menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Klimatický plán

Posledný júnový deň 30.06.2020 na miestnom zastupiteľstve karloveskí poslanci schválili Klimatický akčný plán, v ktorom sa Mestská časť Bratislava-Karlova Ves zaviazala postupne znižovať emisie do roku 2023 a 2030 a zároveň sa cielene pripravovať na negatívne dopady zmeny klímy.

Hĺbková obnova verejných budov, vytváranie zelených stien a vegetačných striech, výsadba zelene, lepšie podmienky pre cyklistov, zníženie množstva nevytriedeného odpadu, informačné a osvetové aktivity pre verejnosť vrátane vybudovania Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu – to je len časť aktivít, ktorými chce Karlova Ves prispieť k ochrane klímy.

Uhlíková stopa miestneho úradu Karlova Ves

Správa s výsledkami inventarizácie skleníkových plynov budov miestneho úradu a príspevkových organizácií mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2016:

co2

Mapový portál

V rámci projektu DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy bol vytvorený mapový portál Zelená, klimaticky odolná a prírode priateľská Karlova Ves – mapovanie zraniteľných miest a postupne zavádzaných opatrení na zvyšovanie odolnosti mestskej časti voči dopadom klimatickej zmeny.

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť