menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Oznámenie o zámere predať pozemky registra C-KN parcelu č. 1200 a 1214, k.ú. Bratislava-Karlova Ves na Adámiho ul.

9. júna 2016

Oznámenie zámeru priamo prenajať nebytové priestory nachádzajúce sa v SŠ Tilgnerova 14, Bratislava, ktoré sa nachádzajú v objekte Fadruszova ul. č. 10

30. mája 2016

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže na nebytové priestory s kuchynským zariadením v ZŠ Karloveská 61 v Bratislave

27. mája 2016

Oznámenie o zámere prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – 4 učebne s príslušenstvom ZŠ Veternicová 20

27. mája 2016

Oznámenie zámeru uzavrieť nájomnú zmluvu na nebytový priestor – podzemné garáže Majerníkova pod terasou medzi ulicami Ľ. Fullu a Pribišova

12. mája 2016

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o nájme nebytových priestorov v objekte ZŠ Karloveská 61

3. mája 2016

Výsledky obchodnej verejnej súťaže na záhrady na Mokrohájskej ceste, vyhlásenej dňa 23.03.2016

25. apríla 2016

Oznámenie zámeru predĺžiť nájomnú zmluvu na nebytový priestor – podzemné garáže Majerníkova – BILLA, s.r.o.

6. apríla 2016

Oznámenie zámeru priamo prenajať nebytové priestory – Majerníkova 14-16

30. marca 2016

Obchodná verejná súťaž – prenájom pozemkov uvoľnených záhrad v k.ú. Bratislava-Karlova Ves

23. marca 2016

Oznámenie zámeru uzavrieť nájomné zmluvy na pozemky pod garážami a predĺžiť platnosť nájomnej zmluvy na pozemok

22. marca 2016

Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – nebytové priestory na Perneckej ul. žiadateľovi Sociálna poisťovňa

11. marca 2016

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže na nebytové priestory – Školský bufet v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava

21. januára 2016

Vyhlásenie obchodnej verejne súťaže na prenájom nebytových priestorov – školský bufet v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava

21. decembra 2015

Zrušenie obchodnej verejnej súťaže

9. decembra 2015

Zrušenie obchodnej verejnej súťaže


Zverejnené
9. decembra 2015

Dohoda o ukončení nájmu ku Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 0360334309 zo dňa 31.3.2009

4. decembra 2015

Oznámenie zámeru uzavrieť nájomné zmluvy na pozemky pod garážami a predĺžiť platnosť nájomných zmlúv na pozemky pod predajnými stánkami

18. novembra 2015

Oznámenie zámeru predať pozemky na Adámiho ul. tvoriacich vjazd do garáží a výjazd v prospech 32 vlastníkov garáží vybudovaných na priľahlých pozemkoch do podielového spoluvlastníctva

18. novembra 2015

Oznámenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže na záhrady v lokalite Mokrohájska a Dolné Krčace vyhlásenej dňa 8.10.2015

18. novembra 2015

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže – nájom nebytových priestorov v objekte ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62

30. októbra 2015

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže na nebytové priestory Matejkova 20 v Bratislave

30. októbra 2015

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže na nebytové priestory Pernecká 37, Spieszova 2 v Bratislave

30. októbra 2015

Informácia o obchodnej verejnej súťaži na záhrady

30. októbra 2015

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže

7. septembra 2015

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme pozemkov pod predajné stánky počas Karloveských hodov v dňoch 25.-27.septembra 2015

 

Vyhlasenie_vysledkov_sutaze_predajne_stanky_Karloveske_hody_2015


Zverejnené
7. septembra 2015

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020