menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Výzva na predkladanie ponúk: „Obnova MŠ Kolískova: tretia etapa.“

8. apríla 2022

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Dokumenty k zákazka je zverejnená vo vestníku verejného obstarávania v IS EVO


Zverejnené
8. apríla 2022

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
162 150

Dátum zverejnenia
8 apríla, 2022

Poznámka
IS EVO

Predloženie ponúk
22 apríla, 2022 10:00

Otváranie ponúk
22 apríla, 2022 10:05

Úspešný uchádzač
AK builders s.r.o.

IČO
51773082

Adresa
Cabanova 19, 841 02 Bratislava

Cena
158 987,57 Eur s DPH

Výzva na predkadanie ponúk: „Spojovací chodník medzi ul. Kuklovská a Sološnícka, v k.ú. Bratislava-Karlova Ves – projektová dokumentácia a autorský dohľad.“

6. apríla 2022

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

DOKUMENTY POTREBNÉ NA VYPRACOVANIE PONUKY SÚ ZVEREJNENÉ TU


Zverejnené
6. apríla 2022

Druh zákazky
ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

Predpokladaná hodnota zákazky
ZVEREJŇUJEME ROZSAH PRÁC

Dátum zverejnenia
6 apríla, 2022

Poznámka
IS EVO

Predloženie ponúk
20 apríla, 2022 10:00

Otváranie ponúk
20 apríla, 2022 10:05

Úspešný uchádzač
DAQE Slovakia s.r.o.

IČO
36 848 751

Adresa
Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina

Cena
12 000,- Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: „Zdravotná služba na kultúrne a športové podujatia.“

25. marca 2022

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Zákazka je zverejnená v IS EVO TU


Zverejnené
25. marca 2022

Druh zákazky
zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
8 350,- Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
24 marca, 2022

Predloženie ponúk
7 apríla, 2022 10:00

Otváranie ponúk
7 apríla, 2022 10:05

Úspešný uchádzač
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – Event Medical Solutions, s.r.o.

IČO
52389413

Adresa
Vajnorská 3371/142, 832 57 Bratislava

Cena
8 320,- Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: „OBNOVA ČASTI OBJEKTU MIMOŠKOLSKEJ STAROSTLIVOSTI (telocvičňa so zázemím) v ZŠ KARLOVESKÁ 61 – PROJEKTOVÁ DOKUMETÁCIA A AUTORSKÝ DOHĽAD.“

22. marca 2022

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ponuky predkladať TU


Zverejnené
22. marca 2022

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
24 000,-

Dátum zverejnenia
22 marca, 2022

Poznámka
cez systém EVO

Predloženie ponúk
8 apríla, 2022 00:00

Otváranie ponúk
8 apríla, 2022 00:00

Výzva na predkladanie ponúk: „Záhradnícky a výsadbový materiál: Výsadbový materiál pre okrasné záhony.“

22. marca 2022

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ponuky sa predkladajú TU


Zverejnené
22. marca 2022

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
8 330,-

Dátum zverejnenia
21 marca, 2022

Poznámka
v systéme EVO

Predloženie ponúk
25 marca, 2022 10:00

Otváranie ponúk
25 marca, 2022 10:05

Úspešný uchádzač
Jana Pémová - Melissa

IČO
37 859 927

Adresa
Hlavná 16, 946 39 Patince

Cena
8 133,78 Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: „Vykonávanie kontrolnej činnosti technického dozoru na stavbe Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ A. Dubčeka.“

15. marca 2022

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Ostatné dokumenty sú zverejnené TU


Zverejnené
15. marca 2022

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
21 400,- Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
15 marca, 2022

Predloženie ponúk
25 marca, 2022 10:00

Otváranie ponúk
25 marca, 2022 10:05

Úspešný uchádzač
VIVOS Limax s.r.o.

IČO
46897747

Adresa
Táborisko 17, 901 01 Malacky

Cena
12 800,- Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: „Vodorovné a zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia.“

15. marca 2022

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ostatné dokumenty k výzve sú zverejnené na stránke UVO v IS EVO TU


Zverejnené
15. marca 2022

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
16 600,-

Dátum zverejnenia
15 marca, 2022

Predloženie ponúk
23 marca, 2022 10:00

Otváranie ponúk
23 marca, 2022 10:05

Úspešný uchádzač
Dopravné značenie Bratislava

IČO
50461869

Adresa
Alžbetínska 169, 930 40 Štvrtok na Ostrove

Cena
15 994,80 Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: „Výmena plastových šmykľaviek veže Holzhof na Školskom námestí.“

28. februára 2022

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

ČESTNÉ VYHLÁSENIE


Zverejnené
28. februára 2022

Druh zákazky
ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

Predpokladaná hodnota zákazky
20 240,-

Dátum zverejnenia
28 februára, 2022

Predloženie ponúk
9 marca, 2022 10:00

Otváranie ponúk
9 marca, 2022 10:00

Úspešný uchádzač
Fun Time s.r.o.

IČO
44539622

Adresa
Nobelova 18/A, 83102 Bratislava

Cena
13 740,-

Výzva na predkladanie ponúk: Výsadbový materiál pre okrasné záhony.

23. februára 2022

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SÚ UVEREJNENÉ NA STRÁNKE ÚVO V IS EVO T83030U


Zverejnené
23. februára 2022

Druh zákazky
ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

Predpokladaná hodnota zákazky
8 330,-

Dátum zverejnenia
23 februára, 2022

Poznámka
SÚŤAŽ ZRUŠENÁ

Predloženie ponúk
8 marca, 2022 10:00

Otváranie ponúk
8 marca, 2022 10:00

Oznámenie o zverejnení výzvy vo vestníku UVO. Výzva na predkladanie ponúk: „Výkon správy nebytových priestorov Majerníkova 60.“

21. februára 2022

Súťažné podklady sa nachádzajú na stránke UVO v IS EVO tu:

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK


Zverejnené
21. februára 2022

Druh zákazky
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA

Predpokladaná hodnota zákazky
86 260,-

Dátum zverejnenia
22 februára, 2022

Predloženie ponúk
3 marca, 2022 00:00

Otváranie ponúk
3 marca, 2022 09:15

Úspešný uchádzač
ByDoS spol. s.r.o.

IČO
31437648

Adresa
Levická 598, 952 01 Vráble

Cena
79 596,- Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: “ Orezy vzrastlých drevín.“

17. februára 2022

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SÚ UVEREJNENÉ NA STRÁNKE UVO V SYSTÉME EVO

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK


Zverejnené
17. februára 2022

Druh zákazky
ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

Predpokladaná hodnota zákazky
28 000,- Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
17 februára, 2022

Predloženie ponúk
4 marca, 2022 10:00

Otváranie ponúk
4 marca, 2022 10:00

Úspešný uchádzač
Urban Forestry s.r.o., , ICO

IČO
14057476

Adresa
Dolnice 12, 621 00 Brno, ČR

Cena
25 194,- Eur s DPH

Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk: „OPRAVA ŽIVIČNÝCH KRYTOV VOZOVIEK A CHODNÍKOV, SPEVNENÉ PLOCHY, OBRUBNÍKY.“

9. februára 2022

VÝZVA NA ZVEREJNENIE PONÚK je zverejnená na www.uvo.gov.sk tu: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436982


Zverejnené
9. februára 2022

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
zverejnený rozsah prác

Dátum zverejnenia
9 februára, 2022

Predloženie ponúk
24 februára, 2022 10:00

Otváranie ponúk
24 februára, 2022 10:05

Úspešný uchádzač
Pittel+Brasewetter s.r.o.

IČO
35943653

Adresa
Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

Cena
152 896,20 Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: „OBNOVA ČASTI ŠPORTOVO – REKREAČNÉHO AREÁLU NA MAJERNÍKOVEJ 60 – 62.“

1. februára 2022

SÚŤAŽNÉ PODKLADY


Zverejnené
1. februára 2022

Druh zákazky
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA

Predpokladaná hodnota zákazky
bude určená na základe získaných ponúk

Dátum zverejnenia
31 januára, 2022

Predloženie ponúk
7 marca, 2022 10:00

Otváranie ponúk
7 marca, 2022 10:15

Úspešný uchádzač
ŠPORTFINAL S.R.O.

IČO
44149671

Adresa
MOKRÁŇ ZÁHON 4, 821 04 BRATISLAVA

Cena
276 556,20 Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: „TONERY PRE MESTSKÚ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES.“

31. januára 2022

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ZÁKAZ ÚČASTI VO VO

ZMLUVA


Zverejnené
31. januára 2022

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
bude určená na základe tohto prieskumu trhu

Dátum zverejnenia
31 januára, 2022

Predloženie ponúk
7 februára, 2022 09:00

Otváranie ponúk
7 februára, 2022 09:00

Úspešný uchádzač
TOWDY s.r.o.

IČO
44 801 777

Adresa
Planckova 4, Bratislava

Cena
11 289,36 Eur s DPH

Oznámenie o zverejnení výzvy vo vestníku UVO. Výzva na predkladanie ponúk: Výkon správy nebytových priestorov Majerníkova 60.

22. decembra 2021

Vo vestníku UVO bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku podľa § 112 zákona o verejnom obstarávaní. Súťažné podklady sú zverejnené na stránke UVO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/436078


Zverejnené
22. decembra 2021

Druh zákazky
Podlimitná zákazka

Predpokladaná hodnota zákazky
94 100,-

Dátum zverejnenia
22 decembra, 2021

Poznámka
zakazka realizovana v systeme EVO

Predloženie ponúk
3 januára, 2022 10:00

Otváranie ponúk
3 januára, 2022 10:15

Úspešný uchádzač
SÚŤAŽ ZRUŠENÁ

Výzva na predkladanie ponúk: „Interaktívne podlahy pre materské školy.“

20. decembra 2021

VÝZVA NA PREDLADANIE PONÚK

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ


Zverejnené
20. decembra 2021

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
31 980,- Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
20 decembra, 2021

Predloženie ponúk
3 januára, 2022 11:00

Otváranie ponúk
3 januára, 2022 11:00

Úspešný uchádzač
UNIKOR trade s.r.o.

IČO
52391990

Adresa
Hlavná 304/9, 034 91 Ľubochňa

Cena
38 376,- Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: „Pranie prádla pre materské školy.“

16. decembra 2021

Výzva na predkladanie ponúk

Tabuľka na nacenenie

Návrh na plnenie kritérií

Čestné vyhlásenie

Zmluva


Zverejnené
16. decembra 2021

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
7 300,- Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
16 decembra, 2021

Predloženie ponúk
10 januára, 2022 10:00

Otváranie ponúk
10 januára, 2022 10:00

Úspešný uchádzač
Tuzexx s.r.o.

IČO
45542759

Adresa
Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava

Cena
8 217,90 bez DPH

Výzva na predkladanie ponúk: „Príprava a rozvoz stravy.“

19. novembra 2021

Vyzva-priprava-a-rozvoz-stravy.pdf

Navrh-na-plnenie-kriterii_Priloha-c.-1.odt

Cestne-vyhlasenie_Priloha-c.-2.odt

Zmluva-priprava-a-rozvoz-stravy.pdf

ZMLUVA-PRIPRAVA-A-ROZVOZ-STRAVY-2022.docx


Zverejnené
19. novembra 2021

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
určená týmto prieskumom trhu 95 452,50 Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
19 novembra, 2021

Predloženie ponúk
6 decembra, 2021 11:00

Úspešný uchádzač
GAST TOM s.r.o.

IČO
44822316

Adresa
Šášovská 1380/14, 851 06 Bratislava

Cena
96 120,- Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: Vybudovanie multifunkčného ihriska Karloveská 61, Bratislava-Karlova Ves.“

16. novembra 2021

Vyzva-na-predkladanie-ponuk-Multifunkcne-ihrisko-Karloveska-1.pdf

Projekt.zip

Cestne-vyhlasenie-multifunkcne-ihrisko.odt

Navrh-na-plnenie-kriterii-multifunkcne-ihrisko.odt

Zmluva-o-dielo-multifunkcne-ihrisko-Karloveska-1.pdf

Zmlva-o-dielo-multifunkcne-ihrisko-Karloveska-61.docx


Zverejnené
16. novembra 2021

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
bude určená týmto prieskumom trhu

Dátum zverejnenia
16 novembra, 2021

Predloženie ponúk
24 novembra, 2021 10:00

Oznámenie o zverejnení výzvy vo vestníku UVO. Výzva na predkladanie ponúk: Chodník pozdĺž Perneckej ulice v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

15. novembra 2021

Vo vestníku UVO bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku podľa § 112 zákona o verejnom obstarávaní. Súťažné podklady sú zverejnené na stránke UVO: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/532108


Zverejnené
15. novembra 2021

Druh zákazky
Podlimitná zákazka

Predpokladaná hodnota zákazky
196 600,-

Dátum zverejnenia
12 novembra, 2021

Predloženie ponúk
8 decembra, 2021 10:00

Otváranie ponúk
15 decembra, 2021 10:30

Oznámenie o zverejnení výzvy vo vestníku UVO. Výzva na predkladanie ponúk: Výkon správy nebytových priestorov Majerníkova 60.

15. novembra 2021

Vo vestníku UVO bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku podľa § 112 zákona o verejnom obstarávaní. Súťažné podklady sú zverejnené na stránke UVO: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/532092


Zverejnené
15. novembra 2021

Druh zákazky
Podlimitná zákazka

Predpokladaná hodnota zákazky
94 100,-

Predloženie ponúk
1 decembra, 2021 09:00

Otváranie ponúk
15 decembra, 2021 09:30

Úspešný uchádzač
SÚŤAŽ ZRUŠENÁ

Výzva na predkladanie ponúk: „Poskytnutie komplexnej služby pozostávajúcej z prípravy návrhu dispozičného riešenia a vybavenia interiérovej časti – prezentačnej miestnosti Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu vrátane vizualizácie priestorového riešenia a praktickej realizácie v rámci implementácie projektu DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy (LIFE17 CCA/SK/000126). „

4. novembra 2021

Výzva na predkladanie ponúk Komunitné centrum

Príloha č 1 Ideový zámer

Príloha č 2 Pôdorys

Príloha č 3 Rez miestnosti

Príloha č 4 Návrh na plnenie kritérií

Príloha č 5 Čestné vyhlásenie

Príloha č. 6 Zmluva


Zverejnené
4. novembra 2021

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
14 330,-

Dátum zverejnenia
4 novembra, 2021

Predloženie ponúk
22 novembra, 2021 10:00

Otváranie ponúk
22 novembra, 2021 10:15

Úspešný uchádzač
Tandem plus crc, s.r.o.

IČO
31 696 287

Adresa
Markušovská cesta 14, 052 01 Spišská Nová Ves

Cena
17 196,- Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: "IT Technika pre MŠ a ŠJ."

14. októbra 2021

Oznámenie o realizácii prípravných trhových konzultácií k zákazke: "Správa nebytového priestoru Majerníkova 60."

6. októbra 2021

Výzva na predkladanie ponúk: „Pripojenie objektov MČ Bratislava-Karlova Ves na internet.“

7. septembra 2021

VYZVA INTERNET PRIPOJENIE

Návrh na plnenie kriterii internetove pripojenie

Čestné vyhlásenie internetove pripojenie

Tabulka na nacenenie


Zverejnené
7. septembra 2021

Druh zákazky
zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
15 500,- Eur s DPH

Dátum zverejnenia
7 septembra, 2021

Predloženie ponúk
14 septembra, 2021 10:00

Otváranie ponúk
14 septembra, 2021 10:00

Úspešný uchádzač
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

IČO
35 971 967

Adresa
Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava

Cena
18 574,- Eur s DPH

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť