menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

VZN č. 7/2016 o podmienkach poskytovania dotácií

21. decembra 2016

VZN č. 6/2016 o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

16. decembra 2016

Pozvánka na 23. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

14. decembra 2016

Pozvánka na 22. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

7. decembra 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017

5. decembra 2016

Pozvánka na 21. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

12. októbra 2016

VZN č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 2/2012 zo dňa 24.05.2012 o poskytovaní sociálnych služieb

3. októbra 2016

Pozvánka na 20. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

21. septembra 2016

Pozvánka na 19. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

5. septembra 2016

Pozvánka na 18. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

16. augusta 2016

Pozvánka na 17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

19. júla 2016

Pozvánka na 16. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

22. júna 2016

VZN č. 4/2016 o zrušení Základnej školy, Veternicová 20, Bratislava a jej súčastí a o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 3/2016 zo 16. februára 2016 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

15. júna 2016

Vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a návrh na ustanovenie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra a náležitosti prihlášky.

14. júna 2016

Pozvánka na 15. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

8. júna 2016

Pozvánka na 14. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

20. apríla 2016

Pozvánka na 13. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

2. marca 2016

Oznámenie starostky o nastúpení náhradníka

1. marca 2016

VZN č. 2/2016, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 34/1996 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 26. 03. 1996 o deratizácii a dezinsekcii

22. februára 2016

VZN č. 3/2016 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

19. februára 2016

Pozvánka na 12. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

10. februára 2016

VZN č. 1/2016 o organizácii miestneho referenda

29. januára 2016

Pozvánka na 11. zasadnutie (3. mim.) Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

25. januára 2016

Pozvánka na 10. zasadnutie (3. mimoriadne) Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Karlova Ves

25. januára 2016

Uznesenia 10. MiZ zo dňa 21. 12. 2015

22. decembra 2015

Uznesenia 10MiZ-2015_156-157


Zverejnené
22. decembra 2015

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020