menu menu
facebook instagram
spravca@karlovaves.sk
© Karlova Ves - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Cesta na červený most v Bratislave-Nemocnica svätého Michala – búracie práce-ESET spol.s.r.o.- zverejnenie informácie

10. novembra 2021

Predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu – Významná obnova BD Hlaváčiková 37-47 – rozhodnutie

10. novembra 2021

Podávanie žiadostí o dotácie na rok 2022

10. novembra 2021

Ak netrpezlivo čakáte na otvorenie výzvy na podávanie žiadostí o dotácie na rok 2022, nasledujúce riadky sú určené vám.

Pripravujeme pre vás nový, jednoduchší a operatívnejší spôsob podávania žiadostí, ktorý si vyžaduje zmenu všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Táto zmena by sa mala udiať schválením na riadnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Karlova Ves, pripravovanom na 14. decembra 2021.

Po tomto termíne bude uverejnená výzva v súlade s pripravovaným VZN.

Podávanie žiadostí bolo už v septembri predĺžené do 30. januára 2022, takže na ich prípravu a podanie bude dostatočný časový priestor.

Už dnes sa tešíme na vaše nové projekty určené na skvalitňovanie života v Karlovej Vsi.

Anna Zemanová, predsedníčka Dotačnej komisie Bratislava-Karlova Ves


Zverejnené
10. novembra 2021

Oznámenie o doručení listu – Miroslav Synek

10. novembra 2021

Zverejnené
10. novembra 2021

Meno prijímateľa
Miroslav Synek

Odberná lehota
28.11.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o doručení listu – Adam Kostrej

10. novembra 2021

Zverejnené
10. novembra 2021

Meno prijímateľa
Adam Kostrej

Odberná lehota
28.11.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Matúš Kravárik

10. novembra 2021

Zverejnené
10. novembra 2021

Meno prijímateľa
Matúš Kravárik

Odberná lehota
28.11.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Eva Cigániková

10. novembra 2021

Zverejnené
10. novembra 2021

Meno prijímateľa
Eva Cigániková

Odberná lehota
28.11.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Stanislav Jankech

10. novembra 2021

Zverejnené
10. novembra 2021

Meno prijímateľa
Stanislav Jankech

Odberná lehota
27.11.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Filip Bujdák

10. novembra 2021

Zverejnené
10. novembra 2021

Meno prijímateľa
Filip Bujdák

Odberná lehota
27.11.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Angelika Bagalová

10. novembra 2021

Zverejnené
10. novembra 2021

Meno prijímateľa
Angelika Bagalová

Odberná lehota
27.11.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Stavebné povolenie – Štofan

9. novembra 2021


Zverejnené
9. novembra 2021

Bytový dom Svrčia, stavebné povolenie

9. novembra 2021

Zverejnené
9. novembra 2021

Oznámenie o doručení listu – Ing. Jiří Smutný

9. novembra 2021

Zverejnené
9. novembra 2021

Meno prijímateľa
Ing. Jiří Smutný

Odberná lehota
27.11.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o doručení listu – Katarína Rigová

9. novembra 2021

Zverejnené
9. novembra 2021

Meno prijímateľa
Katarína Rigová

Odberná lehota
27.11.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o doručení listu – Silvester Osvald

9. novembra 2021

Zverejnené
9. novembra 2021

Meno prijímateľa
Silvester Osvald

Odberná lehota
27.11.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o doručení listu – Robert Meško

9. novembra 2021

Zverejnené
9. novembra 2021

Meno prijímateľa
Robert Meško

Odberná lehota
27.11.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o doručení listu – Martin Marko

9. novembra 2021

Zverejnené
9. novembra 2021

Meno prijímateľa
Martin Marko

Odberná lehota
27.11.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o doručení listu – Michal Magula

9. novembra 2021

Zverejnené
9. novembra 2021

Meno prijímateľa
Michal Magula

Odberná lehota
27.11.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o doručení listu – Alena Adameová

9. novembra 2021

Zverejnené
9. novembra 2021

Meno prijímateľa
Alena Adameová

Odberná lehota
27.11.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o späťvzatie žiadosti o povolení zmeny v užívaní stavby – Priestory na bývanie – 1. bytová jednotka, ul. Adámiho 3, súp. č. 445 na pozemku ,,C,, parc. č. 1243 k. ú. Karlova Ves v Bratislava

8. novembra 2021

Zverejnené
8. novembra 2021

Oznámenie o uložení zásielky – Róbert Pitelka

8. novembra 2021

Zverejnené
8. novembra 2021

Meno prijímateľa
Róbert Pitelka

Odberná lehota
23.11.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Centrum služieb Občanom

Oznámenie o uložení zásielky – Slobodana Marinkovičová

8. novembra 2021

Zverejnené
8. novembra 2021

Meno prijímateľa
Slobodana Marinkovičová

Odberná lehota
26.11.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Rudolf Csonka

8. novembra 2021

Zverejnené
8. novembra 2021

Meno prijímateľa
Rudolf Csonka

Odberná lehota
26.11.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Výzva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

8. novembra 2021

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Nad Dunajom

5. novembra 2021

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Nad Dunajom


Zverejnené
5. novembra 2021

Výzva na predkladanie ponúk: „Poskytnutie komplexnej služby pozostávajúcej z prípravy návrhu dispozičného riešenia a vybavenia interiérovej časti – prezentačnej miestnosti Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu vrátane vizualizácie priestorového riešenia a praktickej realizácie v rámci implementácie projektu DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy (LIFE17 CCA/SK/000126). „

4. novembra 2021

Výzva na predkladanie ponúk Komunitné centrum

Príloha č 1 Ideový zámer

Príloha č 2 Pôdorys

Príloha č 3 Rez miestnosti

Príloha č 4 Návrh na plnenie kritérií

Príloha č 5 Čestné vyhlásenie

Príloha č. 6 Zmluva


Zverejnené
4. novembra 2021

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
14 330,-

Dátum zverejnenia
4 novembra, 2021

Predloženie ponúk
22 novembra, 2021 10:00

Otváranie ponúk
22 novembra, 2021 10:15

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Svetlana Prašková

3. novembra 2021

Zverejnené
3. novembra 2021

Meno prijímateľa
Svetlana Prašková

Odberná lehota
30.11.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Michal Štenhura

3. novembra 2021

Zverejnené
3. novembra 2021

Meno prijímateľa
Michal Štenhura

Odberná lehota
30.11.2021

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

4. výzva na odstránenie nedostatkov podania – Šedovičová

3. novembra 2021

Oznámenie miesta uloženia písomnosti – Stanislav Fandel

28. októbra 2021
Meno príjemcu:
Stanislav Fandel
Odberná lehota:
12.11.2021
Zásielka uložená na pobočke:
Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 851 00 Bratislava, kancelária č. 223
 

Zverejnené
28. októbra 2021

Oznámenie miesta uloženia písomnosti – International Explorer sk, s.r.o.

27. októbra 2021
Meno príjemcu:
International Explorer sk, s.r.o.
Odberná lehota:
11.11.2021
Zásielka uložená na pobočke:
Daňový úrad Bratislava, oddelenie daňovej exekúcie 3, Radlinského 37, 811 07 Bratislava, kancelária 400
 
 
 

Zverejnené
27. októbra 2021

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava – Petržalka, lokalita M. Curie Sklodowskej

26. októbra 2021

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita cintorín Slávičie údolie

26. októbra 2021

Oznámenie začatia stavebného konania – ZD a.s.

26. októbra 2021

o. SP – ZD – St. Grunty


Zverejnené
26. októbra 2021

Doster, s.r.o.

26. októbra 2021

Doster


Zverejnené
26. októbra 2021

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020