tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Zverejňovanie

šípka pre krok späť

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Výzva na predloženie ponuky na zabezpečenie projektových prác a spracovanie „Územného plánu zóny Karlova Ves-Líščie údolie, Mestská časť Bratislava-Karlova Ves“

4. júla 2017

Vyzva na predlozenie ponuky


Zverejnené
4. júla 2017

Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla – biela Škoda Felícia – Karloveské rameno 2/A (medzi tenisovými kurtmi a vysokoškolskými internátmi)

25. mája 2017

Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla – modrý Volkswagen – Hlaváčikova 35 (vstup do garážového domu)

25. mája 2017

Zisťovanie o prijímoch a životných podmienkach domácností

12. apríla 2017

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológii v domácnostiach a u jednotlivcov

12. apríla 2017

Výzva na predloženie ponuky „Projektová dokumentácia ZŠ Majerníkova 60“

3. apríla 2017

Projektová dokumentácia – komplexná rekonštrukcia hygienických zariadení a výmena pôvodných okien a vchodových dverí v ZŠ Majerníkova 60, Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

Výzva


Zverejnené
3. apríla 2017

Výzva na predloženie ponuky „Projektová dokumentácia MŠ Pod Rovnicami“

3. apríla 2017

Projektová dokumentácia – rekonštrukcia hygienických zariadení v MŠ Pod Rovnicami, Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

Výzva


Zverejnené
3. apríla 2017

Zrušenie opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky

20. marca 2017

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017 – Štatistický úrad SR

15. februára 2017

Upozornenie pre majiteľa dlhodobo stojaceho motorového vozidla – BA-603EF Renault Master, majiteľ Ján Legindi

10. februára 2017

Výzva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na odstránenie vozidla bez EČ – strieborný prívesný vozík Pongratz, Beniakova 12

10. februára 2017

Výzva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na odstránenie vozidla bez EČ – strieborná metalíza Toyota Avensis, Spieszová

10. februára 2017

Výzva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na odstránenie vozidla bez EČ – strieborná AUDI A4, Nábělkova

27. januára 2017

Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

24. januára 2017

Výzva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na odstránenie vozidla bez EČ – tmavomodrá Škoda Felícia, Ľ. Fullu – vykládka Billa

18. januára 2017

Prerušenie dodávky elektriny na u. Zohorská č. 6

10. januára 2017

prerusenie-dodavky-elektriny


Zverejnené
10. januára 2017

Oznamenie o docasnom preruseni privodu vody na u. L.Fullu a Pribišová

9. januára 2017

Výzva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na odstránenie vozidla bez EČ – biela dodávka Pony Fantasy, Dúbravská cesta

3. januára 2017

Rozhodnutie Okresného úradu v Bratislave o neposudzovaní strategického dokumentu PHSR podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

7. decembra 2016

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves v súlade s § 6 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje verejnosti, že dňa 07.10.2016 predložila príslušnému orgánu Okresnému úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie Oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 2016-2023.

Príslušný orgán dňa 17.10.2016 zaslal na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves informáciu o začatí zisťovacieho  konania o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie a zverejnil predmetné oznámenie o strategickom dokumente a jeho návrh na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: http://enviroportal.sk/sk/eia.

Dňa 02.12.2016 bolo na Metskú časť Bratislava-KarlovaVes doručené rozhodnutie Okresného úradu v Bratislave, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia o neposudzovaní strategického dokumentu č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozhodnutie je k dispozícii na nahliadnutie tu. Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky, ktoré budú zohľadnené v procese spracovania, prerokovania a schválenia strategického dokumentu podľa osobitných predpisov.

Všetky informácie o procese prípravy strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 2016-2023  sú k dispozícii tu.


Zverejnené
7. decembra 2016

Výzva na predloženie ponuky – Lodenica Karloveské rameno v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

2. decembra 2016

Vyzva-LODENICA


Zverejnené
2. decembra 2016

Výzva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na odstránenie vozidla bez EČ – červené Alfa Romeo 158, Staré Grunty 23

30. novembra 2016

Oznámenie o dočasnom prerušení prívodu vody

23. novembra 2016

oznamenie-o-docasnom-preruseni-privodu-vody


Zverejnené
23. novembra 2016

Výzva na predloženie ponuky – Chodník pozdĺž Perneckej ulice v Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

23. novembra 2016

Vyzva-Chodnik Pernecka


Zverejnené
23. novembra 2016

Oznam o odstávke teplej vody II

10. novembra 2016

Bratislavská Teplárenská, a.s. oznamuje, že dňa 10.11.2016 v čase od 800 do 1400 hod bude z dôvodu poruchy na technologickom zariadení v OST 955 Hodálová prerušená dodávka teplej vody. 

Jedná sa o nasledovné objekty:

 

Adámiho         13,15,17,23,24,25,26,27,33,35,37,+MŠ11

Baníkova         2,4,6

Hodálova        1,2,3,4,6,8,10,12

Nováckeho      1,3,5


Zverejnené
10. novembra 2016

Výzva na odstránenie opusteného vozidla – čierny Peugeot, Majerníkova 11- vedľa MŠ

9. novembra 2016

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť