tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Zverejňovanie

šípka pre krok späť

Úradná tabuľa

Filtruj výsledky:
Dôležité oznamyMiestne zastupiteľstvoOznámeniaRôzneStavebný úrad
Verejné súťaže, predaj a prenájomVerejné obstarávanieVerejné vyhláškyVýberové konaniaŽivotné prostredie

Oznámenie zámeru uzavrieť a predĺžiť nájomné zmluvy na pozemky (pod garážami, pod predajným stánkom)

5. júna 2017

Oznámenie o zámere prenajať majetok

1. júna 2017

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže na nebytové priestory -školský bufet v objekte Spojenej školy Tilgnerova 14 v Bratislave

15. mája 2017

Oznámenie o zámere prenajať majetok

24. apríla 2017

Oznámenie o zámere prenajať majetok


Zverejnené
24. apríla 2017

Oznam o odpredaji vyradeného majetku

12. apríla 2017

Oznam o odpredaji vyradeného majetku


Zverejnené
12. apríla 2017

Oznámenie zámeru prenajať majetok

19. marca 2017

Oznámenie zámeru prenajať majetok – ihrisko, šatne a sociálne zariadenie za účelom získania dotácie od Slovenského futbalového zväzu na „Rekonštrukciu alebo výstavbu futbalovej infraštruktúry“.

Zverejnenie zámeru prenajať za účelom dotácie na rekonštrukciu


Zverejnené
19. marca 2017

Pošta
null

Oznámenie zámeru Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

8. marca 2017

Oznámenie žiadosti občianskeho združenia ZVIERATÁ & ĽUDIA o dlhodobý nájom pozemku za účelom prevádzkovania záujmovej a športovej kynológie

8. marca 2017

Oznámenie žiadosti o uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

8. marca 2017

Oznámenie žiadosti občianskeho združenia „Iniciatíva občanov – Doktorov Jarok“ o ďalší prenájom pozemku za účelom rozvíjania ďalších aktivít u tzv. „rizikových skupín“ mládeže

8. marca 2017

Oznámenie zámeru MČ Bratislava-Karlova Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa uzavrieť nájomné zmluvy na pozemok – záhradu, pozemky pod predajnými stánkami, predĺženie nájmu na pozemok – záhradu

8. marca 2017

Oznam o odpredaji vyradeného majetku – auto FORD Fiesta 1,3 5-dverový hatchback

27. februára 2017

Verejné ponukové konanie na prijatie úveru za účelom financovania rekonštrukcie školských objektov a zariadení

31. januára 2017

Oznámenie o zámere prenajať majetok

25. januára 2017

Oznámenie o zámere prenajať majetok


Zverejnené
25. januára 2017

Oznámenie zámeru Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa uzavrieť nájomné zmluvy na pozemky pod garážami

24. januára 2017

Oznámenie zámeru žiadateľky Vladislavy Jurištovej kúpiť pozemok pod záhradným domom parc. registra E-KN č. 4051/3 a záhradu parc. registra C-KN č. 3282/2

24. januára 2017

Oznámenie zámeru prenajať hnuteľný a nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

25. novembra 2016

Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľný majetok – nebytové priestory v objekte na Lackovej ulici č. 4 Jednote dôchodcov Slovenska z dôvodu hodného osobitného zreteľa

23. novembra 2016

Oznámenie o zámere prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

16. novembra 2016

Oznam o zámere uzavrieť nájomnú zmluvu na pozemky pod garážami, pod predajnými stánkami, predĺžiť doby nájmu na pozemky pod garážami, na pozemok – záhradu, pod predajnými stánkami, pod garážami pre lode

14. novembra 2016

Oznam o žiadosti spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o kúpu pozemku registra E – KN parc. č. 19799/1 a o kúpu pozemku registra C – KN parc. č. 2527/14, 2527/10 a 2529/6 v k.ú. Bratislava-Karlova Ves

14. novembra 2016

Oznam o zámere uzavrieť nájomnú zmluvu na pozemok pod predajným stánkom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

14. novembra 2016

Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – objekt budovy na Veternicovej ulici č. 20

28. septembra 2016

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme pozemkov pod predajné stánky (predajné miesta) počas akcie Karloveské hody dňa 30.9 – 2.10.2016

8. septembra 2016

Oznámenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok

30. augusta 2016

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť