menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Oznámenie zámeru prenajať pozemky a nebytové priestory z dôvodu hodného osobitného zreteľa

25. novembra 2020

Oznámenie zámeru prenajať majetok mestskej časti s dôvodu hodného osobitného zreteľa

19. novembra 2020

Podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ulici Špieszova 2 a Pernecká 37

11. novembra 2020

Podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ulici Segnerova 3

11. novembra 2020

Podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na Ľ. Fullu 4

11. novembra 2020

Oznámenie zámeru prenajať majetok – malá telocvičňa v ZŠ A. Dubčeka

10. septembra 2020

Oznámenie zámeru – – prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku registra „C“ parc.č. 643/2 – záhrada o výmere 168 m2

9. septembra 2020

Výzva na predkladanie ponúk: „Projektová dokumentácia: Rekonštrukcia interiéru SŠ Tilgnerova, objekt Fadruszova 10, Bratislava – Jedáleň a výdaj stravy.“

20. augusta 2020

Výzva na predkladanie ponúk: „Výmena osvetlenia stolnotenisovej haly Molecova 1/A.“

3. augusta 2020

Výzva na predkladanie ponúk: „Správa IT.“

23. júla 2020

Výzva na predkladanie ponúk: Projektová dokumentácia a výkon autorského dohľadu projektu s názvom „Vybudovanie nadstavby parkoviska na ulici Ľ. Fullu“.

29. júna 2020

Oznámenie zámeru prenajať a predať majetok Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

8. júna 2020

Výzva na predkladanie ponúk: „Opravy vybraných schodísk v MČ Bratislava-Karlova Ves.“

29. mája 2020

ZRUŠENÁ – Výzva na zverejnenie ponúk: „Vegetačná stena, okres: Bratislava IV, obec BA-m.č. Karlova Ves, miesto stavby: parc. Reg.“C“ č.3651/269, k.ú. Karlova Ves – realizácia.“

21. mája 2020

Oznámenie o zverejnení výzvy vo vestníku: „Rekonštrukcia hygienických zariadení Majerníkova 60 – Severná časť a Majerníkova 60 Oprava havarijného stavu – ležaté rozvody.“

12. mája 2020

výzva, súťažné podklady, prílohy súťažných podkladov a zmluva sú zverejnené na:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/426062


Zverejnené
12. mája 2020

podmieny obchodnej verejnej súťaže

24. októbra 2019

obchodná súťaž


Zverejnené
24. októbra 2019

Výzva na predkladanie ponúk: Kuchynské zariadenie do ŠJ – elektrický konvektomat bojlerový – pre ŠJ A. Dubčeka, Majerníkova 62.

1. októbra 2019

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť