menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Výzva na predkladanie ponúk: “ Orezy vzrastlých drevín.“

17. februára 2022

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SÚ UVEREJNENÉ NA STRÁNKE UVO V SYSTÉME EVO

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK


Zverejnené
17. februára 2022

Druh zákazky
ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

Predpokladaná hodnota zákazky
28 000,- Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
17 februára, 2022

Predloženie ponúk
4 marca, 2022 10:00

Otváranie ponúk
4 marca, 2022 10:00

Úspešný uchádzač
Urban Forestry s.r.o., , ICO

IČO
14057476

Adresa
Dolnice 12, 621 00 Brno, ČR

Cena
25 194,- Eur s DPH

Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk: „OPRAVA ŽIVIČNÝCH KRYTOV VOZOVIEK A CHODNÍKOV, SPEVNENÉ PLOCHY, OBRUBNÍKY.“

9. februára 2022

VÝZVA NA ZVEREJNENIE PONÚK je zverejnená na www.uvo.gov.sk tu: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436982


Zverejnené
9. februára 2022

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
zverejnený rozsah prác

Dátum zverejnenia
9 februára, 2022

Predloženie ponúk
24 februára, 2022 10:00

Otváranie ponúk
24 februára, 2022 10:05

Úspešný uchádzač
Pittel+Brasewetter s.r.o.

IČO
35943653

Adresa
Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

Cena
152 896,20 Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: „OBNOVA ČASTI ŠPORTOVO – REKREAČNÉHO AREÁLU NA MAJERNÍKOVEJ 60 – 62.“

1. februára 2022

SÚŤAŽNÉ PODKLADY


Zverejnené
1. februára 2022

Druh zákazky
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA

Predpokladaná hodnota zákazky
bude určená na základe získaných ponúk

Dátum zverejnenia
31 januára, 2022

Predloženie ponúk
7 marca, 2022 10:00

Otváranie ponúk
7 marca, 2022 10:15

Úspešný uchádzač
ŠPORTFINAL S.R.O.

IČO
44149671

Adresa
MOKRÁŇ ZÁHON 4, 821 04 BRATISLAVA

Cena
276 556,20 Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: „TONERY PRE MESTSKÚ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES.“

31. januára 2022

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ZÁKAZ ÚČASTI VO VO

ZMLUVA


Zverejnené
31. januára 2022

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
bude určená na základe tohto prieskumu trhu

Dátum zverejnenia
31 januára, 2022

Predloženie ponúk
7 februára, 2022 09:00

Otváranie ponúk
7 februára, 2022 09:00

Úspešný uchádzač
TOWDY s.r.o.

IČO
44 801 777

Adresa
Planckova 4, Bratislava

Cena
11 289,36 Eur s DPH

Oznámenie o zverejnení výzvy vo vestníku UVO. Výzva na predkladanie ponúk: Výkon správy nebytových priestorov Majerníkova 60.

22. decembra 2021

Vo vestníku UVO bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku podľa § 112 zákona o verejnom obstarávaní. Súťažné podklady sú zverejnené na stránke UVO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/436078


Zverejnené
22. decembra 2021

Druh zákazky
Podlimitná zákazka

Predpokladaná hodnota zákazky
94 100,-

Dátum zverejnenia
22 decembra, 2021

Poznámka
zakazka realizovana v systeme EVO

Predloženie ponúk
3 januára, 2022 10:00

Otváranie ponúk
3 januára, 2022 10:15

Úspešný uchádzač
SÚŤAŽ ZRUŠENÁ

Výzva na predkladanie ponúk: „Interaktívne podlahy pre materské školy.“

20. decembra 2021

VÝZVA NA PREDLADANIE PONÚK

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ


Zverejnené
20. decembra 2021

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
31 980,- Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
20 decembra, 2021

Predloženie ponúk
3 januára, 2022 11:00

Otváranie ponúk
3 januára, 2022 11:00

Úspešný uchádzač
UNIKOR trade s.r.o.

IČO
52391990

Adresa
Hlavná 304/9, 034 91 Ľubochňa

Cena
38 376,- Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: „Pranie prádla pre materské školy.“

16. decembra 2021

Výzva na predkladanie ponúk

Tabuľka na nacenenie

Návrh na plnenie kritérií

Čestné vyhlásenie

Zmluva


Zverejnené
16. decembra 2021

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
7 300,- Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
16 decembra, 2021

Predloženie ponúk
10 januára, 2022 10:00

Otváranie ponúk
10 januára, 2022 10:00

Úspešný uchádzač
Tuzexx s.r.o.

IČO
45542759

Adresa
Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava

Cena
8 217,90 bez DPH

Výzva na predkladanie ponúk: „Príprava a rozvoz stravy.“

19. novembra 2021

Vyzva-priprava-a-rozvoz-stravy.pdf

Navrh-na-plnenie-kriterii_Priloha-c.-1.odt

Cestne-vyhlasenie_Priloha-c.-2.odt

Zmluva-priprava-a-rozvoz-stravy.pdf

ZMLUVA-PRIPRAVA-A-ROZVOZ-STRAVY-2022.docx


Zverejnené
19. novembra 2021

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
určená týmto prieskumom trhu 95 452,50 Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
19 novembra, 2021

Predloženie ponúk
6 decembra, 2021 11:00

Úspešný uchádzač
GAST TOM s.r.o.

IČO
44822316

Adresa
Šášovská 1380/14, 851 06 Bratislava

Cena
96 120,- Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: Vybudovanie multifunkčného ihriska Karloveská 61, Bratislava-Karlova Ves.“

16. novembra 2021

Vyzva-na-predkladanie-ponuk-Multifunkcne-ihrisko-Karloveska-1.pdf

Projekt.zip

Cestne-vyhlasenie-multifunkcne-ihrisko.odt

Navrh-na-plnenie-kriterii-multifunkcne-ihrisko.odt

Zmluva-o-dielo-multifunkcne-ihrisko-Karloveska-1.pdf

Zmlva-o-dielo-multifunkcne-ihrisko-Karloveska-61.docx


Zverejnené
16. novembra 2021

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
bude určená týmto prieskumom trhu

Dátum zverejnenia
16 novembra, 2021

Predloženie ponúk
24 novembra, 2021 10:00

Oznámenie o zverejnení výzvy vo vestníku UVO. Výzva na predkladanie ponúk: Chodník pozdĺž Perneckej ulice v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

15. novembra 2021

Vo vestníku UVO bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku podľa § 112 zákona o verejnom obstarávaní. Súťažné podklady sú zverejnené na stránke UVO: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/532108


Zverejnené
15. novembra 2021

Druh zákazky
Podlimitná zákazka

Predpokladaná hodnota zákazky
196 600,-

Dátum zverejnenia
12 novembra, 2021

Predloženie ponúk
8 decembra, 2021 10:00

Otváranie ponúk
15 decembra, 2021 10:30

Oznámenie o zverejnení výzvy vo vestníku UVO. Výzva na predkladanie ponúk: Výkon správy nebytových priestorov Majerníkova 60.

15. novembra 2021

Vo vestníku UVO bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku podľa § 112 zákona o verejnom obstarávaní. Súťažné podklady sú zverejnené na stránke UVO: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/532092


Zverejnené
15. novembra 2021

Druh zákazky
Podlimitná zákazka

Predpokladaná hodnota zákazky
94 100,-

Predloženie ponúk
1 decembra, 2021 09:00

Otváranie ponúk
15 decembra, 2021 09:30

Úspešný uchádzač
SÚŤAŽ ZRUŠENÁ

Výzva na predkladanie ponúk: „Poskytnutie komplexnej služby pozostávajúcej z prípravy návrhu dispozičného riešenia a vybavenia interiérovej časti – prezentačnej miestnosti Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu vrátane vizualizácie priestorového riešenia a praktickej realizácie v rámci implementácie projektu DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy (LIFE17 CCA/SK/000126). „

4. novembra 2021

Výzva na predkladanie ponúk Komunitné centrum

Príloha č 1 Ideový zámer

Príloha č 2 Pôdorys

Príloha č 3 Rez miestnosti

Príloha č 4 Návrh na plnenie kritérií

Príloha č 5 Čestné vyhlásenie

Príloha č. 6 Zmluva


Zverejnené
4. novembra 2021

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
14 330,-

Dátum zverejnenia
4 novembra, 2021

Predloženie ponúk
22 novembra, 2021 10:00

Otváranie ponúk
22 novembra, 2021 10:15

Úspešný uchádzač
Tandem plus crc, s.r.o.

IČO
31 696 287

Adresa
Markušovská cesta 14, 052 01 Spišská Nová Ves

Cena
17 196,- Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: "IT Technika pre MŠ a ŠJ."

14. októbra 2021

Oznámenie o realizácii prípravných trhových konzultácií k zákazke: "Správa nebytového priestoru Majerníkova 60."

6. októbra 2021

Výzva na predkladanie ponúk: „Pripojenie objektov MČ Bratislava-Karlova Ves na internet.“

7. septembra 2021

VYZVA INTERNET PRIPOJENIE

Návrh na plnenie kriterii internetove pripojenie

Čestné vyhlásenie internetove pripojenie

Tabulka na nacenenie


Zverejnené
7. septembra 2021

Druh zákazky
zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
15 500,- Eur s DPH

Dátum zverejnenia
7 septembra, 2021

Predloženie ponúk
14 septembra, 2021 10:00

Otváranie ponúk
14 septembra, 2021 10:00

Úspešný uchádzač
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

IČO
35 971 967

Adresa
Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava

Cena
18 574,- Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: „Čistenie vpustí na komunikáciách v správe MČ Bratislava-Karlova Ves.“

23. augusta 2021

Výzva na predkladanie ponúk: „Vybudovanie multifunkčného ihriska Karloveská 61, Bratislava-Karlova Ves.“

19. augusta 2021

Vyzva Multifunkcne ihrisko Karloveska 61

Návrh na plnenie kriterii multifunkcne ihrisko

Čestné vyhlásenie multifunkcne ihrisko

Projekt

Zmluva o dielo multifunkcne ihrisko Karloveska 61 Zmluva o dielo multifunkcne ihrisko Karloveska 61


Zverejnené
19. augusta 2021

Druh zákazky
zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
70 395,61 Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
15 novembra, 2021

Predloženie ponúk
24 novembra, 2021 10:00

Otváranie ponúk
24 novembra, 2021 10:00

Úspešný uchádzač
PARA INVEST s.r.o.

IČO
44 424 418

Adresa
Majerníkova 23, 841 05 Bratislava

Cena
64 517,71 Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: „Čistenie kanalizačných vpustí na komunikáciách v správe MČ Bratislava-Karlova Ves.“

10. augusta 2021

Vyzva kanalizacne vpuste

Čestné vyhlásenie kanalizacne vpuste

Návrh na plnenie kriterii kanalizacne vpuste

Tabuľka na nacenenie vpuste

Zmluva cistenie vpusti Zmluva čistenie vpustí


Zverejnené
10. augusta 2021

Druh zákazky
zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
8 250,- Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
10 augusta, 2021

Predloženie ponúk
30 augusta, 2021 10:00

Otváranie ponúk
1 augusta, 2021 10:00

Úspešný uchádzač
IN-kanál, spol. s r.o.

IČO
35773308

Adresa
Mlynské Luhy 19, 82105 Bratislava

Cena
9 900,- Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: „Chodník medzi ul. Jána Stanislava a Karloveskou ulicou – časť spojovací chodník ul. Sumbalova – lávka pre peších nad Karloveskou ulicou v Bratislave, k. ú. Karlova Ves.“

29. júla 2021

Výzva na predkladanie ponúk: „Vypracovanie realizačnej dokumentácie: Projekty organizácie dopravy na miestnych komunikáciách.“

29. júla 2021

Výzva na predkladanie ponúk: „Pripojenie na internet pre organizácie mestskej časti Karlova Ves.“

14. júla 2021

Výzva na predkladanie ponúk: „Rekonštrukcia športoviska v areáli spojenej školy Tilgnerova 14, Bratislava-Karlova Ves.“

12. júla 2021

Súťažné dokumenty sú priamo dostupné na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/433021

Dátum zasielania ponúk v systéme EVO: 26.7.2021, 10:00 hod.


Zverejnené
12. júla 2021

Výzva na predkladanie ponúk: „„Zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o KB a zákona č. 95/2019 Z. z. o ITVS.“

7. júla 2021

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020