menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Územný plán

Územný plán hlavného mesta Bratislavy

Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bol schválený 31.5.2007 uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 123/2007 a jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2007. Je to základný programový dokument, prostredníctvom ktorého sa napĺňajú ciele a úlohy územného plánovania na území hlavného mesta. 

Územný plán Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, rok 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov, nájdete na stránkach hlavného mesta.

Územný plán zóny Karlova Ves – Líščie údolie

Prieskumy a rozbory

Textová časť:

Grafická časť:

Zadanie

Územný plán zóny Majerníkova – severná časť

Textová časť:

Grafická časť:

Záväzná časť:

Mapa vydaných územnoplánovacích informácií

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 2. septembra 2021