tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Petície

šípka pre krok späť

Petícia je spôsob uplatnenia práva občana, ktorým sa sám alebo spoločne s inými obracia vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.

Podmienky podania petície upravuje zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 5 ods. 7 zákona o petičnom práve: „Orgán verejnej moci je povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na elektronickej úradnej tabuli, ak to technické podmienky umožňujú, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia.“

Informácie o vybavení petícií

Petícia za dodržiavanie nočného kľudu na Zohorskej ulici (07.11.2023)

22. decembra 2023


Príloha
Oznamenie-vysledku-vybavenia-peticie_nocny-klud-Zohorska.pdf
Dátum doručenia (doplnenia)
7 novembra, 2023

Predmet petície
Petícia za dodržiavanie nočného kľudu na Zohorskej ulici

Počet podpisov
38

Petíciu vybavil
referát právny

Výsledok vybavenia
Mestská časť na petíciu sčasti odpovedala a sčasti ju postúpila Magistrátu hl. mesta Bratislavy

Petícia proti návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Dlhé diely 4 – 5 Mestská časť Bratislava – Karlova Ves, Návrh riešenia, júl 2019″ (07.06.2023)

8. augusta 2023


Príloha
KV_DD_4_5_UP_Z_Oznamenie_o_vysledku_vybavenia_peticie_Podklad_PV_07_12_2023.pdf
Dátum doručenia (doplnenia)
7 júna, 2023

Predmet petície
Petícia proti návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Dlhé diely 4 – 5 Mestská časť Bratislava – Karlova Ves, Návrh riešenia, júl 2019"

Počet podpisov
102

Petíciu vybavil
Referát právny

Výsledok vybavenia
Mestská časť petícii nevyhovela

Petícia za zachovanie nového ihriska pre MŠ Majerníkova 60 (24.10.2022)

6. decembra 2022


Príloha
oznamenie-vysledku-vybavenia_KV20220023860.pdf
Dátum doručenia (doplnenia)
24 októbra, 2022

Predmet petície
Petícia za zachovanie nového ihriska pre MŠ Majerníkova 60 (24.10.2022)

Počet podpisov
150

Petíciu vybavil
referát právny

Výsledok vybavenia
Mestská časť petícii vyhovela

Petícia za vydanie rozhodnutia o zastavení konania na asanáciu súboru stavieb v lokalite Nad Sihoťou (04.05.2021)

19. augusta 2021


Príloha
Peticia-zastavenie-konania-Nad-Sihotou.pdf
Dátum doručenia (doplnenia)
4 mája, 2021

Predmet petície
Petícia za vydanie rozhodnutia o zastavení konania na asanáciu súboru stavieb v lokalite Nad Sihoťou

Počet podpisov
150

Petíciu vybavil
Referát právny

Výsledok vybavenia
Mestská časť petícii nevyhovela

Petícia za vydanie Rozhodnutia o stavebnej uzávere lokality Nad Sihoťou MČ Karlova Ves Bratislava (30.07.2020)

19. augusta 2021


Príloha
Peticia-stavebna-uzavera-Nad-Sihotou.pdf
Dátum doručenia (doplnenia)
30 júla, 2020

Predmet petície
Petícia za vydanie Rozhodnutia o stavebnej uzávere lokality Nad Sihoťou MČ Karlova Ves Bratislava

Počet podpisov
95

Petíciu vybavil
Referát právny

Výsledok vybavenia
Mestská časť petícii vyhovela

Petícia za vypracovanie Územného plánu Zóny lokality Nad Sihoťou MČ Karlova Ves Bratislava (04.05.2020)

19. augusta 2021


Príloha
Peticia-UP-Nad-Sihotou.pdf
Dátum doručenia (doplnenia)
4 mája, 2020

Predmet petície
Petícia za vypracovanie Územného plánu Zóny lokality Nad Sihoťou MČ Karlova Ves Bratislava

Počet podpisov
115

Petíciu vybavil
Referát právny

Výsledok vybavenia
Mestská časť petícii vyhovela

Petícia proti výstavbe dvoch bytových domov v lokalite Jamnického, ul. Matejkova, ul. Nad Sihoťou (31.01.2020)

19. augusta 2021


Príloha
Peticia-vystavba-bytovych-domov.pdf
Dátum doručenia (doplnenia)
31 januára, 2020

Predmet petície
Petícia proti výstavbe dvoch bytových domov v lokalite Jamnického, ul. Matejkova, ul. Nad Sihoťou

Počet podpisov
98

Petíciu vybavil
Referát právny

Výsledok vybavenia
Mestská časť petícii nevyhovela

Nesúhlas so zriadením Verejnoprospešných služieb na Segnerovej 1/B (01.04.2019)

19. augusta 2021


Príloha
Peticia-VPS-Segnerova.pdf
Dátum doručenia (doplnenia)
1 apríla, 2019

Predmet petície
Nesúhlas so zriadením Verejnoprospešných služieb na Segnerovej 1/B

Počet podpisov
49

Petíciu vybavil
Referát právny

Výsledok vybavenia
Mestská časť petícii nevyhovela

Petícia, obsahom ktorej je žiadosť o nariadenie opatrení v zmysle § 101 zákona č. 50/1976 (18.08.2018)

19. augusta 2021


Príloha
Presetrenie-peticie.pdf
Dátum doručenia (doplnenia)
18 augusta, 2018

Predmet petície
Petícia, obsahom ktorej je žiadosť o nariadenie opatrení v zmysle § 101 zákona č. 50/1976

Počet podpisov
19

Petíciu vybavil
Referát právny

Výsledok vybavenia
Mestská časť petícii nevyhovela

Petícia za zrušenie dopravného obmedzenia na uliciach Sološnícka a Šaštínska (22.02.2018)

19. augusta 2021


Príloha
Peticia-dopravne-obmedzenia-Sol.-Sas..pdf
Dátum doručenia (doplnenia)
22 februára, 2018

Predmet petície
Petícia za zrušenie dopravného obmedzenia na uliciach Sološnícka a Šaštínska

Počet podpisov
122

Petíciu vybavil
Referát právny

Výsledok vybavenia
Mestská časť petícii nevyhovela

Petícia za urýchlenú opravu striech nad telocvičňami na SŠ Tilgnerova 14 (18.12.2017)

19. augusta 2021


Príloha
Peticia-oprava-striech-Tilgnerova.pdf
Dátum doručenia (doplnenia)
18 decembra, 2017

Predmet petície
Petícia za urýchlenú opravu striech nad telocvičňami na SŠ Tilgnerova 14

Počet podpisov
55

Petíciu vybavil
Referát právny

Výsledok vybavenia
Mestská časť petícii vyhovela

Petícia za schválenie žiadosti o prenájom školských priestorov z dôvodov hodných osobitného zreteľa (06.12.2017)

19. augusta 2021


Príloha
Peticia-prenajom-skolskych-priestorov.pdf
Dátum doručenia (doplnenia)
6 decembra, 2017

Predmet petície
Petícia za schválenie žiadosti o prenájom školských priestorov z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Počet podpisov
747

Petíciu vybavil
Referát právny

Výsledok vybavenia
Mestská časť petícii vyhovela

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť