menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Oznámenie o doručení zásielky – Marta Perinová

21. apríla 2023

Zverejnené
21. apríla 2023

Meno prijímateľa
Marta Perinová

Odberná lehota
10.05.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Centrum služieb Občanom

Oznámenie o doručení zásielky – Marta Perinová

17. februára 2023

Zverejnené
17. februára 2023

Meno prijímateľa
Marta Perinová

Odberná lehota
08.03.2023

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Centrum služieb Občanom

Oznámenie o strategickom dokumente – územný plán zóny Karlova Ves – Líščie údolie

8. decembra 2022

Oznámenie o strategickom dokumente – územný plán zóny Karlova Ves – Líščie údolie TU


Zverejnené
8. decembra 2022

Oznámenie o doručení zásielky – Jaroslav Uherec

15. novembra 2022

Zverejnené
15. novembra 2022

Meno prijímateľa
Jaroslav Uherec

Odberná lehota
30.11.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Centrum služieb Občanom

Oznámenie o doručení zásielky – Mariana Nosianová

10. novembra 2022

Zverejnené
10. novembra 2022

Meno prijímateľa
Mariana Nosianová

Odberná lehota
25.11.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Centrum služieb Občanom

Verejná vyhláška – Elena Gergelčíková

22. septembra 2022

Zverejnené
22. septembra 2022

Meno prijímateľa
Elena Gergelčíková

Odberná lehota
07.10.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Centrum služieb Občanom

Oznámenie zámeru prenajať majetok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa

6. septembra 2022

Oznámenie o doručení zásielky – Jaroslav Uherec

31. augusta 2022

Zverejnené
31. augusta 2022

Meno prijímateľa
Jaroslav Uherec

Odberná lehota
16.09.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Centrum služieb Občanom

Oznámenie o doručení zásielky – Pavol Lupták

19. augusta 2022

Zverejnené
19. augusta 2022

Meno prijímateľa
Pavol Lupták

Odberná lehota
04.09.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Centrum služieb Občanom

Oznámenie o doručení zásielky – Ľubomír Kubát

16. júna 2022

Zverejnené
16. júna 2022

Meno prijímateľa
Ľubomír Kubát

Odberná lehota
07.07.2022

Pošta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Centrum služieb Občanom

Oznámenie miesta uloženia písomnosti – Stanislav Fandel

28. októbra 2021
Meno príjemcu:
Stanislav Fandel
Odberná lehota:
12.11.2021
Zásielka uložená na pobočke:
Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 851 00 Bratislava, kancelária č. 223
 

Zverejnené
28. októbra 2021

Oznámenie miesta uloženia písomnosti – International Explorer sk, s.r.o.

27. októbra 2021
Meno príjemcu:
International Explorer sk, s.r.o.
Odberná lehota:
11.11.2021
Zásielka uložená na pobočke:
Daňový úrad Bratislava, oddelenie daňovej exekúcie 3, Radlinského 37, 811 07 Bratislava, kancelária 400
 
 
 

Zverejnené
27. októbra 2021

Oznamenie o zamere prenajat majetok_6__2019

10. júna 2019

OVS – Nová lodenica-.zver. zám. jún.19

10. júna 2019

Predĺž.zmlúv-Stará lodenica-.zver. zám. jún.19

10. júna 2019

Podmienky obchodnej verejnej sút’aže

1. októbra 2018

OVS_Pernecka_Spieszova


Zverejnené
1. októbra 2018

Pošta
null

Oznámenie miesta uloženia písomnosti – Veronika Jakubíková

26. mája 2017
Meno príjemcu:
Veronika Jakubíková
 
Odberná lehota:
9.6.2017
Zásielka uložená na pobočke:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, referát miestnych daní – 1. poschodie č. dv. 129, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
 
 
 
 

Zverejnené
26. mája 2017

Oznámenie miesta uloženia písomnosti – Jaroslav Dobcsányi

15. mája 2017
Meno príjemcu:
Jaroslav Dobcsányi
 
Odberná lehota:
29.05.2017
Zásielka uložená na pobočke:
Daňový úrad Bratislava, Ul. Dr. Vl. Clementisa 10, 821 01 Bratislava, kancelária č. 628
 

Zverejnené
15. mája 2017

Pošta
null

Oznámenie zámeru prenajať majetok

19. marca 2017

Oznámenie zámeru prenajať majetok – ihrisko, šatne a sociálne zariadenie za účelom získania dotácie od Slovenského futbalového zväzu na „Rekonštrukciu alebo výstavbu futbalovej infraštruktúry“.

Zverejnenie zámeru prenajať za účelom dotácie na rekonštrukciu


Zverejnené
19. marca 2017

Pošta
null

Oznámenie miesta uloženia písomnosti – Adriána Omanová

17. januára 2017
Meno príjemcu:
Adriána Omanová
 
Meno odosielateľa:
Notársky úrad, JUDr. Mária Cintavá, Trnavská cesta 1, 831 04 Bratislava
 
Odberná lehota:
31.01.2017
Zásielka uložená na pobočke:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, kancelária č. 210

Zverejnené
17. januára 2017

Pošta
null

Oznámenie miesta uloženia písomnosti – Dajana Štiberová

5. januára 2017
Meno príjemcu:
Dajana Štiberová
 
Odosielateľ:
Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava
Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava
 
Odberná lehota:
19.01.2017
Zásielka uložená na pobočke:
Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, kancelária č. 210

Zverejnené
5. januára 2017

Pošta
null

Zriadenie námietkovej kancelárie a vydávanie hlasovacích preukazov

1. februára 2016

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

15. decembra 2015

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe


Zverejnené
15. decembra 2015

Zmena stránkových dní v dňoch 21. až 23. 12.2015

25. novembra 2015

Oznamujeme obyvateľom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, že v dňoch 21. až 23. decembra 2015 sa stránkové dni menia nasledovne:

21.12. 2015 – pondelok – úradné hodiny 8,00 do 17,00 – stránkový deň

22.12. 2015 – utorok – úradné hodiny 7,00 do 15,00 – stránkový deň

23.12. 2015 – stredaotvorená len podateľňa od 8,00 do 12,00 .

 

Zmena stránkových dní v dňoch 21. až 23. 12.2015


Zverejnené
25. novembra 2015

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020