tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Územné plány

šípka pre krok späť

Územný plán hlavného mesta Bratislavy

Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bol schválený 31.5.2007 uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 123/2007 a jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2007. Je to základný programový dokument, prostredníctvom ktorého sa napĺňajú ciele a úlohy územného plánovania na území hlavného mesta. 

Územný plán Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, rok 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov, nájdete na stránkach hlavného mesta.

Územné plány zón v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Územný plán zóny Dlhé diely – Janotova – Hany Meličkovej (rozpracovaný)

14. septembra 2022

Územný plán zóny Dlhé diely 6 (rozpracovaný)

14. septembra 2022

Územný plán zóny Dlhé diely 4 – 5 (rozpracovaný)

14. septembra 2022

Prerokovanie územných plánov zón v MČ Bratislava – Karlova Ves

Mapa vydaných územnoplánovacích informácií

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť