menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Výzva na predkladanie ponúk: Revitalizácia verejného priestranstva – Jurigovo nám. Bratislava- Karlova Ves vrátane výkazov výmer, rozpočtu a celkových nákladov stavby a odborný autorský dozor, v rámci realizácie projektu DELIVER „Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy“ (LIFE17 CCA/SK/000126 – LIFE DELIVER)

30. septembra 2019

Výzva na predkladanie ponúk: Oprava strechy a výmena svetlíkov MŠ Adámiho 11.

27. septembra 2019

Výzva na predkladanie ponúk: Parkovisko pred cirkevnou školou sv. Františka z Assisi na Karloveskej 32, Bratislava – projektová dokumentácia a autorský dohľad

18. septembra 2019

Záznam z vyhodnotenia ponúk Ihrisko nám. sv. Františka

17. septembra 2019

Výzva na predkladanie ponúk: Profesionálna umývačka skla a riadu

17. septembra 2019

Výzva na predkladanie ponúk: Štruktúra nástroja CRELOCAF („klimasken“).

13. septembra 2019

Výzva na predkladanie ponúk: Oprava strechy MŠ Borská 4, pavilón B+C.

13. septembra 2019

Oznamenie vysledkov OVS Nova lodenica

13. septembra 2019

Oznamenie vysledkov OVS Nova lodenica


Zverejnené
13. septembra 2019

Výzva na predkladanie ponúk: Kuchynské zariadenie do ŠJ – Univerzálny robot s príslušenstvom.

13. septembra 2019

Výzva na predkladanie ponúk: Revitalizácia Karloveského centra kultúry – svetelný park.

10. septembra 2019

Výzva na predkladanie ponúk: Zabezpečenie dopravného značenia pre potreby MČ Bratislava-Karlova Ves.

4. septembra 2019

Výzva na predkladanie ponúk: Dodávka a montáž divadelnej techniky pre Karloveské centrum kultúry.- ZRUŠENÁ

4. septembra 2019

Výzva na predkladanie ponúk: „Bezúdržbová kombinovaná hliníková hracia zostava s dvoma domčekmi, so schodíkmi, s dvoma šmykľavkami a dopadovou plochou s EPDM.“

2. septembra 2019

Oznámenie o predĺžení termínu na zasielanie ponúk k výzve Zabezpečenie dopravného značenia pre potreby MČ Karlova-Ves – ZRUŠENÁ

30. augusta 2019

Výzva na predkladanie ponúk: Parkovisko pred cirkevnou školou sv. Františka z Assisi na Karloveskej 32, Bratislava – projektová dokumentácia a autorský dohľad – ZRUŠENÁ

28. augusta 2019

Výzva na predkladanie ponúk: Príprava a dovoz stravy

27. augusta 2019

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

26. júla 2019

podmienky Lodenica


Zverejnené
26. júla 2019

Výsledky výberového konania na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme pozemkov pod predajné stánky počas akcie Majáles 2019

30. apríla 2019

Výsledky výberového konania tu


Zverejnené
30. apríla 2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Rekonštrukcia nebytových priestorov č. 101 a 102 v bytovom dome Kuklovská 5 – stavebné práce

18. marca 2019

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Suchohradská 3, Bratislava

13. marca 2019

Výzva na predloženie ponuky: Záhradnícky a výsadbový materiál

13. marca 2019

Výzva na predloženie ponuky: Oprava živičných krytov vozoviek a chodníkov – výtlkov, opravy betónových a dláždených povrchov; schodísk a zábradlí

13. marca 2019

Projektová dokumentácia – komplexná rekonštrukcia hygienických zariadení v Základnej škole na Majerníkovej ul., č. 60, južná strana Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

8. marca 2019

Upovedomenie o čase a mieste oceňovania nehnuteľnosti

16. novembra 2018

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť