menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Verejné obstarávanie

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou, nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Mestská časť zverejňuje súhrnné správy v súlade so zákonom po skončení určeného obdobia.

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mestská časť Bratislava – Karlova Ves
Sídlo: Nám. sv. Františka 8, Bratislava,  842 62 Bratislava
Štatutárny zástupca: Dana Čahojová, starostka

Plány verejného obstarávania

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ROK 2024
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ROK 2023
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ROK 2022
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ROK 2021
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ROK 2020
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ROK 2019
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ROK 2018
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ROK 2017

Najnovšie z úradnej tabule verejného obstarávania:

Výzva na predkladanie ponúk: POSKYTOVANIE ODBORNÝCH SLUŽIEB – PREVÁDZKA BAZÉNOVEJ TECHNOLÓGIE V PLAVÁRNI MAJERNÍKOVA 62, BRATISLAVA-KARLOVA VES

17. apríla 2024

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
16 620,- EUR s DPH

Dátum zverejnenia
17 apríla, 2024

Predloženie ponúk
29 apríla, 2024 09:00

Otváranie ponúk
29 apríla, 2024 09:05

Výzva na predkladanie ponúk: OBNOVA BUDOVY ZŠ KARLOVESKÁ 61 Z HĽADISKA ZNÍŽENIA ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PREVÁDZKY ŠKOLY – PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A AUTORSKÝ DOHĽAD

15. apríla 2024

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
zverejňujeme požadovaný rozsah služieb

Dátum zverejnenia
12 apríla, 2024

Predloženie ponúk
26 apríla, 2024 23:59

Otváranie ponúk
29 apríla, 2024 10:00

Výzva na predkladanie ponúk: OREZY VZRASTLÝCH DREVÍN V MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES

7. marca 2024

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
41 760.- EUR bez DPH

Dátum zverejnenia
7 marca, 2024

Predloženie ponúk
18 marca, 2024 09:00

Otváranie ponúk
18 marca, 2024 09:05

Výzva na predkladanie ponúk: VYBUDOVANIE NADSTAVBY PARKOVISKA L. FULLU – TECHNICKÝ DOZOR

26. februára 2024

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/498375

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
zverejňujeme rozsah služieb

Dátum zverejnenia
21 februára, 2024

Predloženie ponúk
29 februára, 2024 09:00

Otváranie ponúk
29 februára, 2024 09:05

Úspešný uchádzač
Tomáš Pavlík s.r.o.

IČO
53201353

Adresa
Adamovce 329, , Adamovské Kochanovce

Cena
8 940 Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: ZABEZEČENIE DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

25. januára 2024

Súťažné podklady

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
zverejňujeme množstvo tovarov

Dátum zverejnenia
22 januára, 2024

Predloženie ponúk
31 januára, 2024 10:00

Otváranie ponúk
31 januára, 2024 10:05

Výzva na predkladanie ponúk: PRÍPRAVA A ROZVOZ STRAVY PRE SENIOROV

21. decembra 2023

súťažné podklady sú zverejnené vo vestníku verejného obstarávania

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
175 000,- Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
21 decembra, 2023

Predloženie ponúk
8 januára, 2024 10:00

Otváranie ponúk
8 januára, 2024 10:05

Úspešný uchádzač
Gast Tom s.r.o.

IČO
44822316

Adresa
Šášovská 1380/14, 851 06 Bratislava

Cena
188 000,- Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: PRIPRAVA A ROZVOZ STRAVY PRE SENIOROV

4. decembra 2023

Súťažné podklady sú zverejnené vo vestníku verejného obstarávania

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
175 000,- Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
1 decembra, 2023

Predloženie ponúk
15 decembra, 2023 10:00

Otváranie ponúk
15 decembra, 2023 10:05

Úspešný uchádzač
ZÁKAZKA ZRUŠENÁ

Výzva na predkladanie ponúk: ZABEZPEČENIE DOPRAVNÉHO ZNAČENIA PRE POTREBY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES

30. novembra 2023

Súťažné podklady sa nachádzajú vo vestníku UVO

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
16 600,- Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
30 novembra, 2023

Predloženie ponúk
11 decembra, 2023 11:00

Otváranie ponúk
11 decembra, 2023 11:05

Výzva na predkladanie ponúk: „REKONŠTRUKCIA NEBYTOVÉHO PRIESTORU SEGNEROVA 1/B – II. ETAPA.“

28. novembra 2023

Súťažné podklady sa nachádzajú vo vestníku UVO

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
zverejňujeme rozsah prác

Dátum zverejnenia
28 novembra, 2023

Predloženie ponúk
11 decembra, 2023 10:00

Otváranie ponúk
11 decembra, 2023 10:01

Úspešný uchádzač
Rivero s.r.o.

IČO
50690736

Adresa
Klincová 35, 821 08 Bratislava

Cena
159 725,16 Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: VYPRACOVANIE PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 2024-2030

2. novembra 2023

Súťažné podklady sa nachádzajú v IS EVO

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
11 500,-Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
26 októbra, 2023

Predloženie ponúk
13 novembra, 2023 10:00

Otváranie ponúk
13 novembra, 2023 10:01

Úspešný uchádzač
Gemini Group s.r.o.

IČO
36846244

Adresa
Jégého 8, 821 08 Bratislava

Cena
6 960,- Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: HYDROIZOLÁCIA STRECHY A KLAMPIARSKE PRÁCE OBJEKT SEGNEROVA 1/B

11. októbra 2023

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SÚ ZVEREJNENÉ V IS EVO

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
17 900,- EUR bez DPH

Dátum zverejnenia
11 októbra, 2023

Predloženie ponúk
27 októbra, 2023 09:00

Otváranie ponúk
27 októbra, 2023 09:01

Úspešný uchádzač
RBS s.r.o.

IČO
53671546

Adresa
Dvorníky 285, 920 56

Cena
19 080,- Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: VYBUDOVANIE NADSTAVBY PARKOVISKA NA ULICI Ľ. FULLU – NOVOSTAVBA

10. októbra 2023

Súťažné podklady sú zverejnené v IS EVO

Druh zákazky
Podlimitná zákazka

Predpokladaná hodnota zákazky
zverejňujeme rozsah prác

Dátum zverejnenia
9 októbra, 2023

Predloženie ponúk
26 októbra, 2023 23:59

Otváranie ponúk
27 októbra, 2023 10:00

Úspešný uchádzač
BeMiCon s.r.o.

IČO
50 522 272

Adresa
Údemícka 11, 851 01 Bratislava

Cena
892 037,74 Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: VÝSTAVBA BEŽECKEJ DRÁHY V AREÁLI SPOJENEJ ŠKOLY TILGNEROVA 14

31. augusta 2023

Súťažné podklady sú zverejnené vo vestníku UVO

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
140 000,- Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
30 augusta, 2023

Predloženie ponúk
14 septembra, 2023 10:00

Otváranie ponúk
30 septembra, 2023 10:02

Úspešný uchádzač
Športfinal s.r.o.

IČO
44149671

Adresa
Mokráň Záhon 4, 821 04 Bratislava

Cena
185 113,37 Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE ÚK A TERMOSTATIZÁCIA VYKUROVACÍCH TELIES V OBJEKTE MŠ L. SÁRU 3

8. augusta 2023

Súťažné podklady sa nachádzajú v elektronickej platforme IS EVO

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
18 230,- Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
8 augusta, 2023

Predloženie ponúk
21 augusta, 2023 09:00

Otváranie ponúk
21 augusta, 2023 09:02

Úspešný uchádzač
MB Tech s.r.o.

IČO
45 425 124

Adresa
Jégého 16, 821 08 Bratislava

Cena
17 906,08 Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE ÚK A TERMOSTATIZÁCIA VYKUROVACÍCH TELIES V OBJEKTE MŠ Ľ. FULLU 12

4. augusta 2023

Sútažné podklady sa nachádzajú v EP EVO

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
34 000,- bez DPH

Dátum zverejnenia
4 augusta, 2023

Predloženie ponúk
17 augusta, 2023 09:00

Otváranie ponúk
17 augusta, 2023 09:02

Úspešný uchádzač
VISKIO s.r.o.

IČO
46042377

Adresa
Bottova 803/9, 900 31 Stupava

Cena
34 698,26 Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: OPRAVA ŽIVIČNÝCH KRYTOV VOZOVIEK A CHODNÍKOV

10. júla 2023

Súťažné podklady

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
158 300,-

Dátum zverejnenia
10 júla, 2023

Predloženie ponúk
24 júla, 2023 10:00

Otváranie ponúk
24 júla, 2023 10:02

Úspešný uchádzač
CESTY Nitra, s.r.o.

IČO
52959511

Adresa
Nitrianska 2, 949 01 Nitra

Cena
154 405,80 s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: ÚDRŽBA DETSKÉHO IHRISKA V SPRÁVE MČ BRATISLAVA–KARLOVA VES, BEZÚDRŽBOVÁ HERNÁ ZOSTAVA NA DI NAD LÚČKAMI / BENIAKOVA, S DO-PADOVOU PLOCHOU

15. júna 2023

Súťažné podklady sa nachádzajú na stránke www.uvo.gov.sk v IS EVO

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
12 470,-

Dátum zverejnenia
15 júna, 2023

Predloženie ponúk
26 júna, 2023 10:00

Otváranie ponúk
26 júna, 2023 10:02

Úspešný uchádzač
Crew s.r.o.

IČO
44506457

Adresa
Miletičova 27, 82109 Bratislava

Cena
14 880,- Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: EXTERIÉROVÉ TIENIACE PLACHTY NAD DETSKÉ IHRISKÁ A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

15. júna 2023

Súžažné podklady sa nachádzajú na stránke UVO v IS EVO

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
24 890,- bez DPH

Dátum zverejnenia
13 júna, 2023

Predloženie ponúk
27 júna, 2023 10:00

Otváranie ponúk
27 júna, 2023 10:02

Úspešný uchádzač
ÁKON s.r.o.

IČO
51796040

Adresa
Pod záhradami 192/25, 930 12 Ohrady

Cena
28154,40

Výzva na predkladanie ponúk: VYBAVENIE KUCHÝŇ ŠJ PRI MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

9. júna 2023

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAJÚ NA STRÁNKE WWW.UVO.GOV.SK V IS EVO

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
38 690,-

Dátum zverejnenia
9 júna, 2023

Predloženie ponúk
19 júna, 2023 10:00

Otváranie ponúk
19 júna, 2023 10:01

Úspešný uchádzač
Gastro Vrábeľ, s.r.o.

IČO
43897452

Adresa
M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín

Cena
36 198,- Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: INTERAKTÍVNE PODLAHY A DOTYKOVÉ OBRAZOVKY S MINI OPS POČÍTAČOM PRE MATERSKÉ ŠKOLY – OPAKOVANÁ ZÁKAZKA

9. júna 2023

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAJÚ NA STRÁNKE WWW.UVO.GOV.SK V IS EVO

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
25 850,-

Dátum zverejnenia
9 júna, 2023

Predloženie ponúk
20 júna, 2023 09:00

Otváranie ponúk
20 júna, 2023 09:02

Úspešný uchádzač
APM Technik s.r.o.

IČO
50 517 872

Adresa
Libichava 80, 956 38, Libichava

Cena
27 936,20 Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: VÝMENA VSTUPNÝCH DVERÍ A DVERÍ V ZÁDVERÍ ZŠ KARLOVESKÁ 61

9. júna 2023

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAJÚ NA STRÁNKE WWW.UVO.GOV.SK V IS EVO

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
25 400,-

Dátum zverejnenia
9 júna, 2023

Predloženie ponúk
21 júna, 2023 09:00

Otváranie ponúk
21 júna, 2023 09:01

Úspešný uchádzač
FENSTER HAUS a.s.

IČO
36445550

Adresa
Dvojkrážna 49, 821 06 Bratislava

Cena
15 599,32 Eur s DPH

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK: PRENÁJOM KOPÍROVACÍCH STROJOV A TLAČIARNÍ A S TÝM SÚVISIACE SLUŽBY

6. júna 2023

PRENÁJOM KOPÍROVACÍCH STROJOV A TLAČIARNÍ A S TÝM SÚVISIACE SLUŽBY V IS EVO

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
28 200,- Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
6 júna, 2023

Predloženie ponúk
15 júna, 2023 10:00

Otváranie ponúk
15 júna, 2023 10:03

Úspešný uchádzač
Copy Print Group a.s.

IČO
45310106

Adresa
Bojnická 3, 831 04 Bratislava

Cena
24 916,80 Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: INTERAKTÍVNE PODLAHY A DOTYKOVÉ OBRAZOVKY S MINI OPS POČÍTAČOM PRE MATERSKÉ ŠKOLY

29. mája 2023

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAJÚ NA STRÁNKE WWW.UVO.GOV.SK V IS EVO

Druh zákazky
ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

Predpokladaná hodnota zákazky
25 850,-

Dátum zverejnenia
24 mája, 2023

Predloženie ponúk
7 júna, 2023 10:00

Otváranie ponúk
7 júna, 2023 10:05

Výzva na predkladanie ponúk: MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY-ZŠ KARLOVESKÁ 61

11. mája 2023

súťažné podklady sa nachádzajú na IS EVO

Druh zákazky
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA

Predpokladaná hodnota zákazky
650 900,- BEZ DPH

Dátum zverejnenia
11 mája, 2023

Predloženie ponúk
31 mája, 2023 23:59

Otváranie ponúk
1 júna, 2023 10:00

Úspešný uchádzač
AK builders, s.r.o.

IČO
51773082

Adresa
Cabanová 19, 841 02 Bratislava

Cena
704 341,20

Výzva na predkladanie ponúk: ZABEZPEČENIE DOPRAVNÉHO ZNAČENIA PRE POTREBY MČ BRATISLAVA-KARLOVA VES

27. apríla 2023

Súťažné podklady sa nachádzajú na stránke www.uvo.sk IS EVO

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
16 600,- Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
27 apríla, 2023

Predloženie ponúk
9 mája, 2023 10:00

Otváranie ponúk
10 mája, 2023 10:05

Úspešný uchádzač
INGDOP s.r.o.

IČO
60775530

Adresa
Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí

Cena
29 106,85 Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: UDRŽIAVACIE PRÁCE GARÁŽE NA PRIBIŠOVEJ ULICI V BRATISLAVE

4. apríla 2023

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAJÚ NA STRÁNKE UVO IS EVO

Druh zákazky
ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

Predpokladaná hodnota zákazky
35 000,- EUR BEZ DPH

Dátum zverejnenia
4 apríla, 2023

Predloženie ponúk
19 apríla, 2023 10:00

Otváranie ponúk
19 apríla, 2023 10:05

Úspešný uchádzač
AK Builders s.r.o.

IČO
51773082

Adresa
Cabanova 19, Bratislava

Cena
34 052,92 Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: MODERNIZÁCIA ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY – ZŠ KARLOVESKÁ 61.

4. apríla 2023

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAJÚ NA STRÁNKE UVO TU

Druh zákazky
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA

Predpokladaná hodnota zákazky
zverejňujeme množstvo a rozsah prác a tovarov

Dátum zverejnenia
29 marca, 2023

Poznámka
ZÁKAZKA BOLA ZRUŠENÁ

Predloženie ponúk
28 apríla, 2023 10:00

Otváranie ponúk
28 apríla, 2023 10:05

Úspešný uchádzač
ZÁKAZKA BOLA ZRUŠENÁ

Výzva na predkladanie ponúk: „VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE – PROJEKTY ORGANIZÁCIE DOPRAVY NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH.“

8. marca 2023

Súťažné podklady k zákazke sa nachádzajú na stránke UVO v IS EVO

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
16 700,- Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
8 marca, 2023

Predloženie ponúk
17 marca, 2023 10:00

Otváranie ponúk
17 marca, 2023 10:05

Úspešný uchádzač
CESTPROJEKT, spol. s r.o.

IČO
35937467

Adresa
Černyševského 26, 851 01 Bratislava

Cena
18,-/30,-/0,-

Výzva na predkladanie ponúk: PRANIE BIELIZNE PRE MATERSKÉ ŠKOLY

27. decembra 2022

Súžažné podklady sú zverejnené v IS EVO

Druh zákazky
zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
7 030,-

Dátum zverejnenia
19 decembra, 2022

Predloženie ponúk
11 januára, 2023 11:00

Otváranie ponúk
11 januára, 2023 11:05

Úspešný uchádzač
Wasco – družstvo

IČO
48079707

Adresa
Strojárenská 10, 976 46 Valaská

Cena
7 711,20 Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: SPOJOVACÍ CHODNÍK MOKROHÁJSKA – OC GALÉRIA LAMAČ

16. decembra 2022

Súťažné podklady sú zverejnené v IS EVO

Druh zákazky
zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
zverejňujeme rozsah prác

Dátum zverejnenia
16 decembra, 2022

Predloženie ponúk
16 januára, 2023 10:00

Otváranie ponúk
16 januára, 2023 10:05

Výzva na predkladanie ponúk: „KASKÁDY – MODELOVÉ PILOTNÉ RIEŠENIE ZRÁŽKOVÝCH VOD NA VEREJNEOM PRIESTRANSTVE – VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA 3. ETAPA.“

6. decembra 2022

Súťažné podklady sú zverejnené v IS EVO

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
220 772,- Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
6 decembra, 2022

Predloženie ponúk
19 decembra, 2022 10:05

Otváranie ponúk
19 decembra, 2022 10:05

Úspešný uchádzač
SIPSTAV s.r.o.

IČO
50 226 85

Adresa
Jarková 21, 082 22 Šarišské Michaľany

Cena
262 338,83 Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: „Príprava a rozvoz stravy pre seniorov.“

14. novembra 2022

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SÚ ZVEREJNENÉ NA STRÁVNKE WWW.UVO.GOV.SK

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
141 000,- bez DPH

Dátum zverejnenia
9 novembra, 2022

Predloženie ponúk
18 novembra, 2022 10:00

Otváranie ponúk
18 novembra, 2022 10:05

Úspešný uchádzač
GAST TOM s.r.o.

IČO
44822316

Adresa
Šášovská 1380/14, 851 06 Bratislava

Cena
130 950,- Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: „Kancelársky a detský nábytok do materských škôl.“

7. novembra 2022

Súťažné podklady sú zverejnené na stránke www.uvo.gov.sk TU

Druh zákazky
zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
13 980,- bez DPH

Dátum zverejnenia
4 novembra, 2022

Predloženie ponúk
15 novembra, 2022 09:00

Otváranie ponúk
15 novembra, 2022 09:05

Úspešný uchádzač
VAREZ Interier s.r.o.

IČO
11738481

Adresa
908 46 Unín 32

Cena
14 999,- Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: „BUDOVANIE SLABOPRÚDU – ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ, WIFI, KAMEROVÝ SYSTÉM“

13. októbra 2022

Súťažné podklady sa nachádzajú na stránke www.uvo.gov.sk TU

Druh zákazky
zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
27 570,- Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
13 októbra, 2022

Predloženie ponúk
24 októbra, 2022 10:00

Otváranie ponúk
24 októbra, 2022 10:05

Úspešný uchádzač
D-Set, s.r.o.

IČO
46706771

Adresa
Vyšehradská 1, 851 06 Bratislava

Cena
23 743,18 Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: „KANCELÁRSKE POTREBY.“

7. októbra 2022

Výzva na predkladanie ponúk sa nachádza na www.uvo.gov.sk TU

Druh zákazky
zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
zverejňujeme druh a množstvo tovarov

Dátum zverejnenia
6 októbra, 2022

Predloženie ponúk
18 októbra, 2022 09:00

Otváranie ponúk
18 októbra, 2022 10:05

Úspešný uchádzač
Tibor Varga TSV PAPIER

IČO
32627211

Adresa
Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Cena
19 300,- Eur s DPH

1 2 3 6

Zákazky – Archív

2019 – Zákazky s nízkou hodnotou

2017 – Podlimitné zákazky:

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť