menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

„Inžinierske siete v ulici Komonicová pre rodinný dom 1, 2 a 3“; objektová skladba: SO 1 Prípojka vody a areálové rozvody vody SO 2 Prípojka kanalizácie a areálové kanalizačné rozvody

21. júla 2021

Oznámenie o zmene stavebníka

16. júla 2021

zo Stav-trade na House


Zverejnené
16. júla 2021

SP: „Spojovací chodník Sumbalova ul., MČ BA-Karlova Ves“

23. júna 2021

Oprava v SP – Chodník medzi ul.J.Stanislava a Karloveskou ul., časť-Sumbalova ul.-lávka pre peších

21. júna 2021

Územné rozhodnutie: Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.

2. júna 2021

„Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Karlova Ves, Pribišova, UO00089, 2022“

28. mája 2021

v.v. o. SP – SPP


Zverejnené
28. mája 2021

642 Obnova BD Donnerova 17-19-21, Vlastníci, Meopta

28. mája 2021

1756 Obnova BD H.Meličkovej 20-22, Vlastníci, Domus

28. mája 2021

667 STL Plynovod D 110, Staré grunty, J.Gajdoš, M.Konečná

28. mája 2021

rozhodnutie ZSPD – 639 Prístupová komunikácia ku skupine RD a IS

28. mája 2021

Nariadenie opatrenia na tlmenie a zabránenie šírenie choroby moru včelieho plodu – Ing. Igor Dedinský

26. mája 2021

Oznámenie SP – Chodník medzi ul.J.Stanislava a Karloveskou ul., časť-Sumbalova ul.-lávka pre peších

21. mája 2021

Zmena účelu využitia priestorov v bytovom dome

19. mája 2021

R. + v. po ozn. ZÚV – Stav-trade


Zverejnené
19. mája 2021

Stavebné úpravy v byte č.73, 7. posch., BD Kresánkova 11, Bratislava, predĺženie platnosti staveb. povolenia

12. mája 2021

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby verejnej telekomunikačnej siete názov líniovej stavby: „INS B2B2 FTTx Bratislava Karloveská“; navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

29. apríla 2021

ÚR – Slovak Telekom – Karloveská


Zverejnené
29. apríla 2021

Oznámenie o začatí stavebného konania – Obnova bytového domu ul. Hany Meličkovej č. 20, 22, Bratislava

28. apríla 2021

Oznámenie o začatí stavebného konania – Obnova bytového domu na Donnerovej ulici č. 17, 19 a 21, BA-Karlova Ves

27. apríla 2021

Oznámenie o začatí stavebného konania – STL Plynovod D 110 – Staré grunty – Karlova Ves

27. apríla 2021

Oznámenie o dražbe – RD Vretenová 4

26. apríla 2021

Oznámenie o dražbe – RD Vretenová 4


Zverejnené
26. apríla 2021

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT)

21. apríla 2021

Začatie konania z vlastného podnetu o dodatočnom povolení resp. o odstránení stavby stavebníka: vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu, Staré grunty 26 – A, B, C, D, E, F, G, H v Bratislave,

21. apríla 2021

R + v na DSP – IMMO


Zverejnené
21. apríla 2021

Výzva na zastavenie st. prác stavby s názvom: „Realizácia stavebných úprav a stavebných prác“; v časti stavby: bytového domu Staré grunty 26 – A, B, C, D, E, F, G, H v Bratislave;

21. apríla 2021

výzva na zast. st. prác – IMMO


Zverejnené
21. apríla 2021

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby verejnej telekomunikačnej siete, názov líniovej stavby: „D_BA_Cubicon Gardens II; III fáza“

20. apríla 2021

ÚR – Orange – Cubicon


Zverejnené
20. apríla 2021

Stavebné povolenie :„Obnova a modernizácia bytového domu Hlaváčikova 35“

20. apríla 2021

R. SP – Hlaváčikova 35


Zverejnené
20. apríla 2021

oznámenie ZSPD – 639 Prístupová komunikácia ku skupine RD a IS

16. apríla 2021

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020