menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

917 Zubné ambulancie, nebyt.p.č.3, 1.NP, Ľ.Fullu 11-A, SDM, AK inžiniering

5. mája 2023

136 BD Matejková, SO 208+SO 210, PHCR, Pressburg – OZNÁMENIE

2. mája 2023

Oznámenie o verejnom prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Dlhé diely 4-5, MČ Bratislava-Karlova Ves, Návrh riešenia“

21. apríla 2023

Oznámenie o verejnom prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Dlhé diely 6, MČ Bratislava-Karlova Ves, Návrh riešenia“

21. apríla 2023

Oznámenie o zahájení prerokovania a žiadosť o vyjadrenie – „Územný plán zóny Dlhé diely 4-5, MČ Bratislava-Karlova Ves, Návrh riešenia“

21. apríla 2023

Oznámenie o zahájení prerokovania a žiadosť o vyjadrenie – „Územný plán zóny Dlhé diely 6, MČ Bratislava-Karlova Ves, Návrh riešenia“

21. apríla 2023

2985/2023 – Účelové zariadenie – Karloveské rameno, Bratislava – Úprava priestoru 703

24. marca 2023

Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla – Mercedes Vito, biele, parkovisko pod OC galéria Tesco Lamač

16. marca 2023

Upozornenie vlastníka vozidla o umiestnení výzvy na vozidlo – BT 870DO

16. marca 2023

Upozornenie vlastníka vozidla o umiestnení výzvy na vozidlo – KN 734BE

16. marca 2023

Upozornenie vlastníka vozidla o umiestnení výzvy na vozidlo – BA 517DM

16. marca 2023

Ohlásenie st. úprav a udržiavacích prác – emewatts

7. marca 2023


Zverejnené
7. marca 2023

Cesta na červený most, Nemocnica sv. Michala – búracie práce, ESET spol. s r.o., oprava zrejmej nesprávnosti v rozhodnutí

27. februára 2023

ul. Cesta na červený most, Nemocnica sv. Michala – búracie práce, ESET, spol. s r.o.- rozhodnutie

23. februára 2023

Doručenie verejnou vyhláškou – Roman Zika

22. februára 2023

dokument na stiahnutie TU


Zverejnené
22. februára 2023

Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka

22. februára 2023

dokument na stiahnutieTU


Zverejnené
22. februára 2023

Rozhodnutie OÚ Bratislava- užívanie objektov vodných stavieb č. 7692- verejná vyhláška

21. februára 2023

k stiahnutiu TU


Zverejnené
21. februára 2023

Rozhodnutie OU Bratislava- užívanie objektov vodných stavieb č. 7693- verejná vyhláška

21. februára 2023

k stiahnutiu TU


Zverejnené
21. februára 2023

2623 Umývacie centrum Carbax-Botanická ul., CASEY, Randa

16. februára 2023

zverejnenie informácie – návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby – Polyfunkčný dom na Janotovej ulici – Janotka

13. februára 2023

Zverejnenie oznámenia o zámere navrhovanej činnosti – Viacpodlažná garáž pri VV, š.p. na Karloveskej 2

10. februára 2023

Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla – PEUGEOT, Donnerova 7

7. februára 2023

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BA620RR

7. februára 2023

Upovedomenie o začatí exekúcie – Peter Kovarík

1. februára 2023

Stavebné povolenie – prístavba balkóna – Anta

27. januára 2023

Zverejnené
27. januára 2023

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť