menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Výzva na predkladanie ponúk: „Výmena existujúcich herných domčekov so šmykľavkami za bezúdržbové na verejných detských ihriskách.“

24. septembra 2020

Výzva na predkladanie ponúk: „Karloveské centrum kultúry Molecova 2, rekonštrukcia: Projektová dokumentácia a autorský dohľad.“

24. septembra 2020

Oznámenie o predĺžení súťaze na predkladanie ponúk: Zelená strecha

28. augusta 2020

Výzva na predkladanie ponúk: „Vegetačná stena, okres: Bratislava IV, obec Bratislava, m.č. Karlova Ves, miesto stavby: parc. Reg.“C“ č.3651/269, k.ú. Karlova Ves – realizácia.“ Opakovaná súťaž

21. augusta 2020

Výzva na predkladanie ponúk: „Regenerácia trávnika futbalového ihriska PATRÓNKA v roku 2020.“

24. apríla 2020

Výzva na predkladanie ponúk: „Doplnenie lavičiek a oplastovanie betónových obrúb pieskovísk na detských ihriskách.“

21. apríla 2020

Výzva na predkladanie ponúk: „Orezy vzrastlých drevín v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves horoloezeckou technikou.“

11. marca 2020

Výzva na predkladanie ponúk: „Dodávka výpočtovej techniky pre Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.“

23. januára 2020

Výzva na predkladanie ponúk: „Projektová dokumentácia: Kompletná rekonštrukcia kuchyne Majerníkova 60.“

12. novembra 2019

Výzva na predkladanie ponúk: „Doplnenie vyhotovenia modelu a mapovanie povodňového ohrozenia riešeného územia sídliska Dlhé Diely v MČ Karlova Ves v dôsledku intenzívneho dažďa.“

6. novembra 2019

Výzva na predkladanie ponúk: „Kuchynské zariadenie do ŠJ Majerníkova 11, ŠJ Pod Rovnicami 1, ŠJ Suchohradská 3.“

5. novembra 2019

Výzva na predkladanie ponúk: „Zakúpenie motorového vozidla pre potreby Mestskej časti.“

29. októbra 2019

Výzva na predkladanie ponúk: „Oprava živičných krytov vozoviek – výtlkov na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.“

25. októbra 2019

Výzva na predkladanie ponúk: „Stavebné opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves – Chodník Pribišova ulica.

24. októbra 2019

Oznámenie o predĺžení termínu na podávanie ponúk: Rekonštrukcia elektroinštalácie SŠ Tilgnerova 14, Bratislava.

15. októbra 2019

Oznámenie o predĺžení termínu na predkladanie ponúk: Revitalizácia verejného priestranstva – Jurigovo nám., Bratislava- Karlova Ves vrátane výkazov výmer, rozpočtu a celkových nákladov stavby a odborný autorský dozor, v rámci realizácie projektu DELIVER „Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy“ (LIFE17 CCA/SK/000126 – LIFE DELIVER).

11. októbra 2019

Výzva na predkladanie ponúk: Dodávka a montáž divadelnej techniky pre Karloveské centrum kultúry.

7. októbra 2019

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020