menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Oznam k zámeru predať pozemky parc. č. 3271/1, 3270, 3269/3, 3269/4, 3268, 3267 a 3290 v k. ú. Bratislava-Karlova Ves

26. augusta 2016

Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka – Karol Polakovič

25. augusta 2016

Rozhodnutie o dlžnom poistnom povinného poistenia SZČO – Zuzana Syneková

25. augusta 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín Slnečné údolie

24. augusta 2016

Upovedomenie Slnečné údolie


Zverejnené
24. augusta 2016

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od miestneho zisťovania verejnou vyhláškou

23. augusta 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci žiadosti na výrub drevín Staré Mesto lokality Pisztoryho palác, Chorvátska, Hviezdoslavovo námestie

22. augusta 2016

Upovedomenie Staré Mesto 3 lokality


Zverejnené
22. augusta 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Zoologická záhrada

22. augusta 2016

Upovedomenie Zoo


Zverejnené
22. augusta 2016

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe – DD PSO127/16

17. augusta 2016

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia zásielky pre SRNAmoto, s.r.o.

17. augusta 2016

Oznámenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia vo veci schválenia programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Ostatné subjekty Bratislava na obdobie rokov 2016 – 2025

17. augusta 2016

Pozvánka na 18. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

16. augusta 2016

Výzva na predkladanie ponúk – Bezpečnostná služba – stráženie objektu

12. augusta 2016

Názov zákazky: Bezpečnostná služba – stráženie objektu

Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou

Miesto dodania: Janotova ul. č.15, Bratislava – Karlova Ves

Typ zmluvy: na predmet zákazky bude uzatvorená Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby

Predpokladaná hodnota zákazky: 8 736 EUR bez DPH

Dátum na predkladanie ponúk: 18.08.2016 (stvrtok) do 12:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk: Kompletná výzva


Zverejnené
12. augusta 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny a výzva na doplnenie žiadosti Slávičie Údolie

1. augusta 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci výrubu dreviny – lokalita Dlhé diely I.

25. júla 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Dúbravská cesta

25. júla 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín Hlaváčikova

21. júla 2016

Pozvánka na 17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

19. júla 2016

OZN_optický prepoj Staré Grunty_0300BR_Internáty Mladosť_1170BR_Cubicon_0674BR

15. júla 2016

OZN_opt prepoj BA_Staré Grunty_0300BR


Zverejnené
15. júla 2016

Konanie o vydaní súhlasu na výrub drevín k zámeru „Parkovací dom a spevnené plochy“, lokalita Karloveská

15. júla 2016

Oznámenie o zámere prenájmu NP

11. júla 2016

Zverejnenie zameru_7_2016


Zverejnené
11. júla 2016

MDVaRR, rozhodnutie ministra k stavbe Polyfunkčný bytový dom Nad lúčkami

11. júla 2016

Slovenská pošta: Dočasná úprava hodín pre verejnosť počas letného obdobia

7. júla 2016

Výstavba lodžie k bytu č. 2, bytový dom ul. Hodálova vchod č. 2, Bratislava

29. júna 2016

SP_Kurtová výstavba lodžie


Zverejnené
29. júna 2016

Zisťovanie o vzdelávaní dospelých (AES 2016) Štatistickým úradom Slovenskej republiky

29. júna 2016

Stavebné úpravy v byte č. 32, 4.posch., bytový dom ul.Beniakova 8, Bratislava

28. júna 2016

OZN_ZárišováOZN_Zárišová, stavebné úpravy v byte _Beniakova_8, stavebné úpravy v byte _Beniakova_8


Zverejnené
28. júna 2016

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020