tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Zverejňovanie

šípka pre krok späť

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Stavebné úpravy v byte č.73, 7. posch., BD Kresánkova 11, Bratislava, predĺženie platnosti staveb. povolenia

12. mája 2021

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby verejnej telekomunikačnej siete názov líniovej stavby: „INS B2B2 FTTx Bratislava Karloveská“; navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

29. apríla 2021

ÚR – Slovak Telekom – Karloveská


Zverejnené
29. apríla 2021

Oznámenie o začatí stavebného konania – Obnova bytového domu ul. Hany Meličkovej č. 20, 22, Bratislava

28. apríla 2021

Oznámenie o začatí stavebného konania – Obnova bytového domu na Donnerovej ulici č. 17, 19 a 21, BA-Karlova Ves

27. apríla 2021

Oznámenie o začatí stavebného konania – STL Plynovod D 110 – Staré grunty – Karlova Ves

27. apríla 2021

Začatie konania z vlastného podnetu o dodatočnom povolení resp. o odstránení stavby stavebníka: vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu, Staré grunty 26 – A, B, C, D, E, F, G, H v Bratislave,

21. apríla 2021

R + v na DSP – IMMO


Zverejnené
21. apríla 2021

Výzva na zastavenie st. prác stavby s názvom: „Realizácia stavebných úprav a stavebných prác“; v časti stavby: bytového domu Staré grunty 26 – A, B, C, D, E, F, G, H v Bratislave;

21. apríla 2021

výzva na zast. st. prác – IMMO


Zverejnené
21. apríla 2021

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby verejnej telekomunikačnej siete, názov líniovej stavby: „D_BA_Cubicon Gardens II; III fáza“

20. apríla 2021

ÚR – Orange – Cubicon


Zverejnené
20. apríla 2021

Stavebné povolenie :„Obnova a modernizácia bytového domu Hlaváčikova 35“

20. apríla 2021

R. SP – Hlaváčikova 35


Zverejnené
20. apríla 2021

oznámenie ZSPD – 639 Prístupová komunikácia ku skupine RD a IS

16. apríla 2021

Zaslanie odvolania proti rozhodnutiu č. KV/SÚ/29/2020/17979/ZM zo dňa 04. novembra 2020

29. marca 2021

Zaslanie odvolania proti rozhodnutiu č. KV/SÚ/28/2020/17978/ZM zo dňa 04. novembra 2020

29. marca 2021

Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby spojeného so stavebnými úpravami a nariadenie ústneho pojednávania

22. marca 2021

o. ZUV – Stav-trade


Zverejnené
22. marca 2021

stavba s názvom: „Novostavba rodinného domu“ – územné rozhodnutie

22. februára 2021

UR – Živicová Izab.


Zverejnené
22. februára 2021

názov líniovej stavby: „D_BA_Cubicon Gardens II; III fáza

22. februára 2021

o. UR – Orange – Cubicon


Zverejnené
22. februára 2021

Obnova a modernizácia bytového domu Hlaváčikova 35

10. februára 2021

feketeova_210210-144544-223


Zverejnené
10. februára 2021

územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby verejnej telekomunikačnej siete názov stavby: „FTTx_BA_BC_Westend Crossing_2“

10. februára 2021

feketeova_210210-144430-221


Zverejnené
10. februára 2021

Stavebné úpravy v byte č.73, na 7. posch., BD ul. Kresánková 11,BA

5. februára 2021

Nazar Ivanov OZN


Zverejnené
5. februára 2021

Upovedomenie o odvolaní: „Bytový dom Svrčia ul., Bratislava“, obj: SO 101-00 Kom.pešie a stat.doprava SO 101-01 Op.múr

2. februára 2021

Upovedomenie o odvolaní – Stav.úpravy časti MK III.triedy – Svrčia ul.

2. februára 2021

8 rodinných domov, Staré grunty, uzavretie loggií, ATOPS Development Karlovka s.r.o.- oznámenie o začatí nového prejednania veci

28. januára 2021

Výzva k ÚR – Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.

27. januára 2021

Prerušenie územného konania – Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.

21. januára 2021

Kolaudačné rozhodnutie – Oporný múr na ul. Ľ.Fullu

21. januára 2021

Karloveská, Svíbová, Rozšírenie optickej siete Slovak telekom, a.s.-oznámenie o začatí územného konania

3. decembra 2020

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť