tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava-Karlova Ves

Cieľ projektu: Zámerom projektu bolo radikálne zníženie energetickej náročnosti budovy a zlepšenie kvality vnútorného prostredia školy. Komplexný projekt hĺbkovej obnovy objektu počítal s inovatívnymi zelenými riešeniami, využívaním zrážkovej vody, inštaláciou OZE, výsadbou zelene s podporou biodiverzity. V rámci získanej dotácie z EF bola podoprená realizácia zateplenia obvodového plášťa, inštalácia tieniacich vonkajších žalúzií, inštalácia solárnych panelov a vzduchotechniky na zabezpečenie riadeného vetrania pomocou rekuperácie.

Trvanie projektu: november 2022 – apríl 2024

Hlavné aktivity:  V rámci podporeného projektu sa zrealizovali nasledovné práce:

Realizátor a partneri v projekte: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Donor: Environmentálny fond

Zmluva s donorom:  Zmluva č. E4119 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

Výška grantu / dotácie: maximálne vo výške 400 000  EUR, pričom oprávnená suma podľa projektu bola  312 088,04   EUR

Spolufinancovanie:   minimálne povinné 20 000 EUR, pričom reálna suma z vlastných a iných zdrojov bola 1 571 566,90 EUR.

Lokalita projektu:  Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, ZŠ A.Dubčeka, Majerníkova 62

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 1. decembra 2022