menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

stavebné povolenie: „Komplexná obnova bytového domu, Jamnického 18, Bratislava“

10. decembra 2019

KV/SU/3303/2019/21162/ZK Žiadateľ: Orange Slovensko a.s. Oznámenie – začatie konania o zmene v užívaní stavby o predĺženie užívania telekomunikačnej stavby „ZS a RR bod C1 294 BR 599 – Hany Meličkovej Bratislava“ na dobu neurčitú.

2. decembra 2019

ZK – OZN- 3303-2019-21162


Zverejnené
2. decembra 2019

Oznámenie o začatí stavebného konania – Obnova BD Jamnického 18

5. novembra 2019

Zverejnenie informácie o začatí kolaudačného konania na stavbu „Dostavba areálu WESTEND, polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta Bratislava“

30. októbra 2019

Zverejnenie kolaudačného rozhodnutia na stavbu ,,Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta, Bratislava“ -gastronomická prevádzka

29. októbra 2019

Zverejnenie kolaudačného rozhodnutia_Westend Crossing, a.s., 101 Drogerie

Zverejnené v súlade s § 3 správneho poriadku v spojení s § 140c ods. 9 stavebného zákona

Kolaudačné rozhodnutie na hore uvedenú stavbu nadobudlo právoplatnosť 20.11.2019


Zverejnené
29. októbra 2019

Oznámenie o začatí konania – zmena v užívaní stavby – pedikúra – Jurigovo nám.č.1

21. októbra 2019

rozhodnutie cukrárenská výroba Majerníkovej 15, Bratislava-zmena v užívaní

9. septembra 2019

oznámenie o začatí konania – zmena v užívaní stavby v bytovom doma na Jurigovom nám. č.1 – SLOTT s.r.o.

27. augusta 2019

„Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta Bratislava“ – návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – oznámenie o začatí konania – zverejnenie informácie.

7. augusta 2019

Zverejnenie kolaudačného rozhodnutia na stavbu ,,Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta, Bratislava“ -gastronomická prevádzka

29. júla 2019

Rozhodnutie

Zverejnené v súlade s § 3 správneho poriadku v spojení s § 140c ods. 9 stavebného zákona


Zverejnené
29. júla 2019

UR_ST_elkatel_INS_FTTH Karlova Ves_KBV_Kuklovska ul.

26. júna 2019

stavebné povolenie stavby: „8 rodinných domov“ objekt: IO 01 Spevnené plochy komunikácií, parkovísk a zatrávnené plochy

17. júna 2019

stavebné povolenie: „Prístupová komunikácia ku skupine rodinných domov a inžinierske siete“ objekty: SO 01 Komunikácia + Komunikácia-Gabiónový múr SO 08 Oporný múr

17. júna 2019

OUBA_rozhodnutie o odvolaní_stavebná uzávera MČ KV Líščie údolie

23. mája 2019

T.I.N.O._Stomatologické ambulancie, BD, Staré Grunty_oboznámenie účastníkov konania o možnosti vyjadriť sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia

21. mája 2019

EIA_zverejnenie inf._ návrh na vydanie UR_ „Novostavba parkovacieho domu“, Dúbravská cesta, Bratislava

17. mája 2019

Zverejnenie informácie o začatí kolaudačného konania na stavbu „Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta Bratislava“ časť priestorov na 1.NP

14. mája 2019

Zverejnenie informácie


Zverejnené
14. mája 2019

Stavebné povolenie – Mária a Tomáš Fecko

9. mája 2019

Oznámenie o začatí konania

9. mája 2019

Zverejnenie informácie o ukončení kolaudačného konania na stavbu „Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta, Bratislava“- horná stavba

25. apríla 2019

Rozhodnutie -Horná stavba

Zverejnené v súlade s § 3 správneho poriadku.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.05.2019


Zverejnené
25. apríla 2019

Zverejnenie informácie o ukončení kolaudačného konania na stavbu „Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta, Bratislava“ Spodná stavba

25. apríla 2019

Zverejnenie informácie o ukončení konania-rozhodnutie

Zverejnené v súlade s § 3 správneho poriadku.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.05.2019


Zverejnené
25. apríla 2019

OZN_INS_FTTH_BA_Karlova Ves_KBV_Kuklovská_Bratislava

17. apríla 2019

OZN_UR_INS_FTTH_BA_KV_KBV_Kuklovská_BA


Zverejnené
17. apríla 2019

UR_VET_INS_FTTH_BA_polygon_Karlova_Ves_Veternicova_Bratislava

15. apríla 2019

UR_ST_INS_FTTH_BA_polygon_Karlova_Ves_JS_Bratislava

5. apríla 2019

Stavebná uzávera v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v území zóny Líščie údolie – predloženie odvolania.

29. marca 2019

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020