menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Výzva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na odstránenie vozidla bez EČ – strieborná AUDI A4, Nábělkova

27. januára 2017

Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

24. januára 2017

Výzva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na odstránenie vozidla bez EČ – tmavomodrá Škoda Felícia, Ľ. Fullu – vykládka Billa

18. januára 2017

Prerušenie dodávky elektriny na u. Zohorská č. 6

10. januára 2017

prerusenie-dodavky-elektriny


Zverejnené
10. januára 2017

Oznamenie o docasnom preruseni privodu vody na u. L.Fullu a Pribišová

9. januára 2017

Výzva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na odstránenie vozidla bez EČ – biela dodávka Pony Fantasy, Dúbravská cesta

3. januára 2017

Rozhodnutie Okresného úradu v Bratislave o neposudzovaní strategického dokumentu PHSR podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

7. decembra 2016

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves v súlade s § 6 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje verejnosti, že dňa 07.10.2016 predložila príslušnému orgánu Okresnému úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie Oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 2016-2023.

Príslušný orgán dňa 17.10.2016 zaslal na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves informáciu o začatí zisťovacieho  konania o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie a zverejnil predmetné oznámenie o strategickom dokumente a jeho návrh na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: http://enviroportal.sk/sk/eia.

Dňa 02.12.2016 bolo na Metskú časť Bratislava-KarlovaVes doručené rozhodnutie Okresného úradu v Bratislave, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia o neposudzovaní strategického dokumentu č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozhodnutie je k dispozícii na nahliadnutie tu. Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky, ktoré budú zohľadnené v procese spracovania, prerokovania a schválenia strategického dokumentu podľa osobitných predpisov.

Všetky informácie o procese prípravy strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 2016-2023  sú k dispozícii tu.


Zverejnené
7. decembra 2016

Výzva na predloženie ponuky – Lodenica Karloveské rameno v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

2. decembra 2016

Vyzva-LODENICA


Zverejnené
2. decembra 2016

Výzva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na odstránenie vozidla bez EČ – červené Alfa Romeo 158, Staré Grunty 23

30. novembra 2016

Oznámenie o dočasnom prerušení prívodu vody

23. novembra 2016

oznamenie-o-docasnom-preruseni-privodu-vody


Zverejnené
23. novembra 2016

Výzva na predloženie ponuky – Chodník pozdĺž Perneckej ulice v Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

23. novembra 2016

Vyzva-Chodnik Pernecka


Zverejnené
23. novembra 2016

Oznam o odstávke teplej vody II

10. novembra 2016

Bratislavská Teplárenská, a.s. oznamuje, že dňa 10.11.2016 v čase od 800 do 1400 hod bude z dôvodu poruchy na technologickom zariadení v OST 955 Hodálová prerušená dodávka teplej vody. 

Jedná sa o nasledovné objekty:

 

Adámiho         13,15,17,23,24,25,26,27,33,35,37,+MŠ11

Baníkova         2,4,6

Hodálova        1,2,3,4,6,8,10,12

Nováckeho      1,3,5


Zverejnené
10. novembra 2016

Výzva na odstránenie opusteného vozidla – čierny Peugeot, Majerníkova 11- vedľa MŠ

9. novembra 2016

Verejná zbierka – Srdcom s nádejou

9. novembra 2016

Občianske združenie Srdcom s nádejou uskutoční s povolením ministerstva vnútra dňa 30.11.2016 od 7.00 – 16.00 hod. verejnú zbierku formou predaja drobných predmetov (perá) na zdravotne ťažko postihnutého Filipka Kosára z Križnej. Viac informácií na webovej stránke o.z. – www.srdcomsnadejou.sk.

Rozhodnutie ministerstva vnútra o zápise verejnej zbierky do registra verejných zbierok


Zverejnené
9. novembra 2016

Oznam o odstávke teplej vody I

9. novembra 2016

Bratislavská Teplárenská, a.s. oznamuje, že dňa 9.11.2016 v čase od 800 do 1400 hod bude z dôvodu poruchy na technologickom zariadení v OST 954 Nábělková prerušená dodávka teplej vody. 

Jedná sa o nasledovné objekty:

 

Adámiho                                   2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22

Jurigovo nám.                           1,3,5,7,9,11,13,15

L.Sáru materská škôlka            2,4,6,8

Nábělkova                                 2,4,6,8,10 – chemické čistenie

Nováckeho                                2,4,6,8


Zverejnené
9. novembra 2016

Výzva na odstránenie opusteného vozidla – zelená Škoda Favorit, Kuklovská 11-15

4. novembra 2016

Oznámenie o prerokovaní urbanistickej štúdie

24. októbra 2016

Oznamenie US


Zverejnené
24. októbra 2016

Výzva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na odstránenie vozidla bez EČ – modrá Škoda Felícia, Karloveská ulica (parkovisko pod poliklinikou)

28. septembra 2016

Slovenská pošta: Dočasná úprava hodín pre verejnosť počas letného obdobia

7. júla 2016

Zisťovanie o vzdelávaní dospelých (AES 2016) Štatistickým úradom Slovenskej republiky

29. júna 2016

Výzva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na odstránenie vozidla bez EČ – strieborné Mitsubishi Carisma, roh Kuklovská/Sološnická

20. apríla 2016

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT)

18. apríla 2016

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácnosti (EU SILC)

18. apríla 2016

Zámer uzavrieť Dohodu o náhrade za obmedzenie užívania pozemku z dôvodu vedenia trasy líniovej stavby „BA-Kresánkova-1274BR“

22. marca 2016

Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

29. januára 2016

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020