menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

„Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta Bratislava“ – návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – oznámenie o začatí konania – zverejnenie informácie.

7. augusta 2019

Zverejnenie kolaudačného rozhodnutia na stavbu ,,Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta, Bratislava“ -gastronomická prevádzka

29. júla 2019

Rozhodnutie

Zverejnené v súlade s § 3 správneho poriadku v spojení s § 140c ods. 9 stavebného zákona


Zverejnené
29. júla 2019

UR_ST_elkatel_INS_FTTH Karlova Ves_KBV_Kuklovska ul.

26. júna 2019

stavebné povolenie stavby: „8 rodinných domov“ objekt: IO 01 Spevnené plochy komunikácií, parkovísk a zatrávnené plochy

17. júna 2019

stavebné povolenie: „Prístupová komunikácia ku skupine rodinných domov a inžinierske siete“ objekty: SO 01 Komunikácia + Komunikácia-Gabiónový múr SO 08 Oporný múr

17. júna 2019

OUBA_rozhodnutie o odvolaní_stavebná uzávera MČ KV Líščie údolie

23. mája 2019

T.I.N.O._Stomatologické ambulancie, BD, Staré Grunty_oboznámenie účastníkov konania o možnosti vyjadriť sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia

21. mája 2019

EIA_zverejnenie inf._ návrh na vydanie UR_ „Novostavba parkovacieho domu“, Dúbravská cesta, Bratislava

17. mája 2019

Zverejnenie informácie o začatí kolaudačného konania na stavbu „Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta Bratislava“ časť priestorov na 1.NP

14. mája 2019

Zverejnenie informácie


Zverejnené
14. mája 2019

Stavebné povolenie – Mária a Tomáš Fecko

9. mája 2019

Oznámenie o začatí konania

9. mája 2019

Zverejnenie informácie o ukončení kolaudačného konania na stavbu „Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta, Bratislava“- horná stavba

25. apríla 2019

Rozhodnutie -Horná stavba

Zverejnené v súlade s § 3 správneho poriadku.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.05.2019


Zverejnené
25. apríla 2019

Zverejnenie informácie o ukončení kolaudačného konania na stavbu „Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta, Bratislava“ Spodná stavba

25. apríla 2019

Zverejnenie informácie o ukončení konania-rozhodnutie

Zverejnené v súlade s § 3 správneho poriadku.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.05.2019


Zverejnené
25. apríla 2019

OZN_INS_FTTH_BA_Karlova Ves_KBV_Kuklovská_Bratislava

17. apríla 2019

OZN_UR_INS_FTTH_BA_KV_KBV_Kuklovská_BA


Zverejnené
17. apríla 2019

UR_VET_INS_FTTH_BA_polygon_Karlova_Ves_Veternicova_Bratislava

15. apríla 2019

UR_ST_INS_FTTH_BA_polygon_Karlova_Ves_JS_Bratislava

5. apríla 2019

Stavebná uzávera v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v území zóny Líščie údolie – predloženie odvolania.

29. marca 2019

rozhodnutie Hollého 9 a 11, Bratislava-Staré Mesto

7. marca 2019

rozhodnutie Hollého fin


Zverejnené
7. marca 2019

UR_INS_FTTH_BA_polygon_Karlova_Ves_Hany Meličkovej, Bratislava

25. februára 2019

oznámenie o konaní Tilgnerova 8, stavebné úpravy bytu (loggia) MUDr. Kostrecová

20. februára 2019

oznámenie Tilgnerova 8


Zverejnené
20. februára 2019

SP_M.Skyva_Stavebné úpravy v byte č.31, Karloveská 22, BA

29. januára 2019

MDVSR_rozh. ministra k stavbe Polyfunkčný bytový dom Nad lúčkami, Bratislava

25. januára 2019

Zverejnenie informácie o ukončení kolaudačného konania na stavbu „Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta, Bratislava“ stavebný objekt Trafostanica

24. januára 2019

Kolaudačné rozhodnutie

Zverejnené v súlade s § 3 správneho poriadku.

 Kolaudačné rozhodnutie č. KV/SU/542/2019/1512/AP zo dňa 22.01.2019 nadobudlo právoplatnosť dňa 14.02.2019. 


Zverejnené
24. januára 2019

MDVSR_rozhod. k UR „Slnečné údolie.Bytové rezidencie“, Devínska cesta_doložka právoplatnosti rozhodnutia

16. januára 2019

Zverejnenie informácie o začatí kolaudačného konania „Dostavba areálu Westend, Polyfunkčný objekt CROSSING“

9. januára 2019

Zverejnenie informácie


Zverejnené
9. januára 2019

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť