menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Petície

Petícia je spôsob uplatnenia práva občana, ktorým sa sám alebo spoločne s inými obracia vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.

Podmienky podania petície upravuje zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 5 ods. 7 zákona o petičnom práve: „Orgán verejnej moci je povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na elektronickej úradnej tabuli, ak to technické podmienky umožňujú, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia.“

Informácie o vybavení petícií

Petícia proti výstavbe tzv. Karloveských terás (10.07.2017)

19. augusta 2021


Príloha
Peticia-Karloveske-terasy.pdf
Dátum doručenia (doplnenia)
10 júla, 2017

Predmet petície
Petícia proti výstavbe tzv. Karloveských terás

Počet podpisov
623

Petíciu vybavil
Referát právny

Výsledok vybavenia
Petícia v riešení

Petícia proti výstavbe “Parkovacieho domu Veternicova” (07.08.2017)

19. augusta 2021


Príloha
Peticia-parkovaci-dom-Veternicova.pdf
Dátum doručenia (doplnenia)
7 augusta, 2017

Predmet petície
Petícia proti výstavbe “Parkovací dom VETERNICOVA”

Počet podpisov
328

Petíciu vybavil
Referát právny

Výsledok vybavenia
Mestská časť petícii vyhovela

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť