menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Oznámenie o uložení zásielky – Marko Martin 1970

23. mája 2023

Zverejnené
23. mája 2023

Meno prijímateľa
Marko Martin 1970

Odberná lehota
10.06.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

VÝZVA NA PREUKÁZANIE OPRÁVNENIA NA USKUTOČNENIE REKLAMNÝCH STAVIEB – parc. registra „C“ č. 477/1 v k. ú. Karlova Ves, LV č. 46

22. mája 2023

Zverejnené
22. mája 2023

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Andrea Virgovičová

22. mája 2023

Zverejnené
22. mája 2023

Meno prijímateľa
Andrea Virgovičová

Oznámenie o uložení zásielky – Adrian Kalčík

22. mája 2023

Zverejnené
22. mája 2023

Meno prijímateľa
Adrian Kalčík

Odberná lehota
09.06.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Adam Kostrej

22. mája 2023

Zverejnené
22. mája 2023

Meno prijímateľa
Adam Kostrej

Odberná lehota
09.06.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Marta Perinová

22. mája 2023

Zverejnené
22. mája 2023

Meno prijímateľa
Marta Perinová

Odberná lehota
09.06.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Martin Papp

19. mája 2023

Zverejnené
19. mája 2023

Meno prijímateľa
Martin Papp

Odberná lehota
06.06.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Martin Papp

19. mája 2023

Zverejnené
19. mája 2023

Meno prijímateľa
Martin Papp

Odberná lehota
30.06.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Rozhodnutie o prerušení konania s výzvou na doplnenie podkladov – zmena v užívaní stavby: ul. Hlaváčikova 39, súp. č. 3177 na pozemku register „C“ parc. č. 3651/282 k. ú. Karlova Ves v Bratislave

17. mája 2023

Zverejnené
17. mája 2023

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Staré Grunty

17. mája 2023

Rozhodnutie o prerušení územného konania na umiestnenie stavby Umývacie centrum Carbax na Botanickej ulici

17. mája 2023

Zverejnené
17. mája 2023

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch o zmene a doplnení niektorých zákonov – vozidlo s EČV č. BL587XT

15. mája 2023

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch o zmene a doplnení niektorých zákonov – vozidlo s EČV č. BA259LV

15. mája 2023

Oznámenie o strategickom dokumente – ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY DLHÉ DIELY 6, MČ BRATISLAVA-KARLOVA VES

15. mája 2023

Oznámenie o uložení zásielky – Peter Bochin

12. mája 2023

Zverejnené
12. mája 2023

Meno prijímateľa
Peter Bochin

Odberná lehota
30.05.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Výzva na predkladanie ponúk: MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY-ZŠ KARLOVESKÁ 61

11. mája 2023

súťažné podklady sa nachádzajú na IS EVO


Zverejnené
11. mája 2023

Druh zákazky
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA

Predpokladaná hodnota zákazky
650 900,- BEZ DPH

Dátum zverejnenia
11 mája, 2023

Predloženie ponúk
31 mája, 2023 23:59

Otváranie ponúk
1 júna, 2023 10:00

917 Zubné ambulancie, nebyt.p.č.3, 1.NP, Ľ.Fullu 11-A, SDM, AK inžiniering

5. mája 2023

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita J. Stanislava, Kuklovská, Majerníkova, L. Sáru

5. mája 2023

Oznámenie o doručení zásielky – Mariana Nosianová

4. mája 2023

Zverejnené
4. mája 2023

Meno prijímateľa
Mariana Nosianová

Odberná lehota
23.05.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Centrum služieb Občanom

Výberové konanie na riaditeľa SŠ Tilgnerova 14

2. mája 2023

136 BD Matejková, SO 208+SO 210, PHCR, Pressburg – OZNÁMENIE

2. mája 2023

Oznámenie o uložení zásielky – Andrej Haláč

2. mája 2023

Zverejnené
2. mája 2023

Meno prijímateľa
Andrej Haláč

Odberná lehota
20.05.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Rudolf Lachkovič

2. mája 2023

Zverejnené
2. mája 2023

Meno prijímateľa
Rudolf Lachkovič

Odberná lehota
20.05.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Dominik Hegedüš

2. mája 2023

Zverejnené
2. mája 2023

Meno prijímateľa
Dominik Hegedüš

Odberná lehota
20.05.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Jana Ješková

2. mája 2023

Zverejnené
2. mája 2023

Meno prijímateľa
Jana Ješková

Odberná lehota
20.05.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020