menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Pozvánka na 18. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

16. augusta 2016

Pozvánka na 17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

19. júla 2016

Pozvánka na 16. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

22. júna 2016

VZN č. 4/2016 o zrušení Základnej školy, Veternicová 20, Bratislava a jej súčastí a o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 3/2016 zo 16. februára 2016 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

15. júna 2016

Vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a návrh na ustanovenie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra a náležitosti prihlášky.

14. júna 2016

Pozvánka na 15. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

8. júna 2016

Pozvánka na 14. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

20. apríla 2016

Pozvánka na 13. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

2. marca 2016

Oznámenie starostky o nastúpení náhradníka

1. marca 2016

VZN č. 2/2016, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 34/1996 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 26. 03. 1996 o deratizácii a dezinsekcii

22. februára 2016

VZN č. 3/2016 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

19. februára 2016

Pozvánka na 12. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

10. februára 2016

VZN č. 1/2016 o organizácii miestneho referenda

29. januára 2016

Pozvánka na 11. zasadnutie (3. mim.) Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

25. januára 2016

Pozvánka na 10. zasadnutie (3. mimoriadne) Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Karlova Ves

25. januára 2016

Uznesenia 10. MiZ zo dňa 21. 12. 2015

22. decembra 2015

Uznesenia 10MiZ-2015_156-157


Zverejnené
22. decembra 2015

VZN č. 9/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27.10.2015 o miestnych daniach

16. decembra 2015

VZN č. 9/2015


Zverejnené
16. decembra 2015

VZN č. 8/2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa

16. decembra 2015

VZN č. 8/2015


Zverejnené
16. decembra 2015

VZN č. 7/2015, o umiestňovaní volebných plagátov

16. decembra 2015

VZN č. 7/2015


Zverejnené
16. decembra 2015

Pozvánka na 10. zasadnutie (2. mim.) Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

16. decembra 2015

00-Pozvanka 10MiZ-2015-12-21-2MIM


Zverejnené
16. decembra 2015

Pozvánka na 9. zasadnutie (2. mimoriadne) Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Karlova Ves

16. decembra 2015

Pozvánka na 9. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

9. decembra 2015

Pozvanka 09MiZ-2015-12-15


Zverejnené
9. decembra 2015

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016

27. novembra 2015

Pozvánka na 8. zasadnutie MiZ

27. októbra 2015

Pozvánka na 8. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na utorok 27. 10. 2015 o  14,00 h vo veľkej zasadacej miestnosti na prízemí na Námestí sv. Františka 8, č. dv. 106

00-Pozvanka 08MiZ


Zverejnené
27. októbra 2015

Oznámenie starostky o nastúpení náhradníčky

21. októbra 2015

Oznámenie o nastupeni nahradnicky


Zverejnené
21. októbra 2015

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020