menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Oznámenie zámeru prenajať a predať majetok

2. februára 2021

Oznámenie zámeru prenajať majetok – nájomné zmluvy na pozemky pod garážami

2. februára 2021

Podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v suteréne bytového domu na Segnerovej ul. č. 3 v Bratislave

20. januára 2021

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejne súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú na ul. Špieszova a Pernecká 37

7. decembra 2020

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejne súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú na prízemí bytového domu na Ľ. Fullu 4

7. decembra 2020

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejne súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v suteréne bytového domu na Segnerovej ul.

7. decembra 2020

Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

27. novembra 2020

Oznámenie zámeru o prerokovaní žiadostí o odkúpenie uvedených pozemkov

27. novembra 2020

Oznámenie zámeru prenajať majetok – plavecké dráhy Školskej plavárne na Majerníkovej 62

26. novembra 2020

Oznámenie zámeru prenajať pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

25. novembra 2020

Oznámenie zámeru prenajať pozemky a nebytové priestory z dôvodu hodného osobitného zreteľa

25. novembra 2020

Oznámenie zámeru prenajať majetok mestskej časti s dôvodu hodného osobitného zreteľa

19. novembra 2020

Podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ulici Špieszova 2 a Pernecká 37

11. novembra 2020

Podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ulici Segnerova 3

11. novembra 2020

Podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na Ľ. Fullu 4

11. novembra 2020

Oznámenie zámeru prenajať majetok – malá telocvičňa v ZŠ A. Dubčeka

10. septembra 2020

Oznámenie zámeru prenajať časť pozemku parc. č. 3566/29 o výmere 280 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa na účely realizácie environmentálnych aktivít

9. septembra 2020

Oznámenie zámeru – – prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku registra „C“ parc.č. 643/2 – záhrada o výmere 168 m2

9. septembra 2020

Výzva na predkladanie ponúk: „Projektová dokumentácia: Rekonštrukcia interiéru SŠ Tilgnerova, objekt Fadruszova 10, Bratislava – Jedáleň a výdaj stravy.“

20. augusta 2020

Výzva na predkladanie ponúk: „Výmena osvetlenia stolnotenisovej haly Molecova 1/A.“

3. augusta 2020

Výzva na predkladanie ponúk: „Správa IT.“

23. júla 2020

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020