menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Územné plány

Územný plán hlavného mesta Bratislavy

Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bol schválený 31.5.2007 uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 123/2007 a jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2007. Je to základný programový dokument, prostredníctvom ktorého sa napĺňajú ciele a úlohy územného plánovania na území hlavného mesta. 

Územný plán Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, rok 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov, nájdete na stránkach hlavného mesta.

Územné plány zón v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Územný plán zóny Dlhé diely – Janotova – Hany Meličkovej (rozpracovaný)

14. septembra 2022

Územný plán zóny Dlhé diely 6 (rozpracovaný)

14. septembra 2022

Územný plán zóny Dlhé diely 4 – 5 (rozpracovaný)

14. septembra 2022

Prerokovanie územných plánov zón v MČ Bratislava – Karlova Ves

Mapa vydaných územnoplánovacích informácií

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť