menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Výzva na predkladanie ponúk: Dodávka a montáž divadelnej techniky pre Karloveské centrum kultúry.- ZRUŠENÁ

4. septembra 2019

Výzva na predkladanie ponúk: „Bezúdržbová kombinovaná hliníková hracia zostava s dvoma domčekmi, so schodíkmi, s dvoma šmykľavkami a dopadovou plochou s EPDM.“

2. septembra 2019

Oznámenie o predĺžení termínu na zasielanie ponúk k výzve Zabezpečenie dopravného značenia pre potreby MČ Karlova-Ves – ZRUŠENÁ

30. augusta 2019

Výzva na predkladanie ponúk: Parkovisko pred cirkevnou školou sv. Františka z Assisi na Karloveskej 32, Bratislava – projektová dokumentácia a autorský dohľad – ZRUŠENÁ

28. augusta 2019

Výzva na predkladanie ponúk: Príprava a dovoz stravy

27. augusta 2019

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

26. júla 2019

podmienky Lodenica


Zverejnené
26. júla 2019

Výsledky výberového konania na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme pozemkov pod predajné stánky počas akcie Majáles 2019

30. apríla 2019

Výsledky výberového konania tu


Zverejnené
30. apríla 2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Rekonštrukcia nebytových priestorov č. 101 a 102 v bytovom dome Kuklovská 5 – stavebné práce

18. marca 2019

Výzva na dodanie 50 ks košov s drevenými latkami, strieškou, zámom a vložkou z pozinkovaného plechu

18. marca 2019

Výzva na opravu/repas existujúcich lavičiek recyklovatel’nými plastovými latkami, doplnenie lavičiek a oplastovanie betónových obrúb pieskovísk na detských ihriskách

18. marca 2019

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Suchohradská 3, Bratislava

13. marca 2019

Výzva na predloženie ponuky: Záhradnícky a výsadbový materiál

13. marca 2019

Výzva na predloženie ponuky: Oprava živičných krytov vozoviek a chodníkov – výtlkov, opravy betónových a dláždených povrchov; schodísk a zábradlí

13. marca 2019

Projektová dokumentácia – komplexná rekonštrukcia hygienických zariadení v Základnej škole na Majerníkovej ul., č. 60, južná strana Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

8. marca 2019

Upovedomenie o čase a mieste oceňovania nehnuteľnosti

16. novembra 2018

Zverejnenie informácii – Dostavba areálu VESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSSING, Dúbravská cesta, Spodná stavba SO 205 Areálové spevnené plochy, časť vjazd do garáží.

24. októbra 2018

Zverejnenie informácii Dostavba areálu VESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSSING, Dúbravská cesta, Spodná stavba

24. októbra 2018

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

4. októbra 2018

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže


Zverejnené
4. októbra 2018

Výzva na predkladanie ponúk: „Revitalizácia areálu MŠ Suchohradská“

1. októbra 2018

Podmienky obchodnej verejnej sút’aže

1. októbra 2018

OVS_Pernecka_Spieszova


Zverejnené
1. októbra 2018

Pošta
null

Oznámenie – zámer v súlade s ustanovením – uzatvorenie nájomných zmlúv na pozemky pod garážami

6. septembra 2018

oznam


Zverejnené
6. septembra 2018

Oznámenie žiadosti JUDr. Evy Pistovičovej s manž. o nájom časti pôvodného pozemku registra C – KN parc. č. 2301

6. septembra 2018

oznámenie


Zverejnené
6. septembra 2018

Oznámenia žiadosti MUDr. Zuzany Petrakovičovej o odkúpenie pozemku registra C – KN parc. č. 2040

6. septembra 2018

oznámenie žiadosti


Zverejnené
6. septembra 2018

Dražba nehnuteľností

22. mája 2018

dražba nehnuteľností


Zverejnené
22. mája 2018

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020