. júla 2017

Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla – biela Škoda Felícia – Karloveské rameno 2/A (medzi tenisovými kurtmi a vysokoškolskými internátmi)

25. mája 2017

Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla – modrý Volkswagen – Hlaváčikova 35 (vstup do garážového domu)

25. mája 2017

Zisťovanie o prijímoch a životných podmienkach domácností

12. apríla 2017

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológii v domácnostiach a u jednotlivcov

12. apríla 2017

Výzva na predloženie ponuky „Projektová dokumentácia ZŠ Majerníkova 60“

3. apríla 2017

Projektová dokumentácia – komplexná rekonštrukcia hygienických zariadení a výmena pôvodných okien a vchodových dverí v ZŠ Majerníkova 60, Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

Výzva


Zverejnené
3. apríla 2017

Výzva na predloženie ponuky „Projektová dokumentácia MŠ Pod Rovnicami“

3. apríla 2017

Projektová dokumentácia – rekonštrukcia hygienických zariadení v MŠ Pod Rovnicami, Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

Výzva


Zverejnené
3. apríla 2017

Zrušenie opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky

20. marca 2017

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017 – Štatistický úrad SR

15. februára 2017

Upozornenie pre majiteľa dlhodobo stojaceho motorového vozidla – BA-603EF Renault Master, majiteľ Ján Legindi

10. februára 2017

Výzva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na odstránenie vozidla bez EČ – strieborný prívesný vozík Pongratz, Beniakova 12

10. februára 2017

Výzva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na odstránenie vozidla bez EČ – strieborná metalíza Toyota Avensis, Spieszová

10. februára 2017

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020