menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Výzva na predkladanie ponúk – vlečka za traktor

8. augusta 2019

Výzva na predkladanie ponúk – „Elektrický konvektomat boilerový s príslušenstvom – kuchynské zariadenie pre ŠJ pri ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62.“

8. augusta 2019

Výzva na predkladanie ponúk – Výkon správy nebytových priestorov

7. augusta 2019

Výzva na predkladanie ponúk – Rekonštrukcia strechy objektu SŠ Tilgnerova 14, Bratislava

6. augusta 2019

Vybavenie kuchýň ŠJ pri MŠ Kolískova 14, Borská 4 a Ľ. Fullu 12 kuchynským zariadením vrátane dopravy a montáže.

11. júna 2019

Výzva na predkladanie ponúk: 2. etapa revitalizácie areálu MŠ Borská 4

31. mája 2019

Výmena a doplnenie bezúdržbových hracích prvkov na verejných detských ihriskách

13. mája 2019

Revitalizácia futbalového ihriska Molecova 407/3, Bratislava

1. apríla 2019

Školské námestie – bezúdržbová, kombinovaná hliníková hracia zostava so šmykľavkami, dvojhojdačkou a dopadovou plochou zo zatrávňovacej rohože

29. marca 2019

viac o zákazkeTU


Zverejnené
29. marca 2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku „Opravy živičných krytov vozoviek – výtlkov“

6. júna 2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku: „ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava – zmena využitia skladu na miestnosť pohybovej výchovy s prispôsobením sociálnych zariadení – rekonštrukcia“

30. apríla 2018

Oznámenie o výzve na predkladanie ponúk k zákazke – „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ Ladislava Sáru 3, Bratislava“

6. júna 2017

Oznámenie o výzve na predkladanie ponúk k zákazke – „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ Pod Rovnicami 1, Bratislava“

6. júna 2017

Verejná súťaž – školský bufet v objekte Spojenej školy Tilgnerova 14

11. apríla 2017

OVS_bufet Tilgnerova


Zverejnené
11. apríla 2017

Výsledky verejného ponukového konania na prijatie úveru za účelom financovania rekonštrukcie školských objektov a zariadení vyhláseného Mestskou časťou Bratislava Karlova Ves dňa 31.1.2017

15. marca 2017

Verejné obstarávanie – Cenová ponuka na oplotenie 4 detských ihrísk

19. septembra 2016

Výzva na predkladanie ponúk – Rekonštrukcia a modernizácia palubovky na SŠ Tilgnerova 14

1. septembra 2016

Názov zákazky: Rekonštrukcia a modernizácia palubovky na SŠ Tilgnerova 14

Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou

Miesto dodania: SŠ Tilgnerova 14, 841 05  Bratislava – Karlova Ves

Typ zmluvy: na predmet zákazky bude uzatvorená Zmluva o dielo

Predpokladaná hodnota zákazky: 80 000 EUR s DPH

Dátum na predkladanie ponúk: 14.09.2016 (streda) do 12:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk: Kompletna vyzva (opravena 02.09.2016 o počet roštov)

Výzva na predkladanie ponúk: Kompletna vyzva (povodna zo dna 01.09.2016)

Výkaz výmer: Vykaz vymer


Zverejnené
1. septembra 2016

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť