menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Sološnícka

23. novembra 2016

upovedomenie-solosnicka-46


Zverejnené
23. novembra 2016

Výzva na predloženie ponuky – Chodník pozdĺž Perneckej ulice v Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

23. novembra 2016

Vyzva-Chodnik Pernecka


Zverejnené
23. novembra 2016

Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľný majetok – nebytové priestory v objekte na Lackovej ulici č. 4 Jednote dôchodcov Slovenska z dôvodu hodného osobitného zreteľa

23. novembra 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Dúbravská cesta

21. novembra 2016

upovedomenie-westend-ii


Zverejnené
21. novembra 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Sološnícka

21. novembra 2016

upovedomenie-solosnicka


Zverejnené
21. novembra 2016

Oznámenie o zámere prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

16. novembra 2016

Oznam o zámere uzavrieť nájomnú zmluvu na pozemky pod garážami, pod predajnými stánkami, predĺžiť doby nájmu na pozemky pod garážami, na pozemok – záhradu, pod predajnými stánkami, pod garážami pre lode

14. novembra 2016

Oznam o žiadosti spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o kúpu pozemku registra E – KN parc. č. 19799/1 a o kúpu pozemku registra C – KN parc. č. 2527/14, 2527/10 a 2529/6 v k.ú. Bratislava-Karlova Ves

14. novembra 2016

Oznam o zámere uzavrieť nájomnú zmluvu na pozemok pod predajným stánkom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

14. novembra 2016

Oznam o odstávke teplej vody II

10. novembra 2016

Bratislavská Teplárenská, a.s. oznamuje, že dňa 10.11.2016 v čase od 800 do 1400 hod bude z dôvodu poruchy na technologickom zariadení v OST 955 Hodálová prerušená dodávka teplej vody. 

Jedná sa o nasledovné objekty:

 

Adámiho         13,15,17,23,24,25,26,27,33,35,37,+MŠ11

Baníkova         2,4,6

Hodálova        1,2,3,4,6,8,10,12

Nováckeho      1,3,5


Zverejnené
10. novembra 2016

Výzva na odstránenie opusteného vozidla – čierny Peugeot, Majerníkova 11- vedľa MŠ

9. novembra 2016

Verejná zbierka – Srdcom s nádejou

9. novembra 2016

Občianske združenie Srdcom s nádejou uskutoční s povolením ministerstva vnútra dňa 30.11.2016 od 7.00 – 16.00 hod. verejnú zbierku formou predaja drobných predmetov (perá) na zdravotne ťažko postihnutého Filipka Kosára z Križnej. Viac informácií na webovej stránke o.z. – www.srdcomsnadejou.sk.

Rozhodnutie ministerstva vnútra o zápise verejnej zbierky do registra verejných zbierok


Zverejnené
9. novembra 2016

Oznam o odstávke teplej vody I

9. novembra 2016

Bratislavská Teplárenská, a.s. oznamuje, že dňa 9.11.2016 v čase od 800 do 1400 hod bude z dôvodu poruchy na technologickom zariadení v OST 954 Nábělková prerušená dodávka teplej vody. 

Jedná sa o nasledovné objekty:

 

Adámiho                                   2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22

Jurigovo nám.                           1,3,5,7,9,11,13,15

L.Sáru materská škôlka            2,4,6,8

Nábělkova                                 2,4,6,8,10 – chemické čistenie

Nováckeho                                2,4,6,8


Zverejnené
9. novembra 2016

Výzva na odstránenie opusteného vozidla – zelená Škoda Favorit, Kuklovská 11-15

4. novembra 2016

OZN_Szmicskova, zasklenie terasy, Ľ. Fullu č.9, Bratislava

2. novembra 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci výrubu drevín, lokalita Nad Ostrovom

24. októbra 2016

upovedomenie-secansky-nad-ostrovom


Zverejnené
24. októbra 2016

Oznámenie o prerokovaní urbanistickej štúdie

24. októbra 2016

Oznamenie US


Zverejnené
24. októbra 2016

SP_ Bero, rozšírenie dverného otvoru, bytový dom, ul. J. Stanislava 41, Bratislava

21. októbra 2016

Rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – „Diaľnica D2 Bratislava, Lamačská cesta – Staré Grunty“

17. októbra 2016

rozhodnutie-dialnica-d2


Zverejnené
17. októbra 2016

Pošta
null

Pozvánka na 21. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

12. októbra 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny, lokalita cintorín Slávičie údolie

6. októbra 2016

VZN č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 2/2012 zo dňa 24.05.2012 o poskytovaní sociálnych služieb

3. októbra 2016

Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – objekt budovy na Veternicovej ulici č. 20

28. septembra 2016

Výzva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na odstránenie vozidla bez EČ – modrá Škoda Felícia, Karloveská ulica (parkovisko pod poliklinikou)

28. septembra 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Mamateyova – Petržalka

27. septembra 2016

upovedomenie-o-zacati-konania-mamateyova

.


Zverejnené
27. septembra 2016

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť