menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Informácia o doručení zámeru navrhovanej činnosti „ESET Campus“

1. augusta 2023

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia SPP-distribúcia

27. júla 2023

Stavebné povolenie SPP – Lamačská cesta

21. júla 2023

Mimoriadne povolenie lovu na nepovolenej ploche

11. júla 2023

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BA753RC, modrá Škoda Fabia

4. júla 2023

194 Obnova garážového domu F.Kostku, Vlastníci NP, BRaIS, INGSITU

30. júna 2023

3391 Obnova BD H.Meličkovej 20-22, Vlastníci, Domus

28. júna 2023

Upovedomenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BA915AD, zelený HYUNDAI

22. júna 2023

Upovedomenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BA617KO, strieborný HYUNDAI

22. júna 2023

Upovedomenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BA517DM, modrá ŠKODA

22. júna 2023

140 Obnova BD J.Stanislava 22-28, Vlastníci, MADJAN

14. júna 2023

Oznámenie – 194 Obnova garážového domu F.Kostku, Vlastníci NP, BRaIS, INGSITU

1. júna 2023

Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla – Ford Focus modrý – areál DI a Klbko

30. mája 2023

Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla – strieborný Peugeot, J. Stanislava 37-55

25. mája 2023

Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla – strieborný Renault Thalia, parkovisko Kempelenova

25. mája 2023

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BL310ZC

25. mája 2023

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BA824IN

25. mája 2023

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BA195TO

24. mája 2023

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BL842GU

24. mája 2023

VÝZVA NA PREUKÁZANIE OPRÁVNENIA NA USKUTOČNENIE REKLAMNÝCH STAVIEB – parc. registra „C“ č. 477/1 v k. ú. Karlova Ves, LV č. 46

22. mája 2023

Zverejnené
22. mája 2023

Rozhodnutie o prerušení konania s výzvou na doplnenie podkladov – zmena v užívaní stavby: ul. Hlaváčikova 39, súp. č. 3177 na pozemku register „C“ parc. č. 3651/282 k. ú. Karlova Ves v Bratislave

17. mája 2023

Zverejnené
17. mája 2023

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch o zmene a doplnení niektorých zákonov – vozidlo s EČV č. BL587XT

15. mája 2023

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch o zmene a doplnení niektorých zákonov – vozidlo s EČV č. BA259LV

15. mája 2023

Oznámenie o strategickom dokumente – ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY DLHÉ DIELY 6, MČ BRATISLAVA-KARLOVA VES

15. mája 2023

917 Zubné ambulancie, nebyt.p.č.3, 1.NP, Ľ.Fullu 11-A, SDM, AK inžiniering

5. mája 2023

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť