menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Verejné obstarávanie

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mestská časť Bratislava – Karlova Ves
Sídlo: Nám. sv. Františka 8, Bratislava,  842 62 Bratislava
Štatutárny zástupca: Dana Čahojová, starostka

Plány verejného obstarávania

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ROK 2022

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ROK 2021
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ROK 2020
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ROK 2019
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ROK 2018
PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ROK 2017

Najnovšie z úradnej tabule verejného obstarávania:

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK: „HERNÉ PRVKY DO AREÁLU MŠ KOLÍSKOVA.“

12. mája 2022

ZÁKAZKA JE ZVEREJNENÁ V IS EVO TU

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
19 000,- bez DPH

Dátum zverejnenia
12 mája, 2022

Predloženie ponúk
24 mája, 2022 10:00

Otváranie ponúk
24 mája, 2022 10:05

Výzva na predkladanie ponúk: „VÝMENA A DOPLNENIE BEZÚDRŽBOVÝCH HERNÝCH PRVKOV A ZOSTÁV NA VEREJNÝCH DETSKÝCH IHRISKÁCH.“

5. mája 2022

Zákazka je zverejnená v IS EVO

Druh zákazky
zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
42 090,- Eur bez DPH

Dátum zverejnenia
5 mája, 2022

Predloženie ponúk
17 mája, 2022 11:00

Otváranie ponúk
17 mája, 2022 11:00

Výzva na predkladanie ponúk: „REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE SŠ TILGNEROVA 14, BRATISLAVA – 3. ETAPA.“

5. mája 2022

ZÁKAZKA JE ZVEREJNENÁ V IS EVO

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
72 730,- bez DPH

Dátum zverejnenia
5 mája, 2022

Poznámka
IS EVO

Predloženie ponúk
19 mája, 2022 10:00

Otváranie ponúk
19 mája, 2022 10:05

Výzva na predkladanie ponúk: „Dodávka elektrickej energie.“

4. mája 2022

Zákazka je zverejnená v IS EVO

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
zverejňujeme množstvo

Dátum zverejnenia
4 mája, 2022

Predloženie ponúk
18 mája, 2022 10:00

Otváranie ponúk
18 mája, 2022 10:00

Výzva na predkladanie ponúk: „NAVÝŠENIE KAPACITY V MŠ KOLÍSKOVA 14 PRESTAVBOU UBYTOVNE NA TRIEDU MŠ.“

3. mája 2022

ZÁKAZKA JE ZVEREJNENÁ VO VESTNÍKU UVO

DOKUMENTY K ZÁKAZKE

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
117 000,- bez DPH

Dátum zverejnenia
4 mája, 2022

Predloženie ponúk
17 mája, 2022 10:00

Otváranie ponúk
17 mája, 2022 10:05

Výzva na predkladanie ponúk: „VÝMENA HYDROIZOLÁCIE ČASTI STRECHY MAJERNÍKOVA 60.“

20. apríla 2022

ZÁKAZKA JE ZVEREJNENÁ NA STÁNKE UVO

DOKUMENTY K ZÁKAZKE SÚ ZVEREJNENÉ V IS EVO

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
200 600,-

Dátum zverejnenia
20 apríla, 2022

Predloženie ponúk
4 mája, 2022 10:00

Otváranie ponúk
4 mája, 2022 10:05

Výzva na predkladanie ponúk: „REKONŠTRUKCIA CESTY POZDĹŽ PERNECKEJ ULICE V MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES.“

14. apríla 2022

ZÁKAZKA JE ZVEREJNENÁ NA STRÁNKE UVO

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SÚ ZVEREJNENÉ NA STRÁNKE UVO V IS EVO

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
97 850,- bez DPH

Dátum zverejnenia
14 apríla, 2022

Predloženie ponúk
29 apríla, 2022 10:00

Otváranie ponúk
29 apríla, 2022 10:05

Výzva na predkladanie ponúk: „REKONŠTRUKCIA STRECHY HOSPODÁRSKY PAVILÓN MŠ L. SÁRU 3.“

12. apríla 2022

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Druh zákazky
zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
18 600,-

Dátum zverejnenia
12 apríla, 2022

Predloženie ponúk
27 apríla, 2022 10:00

Otváranie ponúk
27 apríla, 2022 10:05

Výzva na predkladanie ponúk: „Obnova MŠ Kolískova: tretia etapa.“

8. apríla 2022

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Dokumenty k zákazka je zverejnená vo vestníku verejného obstarávania v IS EVO

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
162 150

Dátum zverejnenia
8 apríla, 2022

Poznámka
IS EVO

Predloženie ponúk
22 apríla, 2022 10:00

Otváranie ponúk
22 apríla, 2022 10:05

Výzva na predkadanie ponúk: „Spojovací chodník medzi ul. Kuklovská a Sološnícka, v k.ú. Bratislava-Karlova Ves – projektová dokumentácia a autorský dohľad.“

6. apríla 2022

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

DOKUMENTY POTREBNÉ NA VYPRACOVANIE PONUKY SÚ ZVEREJNENÉ TU

Druh zákazky
ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

Predpokladaná hodnota zákazky
ZVEREJŇUJEME ROZSAH PRÁC

Dátum zverejnenia
6 apríla, 2022

Poznámka
IS EVO

Predloženie ponúk
20 apríla, 2022 10:00

Otváranie ponúk
20 apríla, 2022 10:05

Výzva na predkladanie ponúk: „OBNOVA ČASTI OBJEKTU MIMOŠKOLSKEJ STAROSTLIVOSTI (telocvičňa so zázemím) v ZŠ KARLOVESKÁ 61 – PROJEKTOVÁ DOKUMETÁCIA A AUTORSKÝ DOHĽAD.“

22. marca 2022

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ponuky predkladať TU

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
24 000,-

Dátum zverejnenia
22 marca, 2022

Poznámka
cez systém EVO

Predloženie ponúk
8 apríla, 2022 00:00

Otváranie ponúk
8 apríla, 2022 00:00

Výzva na predkladanie ponúk: „Záhradnícky a výsadbový materiál: Výsadbový materiál pre okrasné záhony.“

22. marca 2022

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ponuky sa predkladajú TU

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
8 330,-

Dátum zverejnenia
21 marca, 2022

Poznámka
v systéme EVO

Predloženie ponúk
25 marca, 2022 10:00

Otváranie ponúk
25 marca, 2022 10:05

Úspešný uchádzač
Jana Pémová - Melissa

Výzva na predkladanie ponúk: „Vykonávanie kontrolnej činnosti technického dozoru na stavbe Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ A. Dubčeka.“

15. marca 2022

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Ostatné dokumenty sú zverejnené TU

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
21 400,-

Dátum zverejnenia
15 marca, 2022

Predloženie ponúk
25 marca, 2022 10:00

Otváranie ponúk
25 marca, 2022 10:05

Úspešný uchádzač
VIVOS Limax s.r.o.

IČO
46897747

Adresa
Táborisko 17, 901 01 Malacky

Cena
12 800,- s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: „Vodorovné a zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia.“

15. marca 2022

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ostatné dokumenty k výzve sú zverejnené na stránke UVO v IS EVO TU

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
16 600,-

Dátum zverejnenia
15 marca, 2022

Predloženie ponúk
23 marca, 2022 10:00

Otváranie ponúk
23 marca, 2022 10:05

Úspešný uchádzač
Pittel + Brausewetter s.r.o.

IČO
35943653

Adresa
Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

Cena
152 896,20 Eur s DPH

Výzva na predkladanie ponúk: „Výmena plastových šmykľaviek veže Holzhof na Školskom námestí.“

28. februára 2022

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Druh zákazky
ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

Predpokladaná hodnota zákazky
20 240,-

Dátum zverejnenia
28 februára, 2022

Predloženie ponúk
9 marca, 2022 10:00

Otváranie ponúk
9 marca, 2022 10:00

Úspešný uchádzač
Fun Time s.r.o.

IČO
44539622

Adresa
Nobelova 18/A, 83102 Bratislava

Cena
13 740,-

Výzva na predkladanie ponúk: Výsadbový materiál pre okrasné záhony.

23. februára 2022

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SÚ UVEREJNENÉ NA STRÁNKE ÚVO V IS EVO T83030U

Druh zákazky
ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

Predpokladaná hodnota zákazky
8 330,-

Dátum zverejnenia
23 februára, 2022

Predloženie ponúk
8 marca, 2022 10:00

Otváranie ponúk
8 marca, 2022 10:00

Oznámenie o zverejnení výzvy vo vestníku UVO. Výzva na predkladanie ponúk: „Výkon správy nebytových priestorov Majerníkova 60.“

21. februára 2022

Súťažné podklady sa nachádzajú na stránke UVO v IS EVO tu:

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Druh zákazky
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA

Predpokladaná hodnota zákazky
86 260,-

Dátum zverejnenia
22 februára, 2022

Predloženie ponúk
3 marca, 2022 00:00

Otváranie ponúk
3 marca, 2022 09:15

Výzva na predkladanie ponúk: “ Orezy vzrastlých drevín.“

17. februára 2022

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SÚ UVEREJNENÉ NA STRÁNKE UVO V SYSTÉME EVO

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Druh zákazky
ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

Predpokladaná hodnota zákazky
28 000

Dátum zverejnenia
17 februára, 2022

Predloženie ponúk
4 marca, 2022 10:00

Otváranie ponúk
4 marca, 2022 10:00

Úspešný uchádzač
Urban Forestry s.r.o., , ICO

IČO
14057476

Adresa
Dolnice 12, 621 00 Brno, ČR

Cena
25 194,-

Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk: „OPRAVA ŽIVIČNÝCH KRYTOV VOZOVIEK A CHODNÍKOV, SPEVNENÉ PLOCHY, OBRUBNÍKY.“

9. februára 2022

VÝZVA NA ZVEREJNENIE PONÚK je zverejnená na www.uvo.gov.sk tu: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436982

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
zverejnený rozsah prác

Dátum zverejnenia
9 februára, 2022

Predloženie ponúk
24 februára, 2022 10:00

Otváranie ponúk
24 februára, 2022 10:05

Výzva na predkladanie ponúk: „OBNOVA ČASTI ŠPORTOVO – REKREAČNÉHO AREÁLU NA MAJERNÍKOVEJ 60 – 62.“

1. februára 2022

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Druh zákazky
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA

Predpokladaná hodnota zákazky
bude určená na základe získaných ponúk

Dátum zverejnenia
31 januára, 2022

Predloženie ponúk
7 marca, 2022 10:00

Otváranie ponúk
7 marca, 2022 10:15

Výzva na predkladanie ponúk: „TONERY PRE MESTSKÚ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES.“

31. januára 2022

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ZÁKAZ ÚČASTI VO VO

ZMLUVA

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
bude určená na základe tohto prieskumu trhu

Dátum zverejnenia
31 januára, 2022

Predloženie ponúk
7 februára, 2022 09:00

Otváranie ponúk
7 februára, 2022 09:00

Úspešný uchádzač
TOWDY s.r.o.

IČO
44 801 777

Adresa
Planckova 4, Bratislava

Cena
11 289,36

Oznámenie o zverejnení výzvy vo vestníku UVO. Výzva na predkladanie ponúk: Výkon správy nebytových priestorov Majerníkova 60.

22. decembra 2021

Vo vestníku UVO bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku podľa § 112 zákona o verejnom obstarávaní. Súťažné podklady sú zverejnené na stránke UVO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/436078

Druh zákazky
Podlimitná zákazka

Predpokladaná hodnota zákazky
94 100,-

Dátum zverejnenia
22 decembra, 2021

Poznámka
zakazka realizovana v systeme EVO

Predloženie ponúk
3 januára, 2022 10:00

Otváranie ponúk
3 januára, 2022 10:15

Úspešný uchádzač
SÚŤAŽ ZRUŠENÁ

Výzva na predkladanie ponúk: „Interaktívne podlahy pre materské školy.“

20. decembra 2021

VÝZVA NA PREDLADANIE PONÚK

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
31 980,-

Dátum zverejnenia
20 decembra, 2021

Predloženie ponúk
3 januára, 2022 11:00

Otváranie ponúk
3 januára, 2022 11:00

Úspešný uchádzač
UNIKOR trade s.r.o.

IČO
52391990

Adresa
Hlavná 304/9, 034 91 Ľubochňa

Cena
38 376,-

Výzva na predkladanie ponúk: „Pranie prádla pre materské školy.“

16. decembra 2021

Výzva na predkladanie ponúk

Tabuľka na nacenenie

Návrh na plnenie kritérií

Čestné vyhlásenie

Zmluva

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
7 300

Dátum zverejnenia
16 decembra, 2021

Predloženie ponúk
10 januára, 2022 10:00

Otváranie ponúk
10 januára, 2022 10:00

Výzva na predkladanie ponúk: „Príprava a rozvoz stravy.“

19. novembra 2021

Vyzva-priprava-a-rozvoz-stravy.pdf

Navrh-na-plnenie-kriterii_Priloha-c.-1.odt

Cestne-vyhlasenie_Priloha-c.-2.odt

Zmluva-priprava-a-rozvoz-stravy.pdf

ZMLUVA-PRIPRAVA-A-ROZVOZ-STRAVY-2022.docx

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
bude určená týmto prieskumom trhu

Dátum zverejnenia
19 novembra, 2021

Predloženie ponúk
6 decembra, 2021 11:00

Úspešný uchádzač
GAST TOM s.r.o.

IČO
44822316

Adresa
Šášovská 1380/14, 851 06 Bratislava

Cena
96 120,-

Výzva na predkladanie ponúk: Vybudovanie multifunkčného ihriska Karloveská 61, Bratislava-Karlova Ves.“

16. novembra 2021

Vyzva-na-predkladanie-ponuk-Multifunkcne-ihrisko-Karloveska-1.pdf

Projekt.zip

Cestne-vyhlasenie-multifunkcne-ihrisko.odt

Navrh-na-plnenie-kriterii-multifunkcne-ihrisko.odt

Zmluva-o-dielo-multifunkcne-ihrisko-Karloveska-1.pdf

Zmlva-o-dielo-multifunkcne-ihrisko-Karloveska-61.docx

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
bude určená týmto prieskumom trhu

Dátum zverejnenia
16 novembra, 2021

Predloženie ponúk
24 novembra, 2021 10:00

Oznámenie o zverejnení výzvy vo vestníku UVO. Výzva na predkladanie ponúk: Chodník pozdĺž Perneckej ulice v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

15. novembra 2021

Vo vestníku UVO bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku podľa § 112 zákona o verejnom obstarávaní. Súťažné podklady sú zverejnené na stránke UVO: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/532108

Druh zákazky
Podlimitná zákazka

Predpokladaná hodnota zákazky
196 600,-

Dátum zverejnenia
12 novembra, 2021

Predloženie ponúk
8 decembra, 2021 10:00

Otváranie ponúk
15 decembra, 2021 10:30

Oznámenie o zverejnení výzvy vo vestníku UVO. Výzva na predkladanie ponúk: Výkon správy nebytových priestorov Majerníkova 60.

15. novembra 2021

Vo vestníku UVO bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku podľa § 112 zákona o verejnom obstarávaní. Súťažné podklady sú zverejnené na stránke UVO: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/532092

Druh zákazky
Podlimitná zákazka

Predpokladaná hodnota zákazky
94 100,-

Predloženie ponúk
1 decembra, 2021 09:00

Otváranie ponúk
15 decembra, 2021 09:30

Úspešný uchádzač
SÚŤAŽ ZRUŠENÁ

Výzva na predkladanie ponúk: „Poskytnutie komplexnej služby pozostávajúcej z prípravy návrhu dispozičného riešenia a vybavenia interiérovej časti – prezentačnej miestnosti Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu vrátane vizualizácie priestorového riešenia a praktickej realizácie v rámci implementácie projektu DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy (LIFE17 CCA/SK/000126). „

4. novembra 2021

Výzva na predkladanie ponúk Komunitné centrum

Príloha č 1 Ideový zámer

Príloha č 2 Pôdorys

Príloha č 3 Rez miestnosti

Príloha č 4 Návrh na plnenie kritérií

Príloha č 5 Čestné vyhlásenie

Príloha č. 6 Zmluva

Druh zákazky
Zákazka s nízkou hodnotou

Predpokladaná hodnota zákazky
14 330,-

Dátum zverejnenia
4 novembra, 2021

Predloženie ponúk
22 novembra, 2021 10:00

Otváranie ponúk
22 novembra, 2021 10:15

Oznámenie o realizácii prípravných trhových konzultácií k zákazke: "Správa nebytového priestoru Majerníkova 60."

6. októbra 2021

Výzva na predkladanie ponúk: „Pripojenie objektov MČ Bratislava-Karlova Ves na internet.“

7. septembra 2021

Výzva na predkladanie ponúk: „Čistenie kanalizačných vpustí na komunikáciách v správe MČ Bratislava-Karlova Ves.“

10. augusta 2021

Zákazky – Archív

2019 – Zákazky s nízkou hodnotou

2017 – Podlimitné zákazky:

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie.

Tlačiť
    Naposledy upravené: 23. apríla 2020