menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Výzva na predkladanie ponúk: Projektová dokumentácia a výkon autorského dohľadu projektu s názvom „Vybudovanie nadstavby parkoviska na ulici Ľ. Fullu“.

29. júna 2020

Oznámenie zámeru prenajať a predať majetok Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

8. júna 2020

Zámer uzatvoriť nové nájomné zmluvy a predĺžiť platnosť nájomných zmlúv na pozemky podľa predloženého návrhu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

3. júna 2020

Výzva na predkladanie ponúk: „Opravy vybraných schodísk v MČ Bratislava-Karlova Ves.“

29. mája 2020

ZRUŠENÁ – Výzva na zverejnenie ponúk: „Vegetačná stena, okres: Bratislava IV, obec BA-m.č. Karlova Ves, miesto stavby: parc. Reg.“C“ č.3651/269, k.ú. Karlova Ves – realizácia.“

21. mája 2020

Oznámenie o zverejnení výzvy vo vestníku: „Rekonštrukcia hygienických zariadení Majerníkova 60 – Severná časť a Majerníkova 60 Oprava havarijného stavu – ležaté rozvody.“

12. mája 2020

výzva, súťažné podklady, prílohy súťažných podkladov a zmluva sú zverejnené na:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/426062


Zverejnené
12. mája 2020

podmieny obchodnej verejnej súťaže

24. októbra 2019

obchodná súťaž


Zverejnené
24. októbra 2019

Výzva na predkladanie ponúk: Kuchynské zariadenie do ŠJ – elektrický konvektomat bojlerový – pre ŠJ A. Dubčeka, Majerníkova 62.

1. októbra 2019

Výzva na predkladanie ponúk: Revitalizácia verejného priestranstva – Jurigovo nám. Bratislava- Karlova Ves vrátane výkazov výmer, rozpočtu a celkových nákladov stavby a odborný autorský dozor, v rámci realizácie projektu DELIVER „Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy“ (LIFE17 CCA/SK/000126 – LIFE DELIVER)

30. septembra 2019

Výzva na predkladanie ponúk: Oprava strechy a výmena svetlíkov MŠ Adámiho 11.

27. septembra 2019

Výzva na predkladanie ponúk: Parkovisko pred cirkevnou školou sv. Františka z Assisi na Karloveskej 32, Bratislava – projektová dokumentácia a autorský dohľad

18. septembra 2019

Záznam z vyhodnotenia ponúk Ihrisko nám. sv. Františka

17. septembra 2019

Výzva na predkladanie ponúk: Profesionálna umývačka skla a riadu

17. septembra 2019

Výzva na predkladanie ponúk: Štruktúra nástroja CRELOCAF („klimasken“).

13. septembra 2019

Výzva na predkladanie ponúk: Oprava strechy MŠ Borská 4, pavilón B+C.

13. septembra 2019

Oznamenie vysledkov OVS Nova lodenica

13. septembra 2019

Oznamenie vysledkov OVS Nova lodenica


Zverejnené
13. septembra 2019

Výzva na predkladanie ponúk: Kuchynské zariadenie do ŠJ – Univerzálny robot s príslušenstvom.

13. septembra 2019

Výzva na predkladanie ponúk: Revitalizácia Karloveského centra kultúry – svetelný park.

10. septembra 2019

Výzva na predkladanie ponúk: Zabezpečenie dopravného značenia pre potreby MČ Bratislava-Karlova Ves.

4. septembra 2019

Výzva na predkladanie ponúk: Dodávka a montáž divadelnej techniky pre Karloveské centrum kultúry.- ZRUŠENÁ

4. septembra 2019

Výzva na predkladanie ponúk: „Bezúdržbová kombinovaná hliníková hracia zostava s dvoma domčekmi, so schodíkmi, s dvoma šmykľavkami a dopadovou plochou s EPDM.“

2. septembra 2019

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020