menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Oznámenie o začatí stavebného konania „Rozšírenie otvoru medzi obýv. izbou a kuchyňou v byte č.72, ul. Jána Stanislava č.5, Bratislava

1. júna 2016

Oznámenie zámeru priamo prenajať nebytové priestory nachádzajúce sa v SŠ Tilgnerova 14, Bratislava, ktoré sa nachádzajú v objekte Fadruszova ul. č. 10

30. mája 2016

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže na nebytové priestory s kuchynským zariadením v ZŠ Karloveská 61 v Bratislave

27. mája 2016

Oznámenie o zámere prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – 4 učebne s príslušenstvom ZŠ Veternicová 20

27. mája 2016

MDVaRR, upovedomenie o odvolaní ( rozklade)

25. mája 2016

Úprava dispozície bytu č. 82, bytový dom u. Veternicová 22, Bratislava

24. mája 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – Horúcovod Nemocnica Patrónka

23. mája 2016

Výzva na predkladanie ponúk – Tlač oficiálneho mesačníka mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

17. mája 2016

Názov zákazky: Tlač oficiálneho mesačníka mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou

Miesto dodania: Pošta Bratislava 4, Karloveská 34, Bratislava

Typ zmluvy: Na predmet zákazky bude uzatvorená Zmluva o dielo platná do 30.6.2017

Predpokladaná hodnota zákazky: 16 000 EUR s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: Vyzva na tlac mesacnika KARLOVA VES 12-04-2016

Príloha: Vyzva na tlac mesacnika KARLOVA VES 12-04-2016 TAB1


Zverejnené
17. mája 2016

Optické prepojenie BA_Kresánkova_1274BR

16. mája 2016

OZN_opt prepoj BA_Kresánkova_1274BR


Zverejnené
16. mája 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Hviezdoslavovo nám. a Vajanského nábr., k. ú. Staré Mesto

12. mája 2016

Oznámenie zámeru uzavrieť nájomnú zmluvu na nebytový priestor – podzemné garáže Majerníkova pod terasou medzi ulicami Ľ. Fullu a Pribišova

12. mája 2016

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o nájme nebytových priestorov v objekte ZŠ Karloveská 61

3. mája 2016

Výsledky obchodnej verejnej súťaže na záhrady na Mokrohájskej ceste, vyhlásenej dňa 23.03.2016

25. apríla 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Karloveská – Jána Stanislava

20. apríla 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Dlhé diely I.

20. apríla 2016

Výzva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na odstránenie vozidla bez EČ – strieborné Mitsubishi Carisma, roh Kuklovská/Sološnická

20. apríla 2016

Pozvánka na 14. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

20. apríla 2016

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT)

18. apríla 2016

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácnosti (EU SILC)

18. apríla 2016

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

12. apríla 2016

Elektrika KCK_zverejnenie_12.4.2016


Zverejnené
12. apríla 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny – lokalita Adámiho ul.

7. apríla 2016

Oznámenie zámeru predĺžiť nájomnú zmluvu na nebytový priestor – podzemné garáže Majerníkova – BILLA, s.r.o.

6. apríla 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Mlynská dolina

4. apríla 2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Staré grunty

30. marca 2016

Oznámenie zámeru priamo prenajať nebytové priestory – Majerníkova 14-16

30. marca 2016

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť