menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Oznam o žiadosti spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o kúpu pozemku registra E – KN parc. č. 19799/1 a o kúpu pozemku registra C – KN parc. č. 2527/14, 2527/10 a 2529/6 v k.ú. Bratislava-Karlova Ves

14. novembra 2016

Oznam o zámere uzavrieť nájomnú zmluvu na pozemok pod predajným stánkom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

14. novembra 2016

Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – objekt budovy na Veternicovej ulici č. 20

28. septembra 2016

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme pozemkov pod predajné stánky (predajné miesta) počas akcie Karloveské hody dňa 30.9 – 2.10.2016

8. septembra 2016

Oznámenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok

30. augusta 2016

Oznam o zámere uzavrieť nájomnú zmluvu na pozemok pod garážou a pod prenajatým stánkom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

26. augusta 2016

Oznam o žiadosti spoločnosti PARKKING, s.r.o. o dlhodobý nájom pozemku registra C – KN parc. č. 3110/6 v lokalite Botanická ulica

26. augusta 2016

Oznam k zámeru uzavrieť dohodu o jednorázovej náhrade za nutné obmedzenie užívania nehnuteľnosti – pozemku z dôvodu vybudovania novej optickej prípojky – Kresánkova 4 – 14

26. augusta 2016

Oznam k zámeru predať, resp. prenajať pozemok alebo zriadiť vecné bremeno v prospech žiadateľov parc. č. 3728 v k. ú. Bratislava-Karlova Ves

26. augusta 2016

Oznam k zámeru predať pozemky parc. č. 3271/1, 3270, 3269/3, 3269/4, 3268, 3267 a 3290 v k. ú. Bratislava-Karlova Ves

26. augusta 2016

Oznámenie o zámere prenájmu NP

11. júla 2016

Zverejnenie zameru_7_2016


Zverejnené
11. júla 2016

Oznámenie zámeru uzavrieť nájomnú zmluvu na pozemok pod garážou a pod prenajatými stánkami

9. júna 2016

Oznámenie zámeru uzavrieť nájomnú zmluvu na pozemok registra C-KN parc. č. 129/2 s vlastníkom Miroslavom Kadnárom na dobu neurčitú

9. júna 2016

Oznámenie o zámere predať pozemky registra C-KN parcelu č. 1200 a 1214, k.ú. Bratislava-Karlova Ves na Adámiho ul.

9. júna 2016

Oznámenie zámeru priamo prenajať nebytové priestory nachádzajúce sa v SŠ Tilgnerova 14, Bratislava, ktoré sa nachádzajú v objekte Fadruszova ul. č. 10

30. mája 2016

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže na nebytové priestory s kuchynským zariadením v ZŠ Karloveská 61 v Bratislave

27. mája 2016

Oznámenie o zámere prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – 4 učebne s príslušenstvom ZŠ Veternicová 20

27. mája 2016

Oznámenie zámeru uzavrieť nájomnú zmluvu na nebytový priestor – podzemné garáže Majerníkova pod terasou medzi ulicami Ľ. Fullu a Pribišova

12. mája 2016

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o nájme nebytových priestorov v objekte ZŠ Karloveská 61

3. mája 2016

Výsledky obchodnej verejnej súťaže na záhrady na Mokrohájskej ceste, vyhlásenej dňa 23.03.2016

25. apríla 2016

Oznámenie zámeru predĺžiť nájomnú zmluvu na nebytový priestor – podzemné garáže Majerníkova – BILLA, s.r.o.

6. apríla 2016

Oznámenie zámeru priamo prenajať nebytové priestory – Majerníkova 14-16

30. marca 2016

Obchodná verejná súťaž – prenájom pozemkov uvoľnených záhrad v k.ú. Bratislava-Karlova Ves

23. marca 2016

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020