menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Alžbeta Martonová

21. novembra 2023

Zverejnené
21. novembra 2023

Meno prijímateľa
Alžbeta Martonová

Odberná lehota
31.12.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Jakub Vrábel 1987

21. novembra 2023

Zverejnené
21. novembra 2023

Meno prijímateľa
Jakub Vrábel

Odberná lehota
09.12.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Lenka Fikarová

21. novembra 2023

Zverejnené
21. novembra 2023

Meno prijímateľa
Lenka Fikarová

Odberná lehota
09.12.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Jakub Godal 1995

21. novembra 2023

Zverejnené
21. novembra 2023

Meno prijímateľa
Jakub Godal

Odberná lehota
09.12.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

2985/2023- Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene časti stavby pred dokončením – Účelové zariadenie – Karloveské rameno, Bratislava – Úprava priestoru 703

20. novembra 2023

Zverejnené
20. novembra 2023

Oznámenie o uložení zásielky – Tatiana Predmerská

20. novembra 2023

Zverejnené
20. novembra 2023

Meno prijímateľa
Tatiana Predmerská

Odberná lehota
08.12.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Martin Koiš

20. novembra 2023

Zverejnené
20. novembra 2023

Meno prijímateľa
Martin Koiš

Odberná lehota
08.12.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Oznámenie o uložení zásielky – Jana Repiská

20. novembra 2023

Zverejnené
20. novembra 2023

Meno prijímateľa
Jana Repiská

Odberná lehota
08.12.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

169 Obnova BD H.Meličkovej 24-28, Vlastníci, SBD – ROZHODNUTIE

16. novembra 2023

3541 Byt.dom Nad Lúčkami, Nad Lúčkami s.r.o. – OZNÁMENIE

16. novembra 2023

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla  a výzva na odstránenie vozidla VW Golf, šedá metalíza, MA224CE, stojí na ulici J. Stanislava

15. novembra 2023

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla  a výzva na odstránenie vozidla VW červený, BA-JETTA, stojí na ulici Baníkova pri ceste

15. novembra 2023

133 BD Matejková, Nebyt.priestory-lofty, PHCR, Pressburg – OZNÁMENIE

15. novembra 2023

Rozhodnutie – povolenie zmeny v užívaní časti stavby – ul. Hlaváčikova 39, súp. č.3177 na pozemku register C parc. č. 3651/282 k. ú. Karlova Ves v Bratislave

14. novembra 2023


Zverejnené
14. novembra 2023

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Karloveské Rameno

13. novembra 2023

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Jana Repiská

13. novembra 2023

Zverejnené
13. novembra 2023

Meno prijímateľa
Jana Repiská

Odberná lehota
30.12.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Výzva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

10. novembra 2023

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ing. Jana Repiská

10. novembra 2023

Zverejnené
10. novembra 2023

Meno prijímateľa
Ing. Jana Repiská

Odberná lehota
31.12.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Podateľňa

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla  a výzva na odstránenie vozidla JEEP červený, BL439MO, Jurigovo nám. č. 3

9. novembra 2023

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla  a výzva na odstránenie vozidla BMW šedé, BL130ZG, Segnerova č. 5

9. novembra 2023

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Na Riviére

8. novembra 2023

Staré grunty 52A, Nadstavba bytového domu a stavebné úpravy na terase a streche bytového domu, Tomáš Kuchárek – DPS – predĺženie lehoty na doloženie podkladov rozhodnutia

7. novembra 2023

Rozhodnutie – stavebné konanie, byt č. 9 na 4. poschodí v bytovom dome Jána Stanislava 39, súpis. č. stavby 3080, pozemok parc. C č. 1682/203, LV 3521 v k. ú. Karlova VesRozhodnutie – stavebné konanie,

7. novembra 2023

Zverejnené
7. novembra 2023

Oznámenie – ul. Staré Grunty, pozemok parc. reg. C KN č. 743/10, 2975/73, 2975/77, 743/13, 3036/1, 3038, 3017/2, 2975/22 a 2975/2 v k. ú. Karlova Ves

3. novembra 2023

Zverejnené
3. novembra 2023

Rozhodnutie – stavebné konanie, byt č. 703E na 6. poschodí v bytovom dome Rudolfa Mocka 2B, súpis. č. stavby 3751, pozemok parc. C č. 2920/204 v k. ú. Karlova Ves

2. novembra 2023

Zverejnené
2. novembra 2023

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020