menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Zverejnenie informácii – Dostavba areálu VESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSSING, Dúbravská cesta, Spodná stavba SO 205 Areálové spevnené plochy, časť vjazd do garáží.

24. októbra 2018

Zverejnenie informácii Dostavba areálu VESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSSING, Dúbravská cesta, Spodná stavba

24. októbra 2018

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

4. októbra 2018

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže


Zverejnené
4. októbra 2018

Výzva na predkladanie ponúk: „Revitalizácia areálu MŠ Suchohradská“

1. októbra 2018

Podmienky obchodnej verejnej sút’aže

1. októbra 2018

OVS_Pernecka_Spieszova


Zverejnené
1. októbra 2018

Pošta
null

Oznámenie – zámer v súlade s ustanovením – uzatvorenie nájomných zmlúv na pozemky pod garážami

6. septembra 2018

oznam


Zverejnené
6. septembra 2018

Oznámenie žiadosti JUDr. Evy Pistovičovej s manž. o nájom časti pôvodného pozemku registra C – KN parc. č. 2301

6. septembra 2018

oznámenie


Zverejnené
6. septembra 2018

Oznámenia žiadosti MUDr. Zuzany Petrakovičovej o odkúpenie pozemku registra C – KN parc. č. 2040

6. septembra 2018

oznámenie žiadosti


Zverejnené
6. septembra 2018

Dražba nehnuteľností

22. mája 2018

dražba nehnuteľností


Zverejnené
22. mája 2018

Oznámenie o zámere prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – nebytových priestorov 20,00 m2 v MŠ Kolískova 14 folklórnemu krúžku „Folklór s láskou“

7. júna 2017

Oznámenie žiadosti občianskeho združenia Susedia Sami Sebe o prenájom časti pozemku registra C-KN parc. č. 1426/729

5. júna 2017

Oznámenie žiadosti p. Petra Kajzra o kúpu, resp. prenájom pozemku registra C-KN, časť parc. č. 1311/20

5. júna 2017

Oznámenie žiadosti o uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom

5. júna 2017

Oznámenie zámeru uzavrieť a predĺžiť nájomné zmluvy na pozemky (pod garážami, pod predajným stánkom)

5. júna 2017

Oznámenie o zámere prenajať majetok

1. júna 2017

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže na nebytové priestory -školský bufet v objekte Spojenej školy Tilgnerova 14 v Bratislave

15. mája 2017

Oznámenie o zámere prenajať majetok

24. apríla 2017

Oznámenie o zámere prenajať majetok


Zverejnené
24. apríla 2017

Oznam o odpredaji vyradeného majetku

12. apríla 2017

Oznam o odpredaji vyradeného majetku


Zverejnené
12. apríla 2017

Oznámenie zámeru prenajať majetok

19. marca 2017

Oznámenie zámeru prenajať majetok – ihrisko, šatne a sociálne zariadenie za účelom získania dotácie od Slovenského futbalového zväzu na „Rekonštrukciu alebo výstavbu futbalovej infraštruktúry“.

Zverejnenie zámeru prenajať za účelom dotácie na rekonštrukciu


Zverejnené
19. marca 2017

Pošta
null

Oznámenie zámeru Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

8. marca 2017

Oznámenie žiadosti občianskeho združenia ZVIERATÁ & ĽUDIA o dlhodobý nájom pozemku za účelom prevádzkovania záujmovej a športovej kynológie

8. marca 2017

Oznámenie žiadosti o uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

8. marca 2017

Oznámenie žiadosti občianskeho združenia „Iniciatíva občanov – Doktorov Jarok“ o ďalší prenájom pozemku za účelom rozvíjania ďalších aktivít u tzv. „rizikových skupín“ mládeže

8. marca 2017

Oznámenie zámeru MČ Bratislava-Karlova Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa uzavrieť nájomné zmluvy na pozemok – záhradu, pozemky pod predajnými stánkami, predĺženie nájmu na pozemok – záhradu

8. marca 2017

Oznam o odpredaji vyradeného majetku – auto FORD Fiesta 1,3 5-dverový hatchback

27. februára 2017

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť